3 januari 2012

Stämning gentemot svenska staten för FRA-lagen inlämnad idag 3/1 2012


En stämning mot svenska staten till följd av FRA-lagen kommer under dagen att lämnas in vid Stockholms tingsrätt.
Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza låter idag meddela att en stämningsansökan kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt gentemot den svenska staten rörande kränkning av medborgerliga rättigheter till följd av FRA-lagen.Gajditza är till vardags ordförande för Liberaldemokraterna, samt bär sedan ett par år tillbaka ett förtroendeuppdrag som ledamot i styrelsen för New Renaissance (tidigare Människorättsnätverket Svart Måndag).

Stämningen avser påstått brott mot Europakonventionens artiklar nummer 8, 10 och 13, EU's rättighetsstadga samt den svenska regeringsformen.


Från pressmeddelandet:

FRA-lagen har på olika sätt kommit att aktualiseras under den senaste månaden.

I den stämningsansökan som idag lämnas in till Stockholms tingsrätt yrkas skadestånd
med stöd såväl av skadeståndslagen och Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga
avseende den kränkning av kärandens medborgerliga rättigheter som FRA-lagen påstås
utgöra.

I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig
beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s
rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.

Hela stämningsansökan återfinns här: http://www.svemykon.se/filearea_16.html


0 kommentarer: