30 juni 2010

Lagen om tvångssterilisering av transsexuella, måste skrivas om

Uppdaterar bloggen när det har rivits upp en hel del. Det visste vi inte när det hela drog igång, men nu ser det som om anden har hoppat ut ur flaskan. Det är en viktig fråga inte bara för transpersoner, men även för de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Det måste till en förändring, inte senare men NU. Att behålla det som vi nu har det i svensk lagstiftning och vård, kan på inget vis rättfärdigas. Hur många andra grupper i samhället kan tänkas behandlas på ett likarta vis, är i dagsläget fortfarande höljt i dunkel. Det behövs även här en utredning, för att klarlägga det faktiska sakförhållandet.

MRN Svart Måndags Per Pettersson, skriver om de missgrepp som transpersoner utsätts för i Sverige. Övergreppen kan mycket väl anses vara ett pågående folkmord, om vi ser till FN-deklarationen och EU-stadgarna om de mänskliga fri- och rättigheterna.


"Tvångssteriliseringar av minoriteter sysslade vi med i Sverige fram till 1970-talet. Efter det blev det olagligt och alla som utsatts för det innan förbudet fick rätt till skadestånd från staten. Däremot upphörde inte steriliseringarna och för transsexuella blev det även lag på att de var tvungna att ge upp varje möjlighet till fortplantning för att få rätt att juridiskt byta kön. De som utsatts för tvångssteriliseringar efter att förbudet trätt i kraft får heller ingen ersättning. I den förra statliga utredningen, som skulle modernisera lagstiftningen, var förslaget att kravet skulle bytas ut till ett krav på kastrering, något som är ännu värre och dessutom farligt för speciellt de transsexuella män som då skulle tvingas ta bort hela underlivet inklusive livmodern"

Det är övergrepp mot en minoritet i samhället, vi måste sätta stopp för. Förfarandet kan inte kallas för annat än genetisk utrensning av en minoritet, när de är utsatta för ett lagstadgat fortplantningsförbud (lag 1944:133, Lag 1972:119). Socialstyrelsen vill nu ha till stånd en förändring, av den rådande lagstiftningen och den vård som bedrivs.

"På Socialstyrelsens uppdrag har den externa utredaren, före detta Riksrevisorn Karin Lindell, kartlagt vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitets-störningar. Det rör sig om utsatta grupper där många lider av psykisk, fysisk och social ohälsa. Rapporten visar att patienterna ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med vården. Resurserna för utredning, behandling och uppföljning varierar i olika delar av landet, liksom väntetiderna som kan vara mycket långa.
- Hela utredningsprocessen tar i bästa fall två år. För patienterna är de långa väntetiderna psykiskt påfrestande. Vissa som har ekonomiska möjligheter väljer att söka vård utomlands istället, säger projektledaren Linda Almqvist.
"

En av de personer som aktivt driver frågan, är vårat språkrör Amanda Brihed. Genomslaget kom i en artikel i Aftonbladet (Staten låter mig inte bli mamma).
Dokumentet påvisar beviset för tvångssterilisering/kastrering för ett juridiskt byte av kön, samt även för att upprätthålla fortplantningsförbudet.

Intressant

Du kan hjälpa oss i kampen för att arbeta, för de mänskliga fri- och rättigheterna. Antingen via din egen blogg, eller en via en donation: (bankgiro: 438-1349).

Jens Odsvall (Ordf. MRN Svart Måndag).

Immanuel Brändemo, AB, DN, AB, DN, SvD.

0 kommentarer: