1 juli 2010

Vi river lagen om tvångssteriliseringar

Det är Folkpartiet liberalerna, som tar det första steget. Det är:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

De skriver i en gemensam artikel i Aftonbladet, att lagen om tvångssterilisering av transsexuella måste rivas:

"Att varje enskild människas egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. Uppfattningen om könstillhörighet tillhör de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten. Transsexuella utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter.
Transsexuell är den som upplever en motsättning mellan sitt biologiska kön och uppfattningen om den egna könstillhörigheten. Ofta, men inte alltid, känner transsexuella en stark önskan att genom könskorrigerande behandling (det som i vardagstal kallas könsbyte) få den egna kroppens utseende att stämma överens med det psykiska könet."
Det är ett historiskt steg och ett ställningstagande från ett riksdagsparti, dessutom ett parti i regeringsställning. Det är det första och viktigaste steget, som nu har tagits. Folkpartiet är bara att gratulera, till det politiskt mycket vågade steget och kraftfulla uttalande. Det i en så pass kontroversiell frågeställning, som den om tvångssteriliseringar av transpersoner. Tvångssteriliseringen utförs för att implementera det fortplantningsförbud, vilket lagen avkräver av transpersoner vilka söker vård. Det togs ett stort steg frammåt, för att lägga åratal av missförhållanden bakom och göra upp med ett makabert förflutet.

Agneta Berliner har även ett uttalande i sin blogg.

"Efter snart fyra år i Riksdagen kan jag konstatera att vissa lagar aldrig borde funnits. Och även med förståelse för att tidsanda och värderingar förändras (förhoppningsvis i en mer liberal och medmänsklig riktning), så borde vissa lagar ha ändrats eller upphävts för länge sen. Den förlegade och inhumana ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan. En lag, som när jag blev uppmärksam på dess fulla innebörd, fick mig att tillbringa ett antal sömnlösa nätter med att försöka fatta om jag verkligen fattade rätt. Och våndas över att jag inte lagt ner kraft nog på att få bort denna diskriminerande, icke-mänskliga lag."
Mycket och ja i stort sätt allt grundarbete av vad som nu har inträffat, kan vi tacka vårat språkrör Amanda Brihed för. Hon har nu fått ett epitet till en eventuell lagändring, det är Lex Amanda för det åratal av råslit hon lagt ned, för transpersoners mänskliga fri- och rättigheter.

Intressant

På styrelsen och nätverkets vägnar:

Jens Odsvall Ordf. MRN Svart Måndag
Amanda Brihed Språkrör MRN Svart Måndag

0 kommentarer: