30 maj 2010

I dag är det mors dag, men inte för alla

För en grupp i det svenska samhället, är det inte mors dag. Det är en sorgedag. Det finns personer i det svenska samhället vilka i praktiken och enligt lag, är förbjudna att skaffa barn. Egentligen helt normala och friska personer, dock inte enligt den svenska staten som kräver tvångssterilisering (Lag 1944:133, Lag 1972:119). Det är få som vågar ta upp och skriva om den diskriminering, som råder inom det svenska samhället. Ingen från regeringen eller någon av riksdagens ledamöter tar upp frågan. Eller tar den på på ett sådant allvar, att det blir en frågeställning i riksdagens kammare.

Det är Göran Hägglund (KD), som är den person som varandes socialminister har ansvaret för lagstiftningen och hur den praktiseras. Det är Göran Hägglund som styr via lagreglering och styrbrev. Det är föga förvånande att ministern inte tar tag i den frågan, när det inte går inom hans parti KristDemokraterna. Läs här deras yttrande:

Kristdemokraterna

“- Ett absolut krav för att vi ska kunna godkänna könsbyte är att inga könsceller sparats sedan tidigare eller sparas före operationen. Vi ser det i första hand utifrån barnets perspektiv och vill inte medverka till att ett barn kan få växa upp med den psykologiska otrygghet och identitetsproblematik som kan följa av att mamma i själva verket är den biologiska pappan eller tvärt om. Det är inte heller en mänsklig rättighet att bli förälder och har man gjort det medvetna valet att byta kön följer också sterilitet, säger Stig Nyman.”
Ta del av en av de personer som vågar yttra sig i frågan; Amanda Brihed. "Mors dag, men inte för alla".


"I dagens Sverige får jag inte det. Enligt lag steriliserad för att den svenska genpoolen ska hållas ren från sjukliga sexuella perversioner. För könsbytare anses ännu idag vara perversa normbrytare. Så enkelt är det tydligen. Jag vet inte om jag anses vara skadlig för barnen, deras utveckling eller så. Eller om man fortfarande tror att jag smittar."

Det är attityder i samhället, vilket det är mycket svårt att bryta igenom. Det är genomgående ett växande problem, när det inte syns och inte får höras men allt fler kommer ut som trans/intersexuella. Det är ett demokratiproblem, vi måste göra oss kvitt. Det är ett lagrum vi måste stöpa om. Men det är inte helt enkelt när det enda som hörs, är när locket läggs på runt hela debatten. Myndigheter, riksdag och regeringen vill inte ta i frågeställningen, när det inte är en valvinnarfråga. Den pekar på den kvarvarande rasismen från 1930-talet, 1948 var det de så kallade "tattarna" som fick sin helt egen kristallnatt i Jönköping. Idag är det transpersoner som en sexuell minoritet, vilka är de som utsätts för den statligt sanktionerade diskrimineringen av den minoritetsgruppen.


Intressant.

28 maj 2010

Brev till UD och Carl Bildt (M)

Herr Utrikesminister:

Detta brev skrivs med anledning av de senaste avrättningarna som har skett i Iran och som Utrikesministern säkerligen är bekant med. Tidigt på söndag morgon den 9:e maj avrättades fem människorättsaktivister, som grundlöst anklagats för att utgöra ett  hot mot landets säkerhet. Med en rättegång som hölls bakom stängda dörrar och utan att ha fått en rättvis prövning enligt FN stadgarna och EU deklarationen, dömdes dessa fem personer till döden.

Fyra av de fem avrättade, var från den kurdiska provinsen i Iran.

Farzad Kamangar, 35 år (man)
Ali Heidarian, 31 år (man)
Farhad Vakili, (man)
Shirin Alam Holi, 29 år (kvinna)
Mehdi Eslamian, 30 år (man)

Vi och våra svensk-iranska vänner, är djupt bekymrade över händelseutvecklingen i Iran. Vi befarar att många fler politiska fångar kommer att avrättas inom en snar framtid, som ett led i den Iranska regimens politiska terrorstrategi för att skrämma och kuva befolkningen samt eliminera all politisk opposition. Det är inte acceptabelt, att sitta tysta och inte göra något. Vi måste säga ifrån.

Vi begär därför  att Utrikesdepartementet kallar in den iranska ambassadören och avkräver en förklaring till dessa summariska avrättningar, av den egna befolkningen och deras språkrör.

Vi begär att Utrikesministern förklarar för den iranska ambassadören att "Svensk utrikespolitik  verkar för frihet, fred och försoning i såväl vår egen som i andra delar av världen".

Dessa värderingar kan enbart upprätthållas om vi tydligt tar avstånd från dessa brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Fri åsiktsbildning och yttrandefrihet.

Denna vädjan skrivs till dig av svenska medborgare och svensk-iranier som verkar för ett fritt Iran, undertecknat av:


Människorättsnätverket, Föreningen Svart Måndag

Jens Odsvall Ordförande
Amanda Brihed Språkrör
Niklas Starow Aktivist
Michael Gajditza Ledamot
Christine Sahlström Ledamot

5 maj 2010

Varför har transpersoner inte samma mänskliga rättigheter, som vi andra?

Något står inte rätt till i Sverige (som vanligt). Deltar i artikeln "Transpersoner har också mänskliga rättigheter". Det är mer än hög tid för Sverige att korrigera den legaliserade diskriminering, där transpersoner är fråntagna sina mänskliga fri- och rättigheter. De rättigheter de borde ha i enlighet med både FN-stadgarna och EU-konvensionen. Varför Sverige envist vägrar att godta den medicinska bevisföring, som finns angående trans/intersexualism. Personer med en trans/intersexualism behandlas inte likvärdigt, i förhållande till andra personer i det svenska samhället. Enligt svensk lag är de undermänniskor och inte i behov av en adekvat vård och omsorg, de inte behandlas som vi andra. Här måste vi betrakta vad som står i hälso- sjukvårdslagen om personers rätt till autonomi och självbestämmande, de ska kunna kräva en rättvis vård för att korrigera vad som har blivit fel. Varför måste de exempelvis åka till Thailand, för att lägga en summa på ca: 500 000:- för att bli hela?


Inte bara hela rent kosmetiskt, men även fullt fungerande i sin relation med sin partner. Få skaffa barn, eller adoptera som vilken familj i Sverige. Nu enligt svensk lag råder ett fortplantningsförbud, med ett sterilicerings krav för det juridiska bytet. Ett förbud mot att spara könsceller, för ett framtida behov. Bryts det förbudet, förloras alla möjligheter att fortsätta det svenska programmet. Ett kommande förslag ger vid handen, att en betydligt bättre men utländsk behandling ska ogiltigförklaras som grund för det juridiska bytet. Mer diskriminerande lagstiftning kan således förväntas, om det inte blir ett slut på det redan nu rådande missförhållandet. Låt oss nu en gång för alla, ge samtliga personer en lika rätt till vård och samma rätt till de mänskliga rättigheterna som de alla vi andra har.

BloggarPer Pettersson, Trollhare, Michael Gajditza.


Jens Odsvall Ordförande i Människorättsnätverket Svart Måndag.

De kan komma att skickas tillbaka, till en säker död

Återpostar vad Olof har att säga, om den svenska migrationspolitiken och flyktingar.


Jag och xorbot(Kalle) åkte hastigt och lustigt ner till Kållered söder om Göteborg ikväll.
Johan Zandin som arrade God Jul önskar Storebror tillsammans med mig, Kalle och Annika Beijbom mailade mig nämligen info om en manifestation i form av en tältning. Det var 20 Iransk-kurdiska flyktingar som protesterade mot avslag på asylansökan utanför Migrationsverket.

Jag spelade in en intervju med Ali Rezai, ordförande för Iranska flyktingars riksorganisation. Eftersom wordpress.com vägrar låta mig ladda upp ljudfilen hit, postade jag den på posterous. Lyssna.

Det är politiskt aktiva kurder, som med stor sannolikhet riskerar att skickas tillbaka till en säker död om de utvisas.

Vad svarar man på det?
Uppdatering. Jag återpostar uppropet från flyktingorganisationen här:

Upprop till Migrationsverket

Vi som strejkar idag, har varit medlemmar och aktiva i de kurdiska, oppositionella partierna Komale och det Kurdiska Demokratiska Partiet.
Vi har kämpat enligt gerillametoder och är kända av den islamska polisen och av den iranska regimen.
Om vi återvänder till Iran riskerar vi att utsättas för tortyr och avrättning.
Våra krav är nu att Migrationsverket aktualiserar våra ärenden.
Enligt den svenska lagen och enligt Genèvekonventionen har vi rätt att få uppehållstillstånd av skyddsskäl.
 Taggar: , , ,