30 augusti 2009

Nationsomfattande stödgalor för Iran

Nu på Söndagen den 30:e augusti kommer nationsomfattande stödgalor hållas i bland annat Göteborg, Malmö och Stockholm. Programmen kommer hållas på svenska och många kända artister samt talare ställer upp i solidaritet till det iranska folkets kamp för mänskliga rättigheter.

Låt oss i samband med vår viktiga roll som ordförandeland i EU använda vår frihet för att främja andras!
---------------------------------------

Dear friends

It's getting closer to our nationwide support galas every day. We hope to see alot of friendly faces in Gothenburg, Malmo and Stockholm on sunday the 30th. Meanwhile, please invite all your friends and lovedones to join us on sunday in solidarity of Human rights and Democracy in Iran.
GÖTEBORG

VAR: GÖTAPLATSEN [Göteborg]
NÄR: Söndagen den 30 augusti
TID: 16.30 – 19.00

Talare
[M] Jan Hallberg
[S] Anna Johansson
[V] Marlene Svensson
[C] Eva Selin Lindberg
[KD] Anneli Enochson
[PP] Björn Odlund
[F!] Stina Sundberg
[MP] Kia Andreasson
[Amnesty] Tora Törnquist

Artister
Parham
NJOY
Qarabas Quartet
Massive
Mazen

Shari

För mer info: Gemri.org
STOCKHOLM

VAR: Kungsträdgården [Stockholm]
NÄR: Söndag den 30 augusti.
TID: 14:00-18:00

Talare som medverkar är följande (fullständig lista presenteras inom kort)

* Mona Sahlin [partiledare för Socialdemokraterna]
* Gudrun Schyman [talesperson för Feministiskt initiativ]
* Jan Björklund [Utbildningsminister och partiledare Folkpartiet]
* Peter Eriksson [språkrör Miljöpartiet]
* Wanja Lundby-Wedin [LO:s ordförand]
* Ove Bring [Professor i folkrätt]
* Lise Bergh [Generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty
* Internationa]
* Gustav Blix [Moderaterna, ledamot i utrikesutskottet]
* Hans Linde [Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman]
* Nima Dervish [Frilansskribent och krönikör på bl a City]
* Sören Juvas [RFSL:s förbundsordförande och ledarmot i ILGA Worlds styrelse]
* Ardalan Shekarabi [f.d. förbundsordförande SSU]
* Makan Afshinnejad [kommunfullmäktigeledamot Folkpartiet]

Artsiter som medverkar är följande (fullständig lista presenteras inom kort)

* Laleh
* Shahin Najafi - Ma Mard Nistim (OBS! uppträder kl 14:15)
* Adam Tensta
* Thomas Di Leva
* Promoe med bandet Spiderdogs
* Million Stylez
* Stephen Simmonds
* Sheri
* Tensta Gospel
* Baquetum [Brasiliansk slagverkgrupp]
* Labyrint
* Zinat Pirzadeh [poet & komiker]
* Sepideh Vaziri
* Blackkey
* Mike Cothrine med The One Life Band
* Hermanos Bernal med Allyawan

Gästpresentatörer
Alexander Erwik (Chefredaktör för Finest)
Kurdo Baksi (Samhälssdebattör)

MALMÖ

VAR: Filkets Park, Stora Scenen [ Malmö]
NÄR: Söndagen den 30 augusti
TID: 14 -18

Luciano Astudillo [S]
Ulf Nilsson [FP]
Diana Mulinari [Professor i genusvetenskap.fil dr. i sociologi]
Leandro Schclarek Mulinari

11 augusti 2009

Freedom Not Fear 2009 - Internationell Aktionsdag

Call for Action - FNF 2009 - 12 september 2009 Sergels Torg kl. 17.00


FREEDOM NOT FEAR 2009 - INTERNATIONELL AKTIONSDAG


Nätverket Svart Måndag bjuder in till aktionsdag för demokrati, integritet, mänskliga fri- och rättigheter, press- och yttrandefrihet och religionsfrihet.


I samarbete med politiska partier, ungdomsförbund, samt studieförbund och andra deltagare arbetar vi för att föra debatten om övervakningssamhället och den omotiverade kravpopulismen vidare. Vi tror på ett samhälle fritt från politisk och religiös förföljelse och som bygger på demokratiska och folkrättsliga principer där varje individs rätt till privatliv och grundläggande friheter respekteras.

Freedom Not Fear är en internationell aktionsdag som genomförs den 12 september i ett stort antal huvudstäder runtom i världen. Aktionen riktar sig mot den massövervakning som allt fler länder inför gentemot sina egna medborgare.

Demonstrationen är sampolitisk, vilket innebär att alla som känner ett missnöje mot det övervakningssamhälle som Sverige och den övriga västvärlden håller på att utvecklas till är välkomna att delta. På agendan den 12 september på Sergels Torg bjuder vi på en blandning av politiska tal och musikuppträdanden. Vi hoppas även kunna erbjuda konst- och fotoutställningar skapade av konstnärer runt om i landet under en eller ett par veckor i anslutning till aktionsdagen. Målet är att ge en tilltalande blandning i ett arrangemang som tillsammans skapar en fredlig demonstration mot vårt nya övervakningssverige.


Svart Måndag är ett partipolitiskt obundet nätverk där vem som helst kan engagera sig. Känner du igen dig i ett samhälle som mer och mer präglas av stagnation i samhällsutvecklingen och rädsla inför vad som är nytt? Det är den samhällsutvecklingen vi ser idag samt anledningen till Svart Måndags uppkomst i samband med FRA-lagens tillblivelse.

Det är vår fasta övertygelse att ett demokratiskt samhälle inte kan byggas på rädsla och upprättandet av murar mot det som är främmande i vår omvärld. Det uppenbara alternativet är en ökad öppenhet mot omvärden och de egna medborgarna. Öppenhet snarare än utökad repression. Det är vad historien lärt oss är den rätta vägen framåt. Hotet är inte vår omvärld, utan snarare vår rädsla för densamma.

Murar behöver inte vara av sten, armeringsjärn och betong, de kan lika gärna bestå av lagar, regler och förordningar. Lagar som ger statsmakt och myndigheter en i stort sett obegränsad insyn, makt och ett inflytande över våra liv. Allt under förespeglingen att det är för vår egen skull - för vår egen säkerhet. På detta vis försöker regeringen tysta opinionen genom att svenska folkets säkerhet och trygghet blir liktydiga med rädsla och total massövervakning av svenska folket. Men vill vi ha en ohälsosam samhällsutveckling präglad av rädsla och massövervakning eller ett mycket sundare alternativ som främjar frihet och öppenhet hos alla världens folk och därmed även för oss medborgare i Sverige? Svaret torde vara uppenbart, då så inte är fallet, är det allas vår uppgift att påminna beslutsfattarna om det.Talarlista (ännu ej slutgiltigt fastställd):
Rola Brentlin, politisk sekreterare och styrelseledamot (Moderata Ungdomsförbundet)
Maria Wetterstrand, Språkrör (Miljöpartiet)
Linda Nordlund, styrelseledamot och troligen nästa andre vice ordförande (Liberala Ungdomsförbundet)
Maria Ferm, Språkrör (Grön Ungdom)
Linnéa Sjögren, Feministiskt Initiativ
Amanda Brihed (Ordf. Nätverket Svart Måndag, Riksdagskandidat för Folkpartiet, Liberati)
Jens Odsvall (Vice Ordförande, Nätverket Svart Måndag)
Elizabeth Morseby (Styrelseledamot, Nätverket Svart Måndag)
Zaida Catalán (Jurist och ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige, Miljöpartiet)
Klara Ellström (Styrelseledamot, Nätverket Svart Måndag)
Annika Beijbom (Styrelseledamot Nätverket Svart Måndag, EP-, och Riksdagskandidat för Folkpartiet, Liberati)
Jonas Nordgren (Piratpartiet)
Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Mark Klamberg (Folkpartiet Stockholm)
Erik Hultin (Centerpartiet, Centeruppropet.se)
Max Andersson, Riksdagsledamot (Miljöpartiet)


Andra organisationer som sannolikt närvarar och talar är:
SSU
Sossar mot Storebror
Centerns Ungdomsförbund


Arrangör:
Nätverket Svart Måndag

I samarbete med:
Piratpartiet
Ung Pirat
Miljöpartiet
Grön Ungdom
Feministiskt Initiativ
SSU
Vänsterpartiet
Ung Vänster
Sossar mot Storebror
Liberati
Centeruppropet.se
MUF
CUF
Borgerligt Nej till FRA
Liberalt Nätverk för Integritet

Förhandlingar pågår just nu med följande potentiella samarbetspartners:
Fryshuset
Studiefrämjandet
Kulturhuset Stockholm / Lava

Vi agerar för att:
* Stoppa massloggning av kommunikation och registrering av positionsangivelser rörande samhällets medborgare
* Stoppa insamlande och registrering av biometrisk data och RFID i exempelvis pass
* Stoppa massinsamling av genetisk data
* Stoppa permanent kameraövervakning (CCTV) och automatisk detektionsteknik
* Stoppa massregistrering av samtliga flygresenärer (PNR-data)
* Sätta stopp för utbyte av information om fria medborgare med USA och andra stater som saknar effektiva system för säker datahantering
* Sätta stopp för utbyte av information med ickedemokratiska stater och stater som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter för individen på grund av exempelvis politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning eller identitet, etc.
* Sätta stopp för ökad federalisering och internationell centralisering av övervakningssystem kopplade till exempelvis FRA
* Stoppa genomsökningar av privatpersoners hemdatorsystem, såväl online som offline (såsom är fallet med den franska HADOPI-lagstiftningen)
* Stoppa massövervakning och filtrering av kommunikationen på internet i enlighet med EU's telekompaket.
* Stoppa en utbyggnad av FRONTEX och eBorder som i praktiken skapar ett Fästning Europa
* Stoppa en vidare integration mellan polis, säkerhetstjänst och militär
* Stoppa massövervakningen av flyktingar via exempelvis SIS II, VIS och EuroDAC
* Stoppa de delar av Stockholmsprogrammet (Europeiska Unionens nästkommande femårsprogram för säkerhet, juridik och asylrätt för åren 2010-2014) som inskränker mänskliga fri- och rättigheter samt individens rätt till ett liv skyddat från förföljelse och diskriminering
* Värna press-, meddelar- och yttrandefrihet på och utanför internet
* Värna rätten att utan risk för övervakning korrespondera eller tala med själavårdare, vårdpersonal, företrädare för religiösa samfund, kvinnojourer, etc.
* Värna en demokratisk världsutveckling där människor kan leva i frihet, öppenhet och demokrati utan risk för förföljelse, hot, fängsling, tortyr etc.


Vi vill ha en genomlysning av de övervakningslagar och riktlinjer i exempelvis handelsavtal som redan införts eller står på tur att införas inom kort, såsom:
* FRA-lagen
* IPRED
* De kvarvarande delarna av EU's telekompaket
* Datalagringsinitiativet
* ACTA


* Vi eftersträvar en fristående utvärdering av existerande lagar avseende deras reella effektivitet, samt deras mer skadliga effekter på mänskliga fri- och rättigheter
* Vi vill ha ett sampolitiskt program för genomförandet av effektiva alternativ till de nuvarande antiterrorlagarna och lagar som ska stävja tung och/eller internationell brottslighet, exempelvis genom att:
* Utvidga möjligheterna till utbildning på en internationell nivå
* Intensifiera insatserna för att bekämpa fattigdom i Europa och i Världen
* Utöka dialogen mellan olika kulturer och religioner
* Utveckla en fungerande infrastruktur i syfte att hjälpa offer för krig, brottslighet, fattigdom och naturkatastrofer
* Utveckla brottsförebyggande program och utbildningskampanjer för att sätta stopp för tung brottslighet och sexuellt våld


Efter de senaste årens upprustning av massövervakningssystemen kräver vi ett omedelbart stopp för nya "Homeland Security-lagar" som inskränker medborgarnas rättigheter.Vad väntar du på? Vii behöver DIG!

Gör en insats för Sverige, Europa och hela Världen.Vi ses på Sergels Torg den 12 september, klockan 17-21.


9 augusti 2009

Vår förbannade skyldighet

Det går bara att konstatera, att vad som föreslås inte kommer att fungera. Masslagring och massövervakning, löser inte problemet.
Det är brittiska Linx som i ett yttrande till det brittiska inrikes departementet, totalt halshugger idén om massslagring och spårning av alla användare.

"Government proposals to monitor all web communications are technologically
unworkable, according to the organisation that switches the majority of web
traffic for the UK."

Så varför tror Regeringen, att det skulle fungera för oss här hemma? Det tror även Thomas Bodström (S), skaparen av datalagringsdirektivet.

Terroristparanoikerna får allt mindre vatten på sina kvarnar, det är ultimat inte terrorismen i sig som är farlig.
Det är rädslan för terrorismen, byggandet av skyddsmurar och demokratifientliga system.
Kampen mot terrorismen har spårat ur och förlorat all trovärdighet. Bevisen om den farliga omvärden, den utanför fort Europa. Att bevisen skulle existera om ett faktiskt hot, de finns inte. Hoten kommer innifrån och är självåsamkade. Repressiva metoder och medel, slår enbart tillbaka på de som inför dessa.
Mindre demokrati löser inte de problem som föreligger, mer öppenhet och demokrati blir det självklara valet och lösningen.
Resurserna borde förläggas där de ska ligga, det är hos våra soldater i fält.
Här bygger vi svinaktigt dyra elektroniska skyddssystem, medans de saknar helikoptrar för sjuktransport.
Ett vettigt omhändertagande av svenska veteraner, hemkomna från Afganistan och andra krigshärdar. Enda sedan Koreakriget saknas.
Det har inget med vad man tycker om krig i sig, det är vår förbannade etiska och moraliska SKYLDIGHET.
Är de väl i fält och i strid, ska de ha det bästa vi kan ge dem. Fort Europa har de ingen nytta av, men rätt utrustning på rätt plats och i tid.
Det är vår skyldighet, både mot våra soldater och det afganska folket.

En säkrare värld? Det är verkligen inte så säkert. Skriver tidningen Dagen:

"Stockholmsprogrammets stora problem. Analysen är för kortsynt, perspektivet
för introvert. Man grottar ner sig i enskildheter och föreslår lösningar som i
ett större perspektiv är kontraproduktiva."

Världen blir inte säkrare av resta murar, runt vår egen region och befolkningar. Vad vi vill se, är mer av öppenhet.

Här tar vad elitisterna så föraktar, de fria medierna- de sociala medierna över. Skribenter, medborgarjournalister, bevakar och beskriver vår omvärd. Det ur nya perspektiv.
Omfamnar de demokratiska värderingarna och principerna, när det angår oss alla.
Det i sig fördjupar demokratin, sprider den både utåt och inåt, när fler kan nås att delta i processen.
Demokratiprocessen tar sig utanför mögligheten på kanslier och departement, är det det som oroar de styrande?

Pingar intressant

Bloggar:

, , , , , .