14 juni 2010

Stå upp för demokrati och yttrandefrihet

Julian Assange och Wikileaks, anses ha runt 260.000 mycket pinsamma och en för USA och andra nationer mycket störande dokument. Dokument som uppvisar vad de gör i det fördolda. Sedan dess är nu Julian Assange på flykt, undan bland annat CIA. Som en sedan länge nära allierad till USA, måste vi ifrågasätta hur Sverige kommer att agera. Det kan misstänks att Wikileaks har servrar stående i Sverige. Kan USA tvinga svenska myndigheter, att stänga ner de servrar som står i Sverige?
Här måste vi som demokratins och yttrandefrihetens förkämpar, ta tag i sakfrågan och se till dessa frågors reella allvar. Sverige har försvarsavtal med USA, om att dela erfarenheter och information:

"På fredagen den 13 april kommer Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff att underteckna en överenskommelse angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap och berör bland annat informationsutbyte och möjlig koordinering av forskningsprogram."

Den erfarenhet som vi dragit sedan 2008 och den dåvarande FRA-debatten, är det framförallt den myndigheten som lär gå i spetsen. Men vilket lär vi aldrig få veta, när allt är så hemligt, så pass viktigt och berör främmande makt. Vad vi kan dra slutsatser om, det är slutsatsen om att det är FRA som är den myndighet med den reella kunskapen och förmågan, till att kunna lokalisera. Det finns väll ingen som tror, att de inte skulle arbeta på den sakfrågan åtminstone?
Wikileaks har varit en konstant vagel i ögat och måste nu till varje pris stoppas, det är vad vi försöker förhindra. Det gör vi genom att sprida den information som finns och därmed öka medvetenheten över skeendet. Intressant.

0 kommentarer: