27 oktober 2009

E-delegationen har kommit med ett yttrande (pdf), om användandet av öppna standarder och öppen programvara. Det bör vara ett förstahandsval med öppna standarder, när det minskar inlåsningseffekter och sänker kostnaderna på längre sikt.
Det är ett sedan länge önsvärt beslut, inte bara ur en kostnads och av effektivitetssjäl. Det är även fördelaktigt ur en demokratisk synvinkel, när det underlättar användandet av andra datorsystem än Microsoft Windows. Det blir fördelaktigt för både Linuxanvändare och Macanvändare, dels för att det underlättar i kontakten med myndigheter, dels för att det öppnar upp marknaden för en riktig konkurrens. Linux och Mac kan med det beslutet, bli till alternativ inom den offentliga sektorn. Även det är sedan länge ett önskemål från marknaden, som ett konkret alternativ och ur demokratisk synvinkel önskvärt. Det faktiska monopol som råder kan nu komma att brytas upp, till det allmännas fördel.

De nödvändiga förändringarna kommer givetvis, att ta tid och kosta en del. Motståndarna till den utvecklingen, kommer givetvis att framhålla det som en nackdel. De kommer även påstå, att alternativen saknar funktionalitet och inte fungerar som personalen är van vid. Vilket enbart är en dum ursäkt, för att vägra ett byte. Det stora problemet är den inkompatibilitet som byggts upp, för att förhindra och försvåra en riktig konkurrens. Det försvårar likaledes en övergång, till ett av de konkurrerande systemen.
En riktig övergång till fri- och öppen källkod, borde vara förstahandsvalet. Med fri- och öppen källkod, menas programvara där tillgången till programmets ritning ingår. Programmet ska även vara fritt för köparen/mottagaren att kunna förändra efter sitt eget behov, utan några upphovsrättsliga problem. Till skillnad från sluten och ofri programvara, där enbart programmet levereras i en sluten binär. Där är inkopatibilitet en praxis, snarare än ett undantag. Det är den inkompatibiliteten som kostar stora summor, för att komma runt vid en övergång.

20 oktober 2009

OlofB skriver om FRA på Internetdagarna.se, et c.

Idag publiceras en artikel av Svart Måndags Olof Bjarnason som ger ett par antydningar om vad vi står inför och vad vi kan förvänta oss i ett första steg rörande den nyligen klubbade FRA-lagen.

Det är tänkvärt, klokt och rätt skrämmande. Jag rekommenderar alla som kan att läsa detta inlägget i post-FRA-debatten. Och inte minst att ta sig en stund efteråt till att tänka, reflektera och känna in.

-----

Det har varit väldigt tyst sedan lagen röstades igenom för en vecka sedan. Det är inte så himla konstigt. Många ställer sig frågan om vart protesterna har tagit vägen. Vad som händer. Vart alla kritikerna är. Är kampen över nu? Var detta allt?
Det känns litet grann som den där gången då en meteorit slog ner i vår grannplanet Jupiter och vi väntat oss en sådan himlastormande krasch men bara fick en liten, liten fjärt. Och ändå var det kanske inte riktigt så ändå. Kanske är det inte så denna gången heller.

Det vore tämligen naivt att tro att denna kampen är över. Många av våra vänner runtomkring oss är desillusionerade och trötta efter att ha förlorat slag efter slag efter slag. Sant. Många vilar, omgrupperar och tänker efter. Få har tänkt tanken att inte komma tillbaka. Få tänker på allvar tystna.

Men andra, återigen, har redan litet grann i smyg börjat attackera motståndet, samtidigt som de litet förundrat kliar sig i huvudet och ger uttryck för beundran inför den borgerliga alliansregeringen och dess sätt att handskas med motståndet genom att helt enkelt tiga ihjäl det och sätta folkrätten och demokratin ur spel.

Kampen är inte över.

Många har förundrats över att vi fortfarande demonstrerade så sent som för en dryg vecka sedan. Inte mycket mediafokus, men dock. Piratpartiet bjöd in och ett flertal nätverk, partier och ungdomsförbund svarade upp. Däribland, förstås, Nätverket Svart Måndag.

Vad som nu händer med Piratpartiet vet vi ju inte. Vi får hoppas att väljarna inte väjer undan för att vi förlorat detta slaget om FRA. Och vi får hoppas att de bekymmer som varit internt inom PP inom kort ska vara utklarade så att de kan genomföra en stark valrörelse. För ännu behövs det ett sådant alternativ i den svenska politiken ändå. Det finns fortfarande mycket att göra. Vad som händer i de andra partierna som drivit eller åtminstone haft medlemmar som drivit dessa frågor är ju tyvärr till stora delar en verklighet redan idag. Tystnad.

Nu ska det inte talas mer om FRA. Vi har ju valrörelser att tampas med nu. Det finns viktigare frågor och man ska inte gräva upp döda hundar. Även inom det socialdemokratiska arbetarpartiet har man stängt dörren under en längre tid nu. Det är munkavle på för att tysta kritiker, tiga ihjäl frågan och blanda om korten. Till och med SSU tycks ha tystnat. Inför Freedom Not Fear i september försökte jag ta mig så långt som till SAP's verkställande utskott, men tystnaden var kompakt. Tystnaden talade och jag tycker inte om dess undertoner. Det finns fortfarande mycket att göra.

Återigen. Även en tystnad talar. Somliga tystnader säger mer än andra.

____

Samtidigt är det mycket annat som sker i skuggorna. En ny tid, en ny rörelse, en ny kamp är på väg att födas. Det talas här och där om den nya medborgarrättsrörelsen. Det finns ett flertal artikelförfattare från olika läger som börjar diskutera kring en ny blocköverskridande frihetsrörelse.

Nya bundsförvanter dyker upp. Nya vinklar. Nya värderingar. En ny tid är på väg och vi är många som nu samlas upp under samma tak - tydligare än någonsin - för att bygga vidare på de idéer och den grund vi skapat under kampen mot FRA-lagen. Vi är starkare än någonsin och vi söker nu efter vägar för att slå tillbaka dagens utveckling på bred front. Självklart kommer det ta tid. Självklart får vi utvärdera våra verktyg och idéer. Men vi kommer aldrig sluta driva kampen, och våra ord ska fortsätta väga tunga, fortsätta vaka, fortsätta kritisera och fortsätta gå emot.

Kanske ska vi inte bredda oss alltför mycket. Men vi har redan börjat leva ett annat liv nu. Vi vet att det finns fara för att vi blir betraktade som dissidenter i framtiden. Olof Bjarnason ställer frågan i sin artikel om hur lång tid det tar innan FRA börjar övervaka sina egna kritiker. Vad kommer därnäst?

En ny kamp har börjat. En ny rörelse tar form. Och Nätverket Svart Måndag kommer att, för att möta det hotet vi upplever i det nya övervakningssamhällets snara, genomföra en omorganisation som bättre lämpar sig för den nya tidens strider.

Omorganisationen har redan påbörjats. Vi genomför en treskiktning av organisationen där vi kommer att ha en traditionell styrelse att hantera de praktiska nödvändigheterna, en kärntrupp som aktivt arbetar för våra intressen och tillsammans diskuterar och för fram en ny diskurs, en ny diskussion, en ny riktning. Och därtill det stora övriga medlemsantal vi bygger organisationens bas ikring.

Nätverket Svart Måndag kommer även fortsatt att agera partipolitiskt obundet, men sampolitiskt. Vi kommer fortsätta att arbeta för integritet och mänskliga rättigheter i den digitala tidsåldern. Vi kommer fortsatt att vara ett namn som ständigt återkommer i debatten. Som ett tyst men likväl närvarande spöke ibland. Som en gigantisk örfil mot samhällets skevande stöttepelare ibland.
Ständigt aktiva. Ständigt starkare. Ständigt vassare. Ständigt en vägvisare som samhället blir tvunget att lyssna till till sist.

Liksom motståndet mot tidigare övervakningssystem i diktatoriska stater tidigare har riktat in sig på en långsiktig kamp via kultur, medier, diskussioner, humor och satir kommer även Svart Måndag att bedriva den allestädes närvarande kampen. Vi kommer fortsätta stå upp för våra och andras rättigheter. Vi kommer fortsätta arbeta för en större förståelse mellan folk och länder, politiska, etniska, kulturella och religiösa grupperingar. Vi kommer fortsätta arbeta för en framtid vi kan stå för och som leder till en öppnare och friare värld. En värld där ingen massövervakning och ingen åsiktsregistrering finns, därför att även våra ledare inser att den inte alls behövs.

Vi gör det som en enig rörelse av individer, partier, ungdomsförbund, nätverk och andra organisationer som står upp trygga i sin övertygelse om att dissidenter fortfarande behövs för att styra samhället i rätt riktning. Vi har inte givit upp. Vi har ännu inte börjat.

_____


Vill du stötta Nätverket Svart Måndag?

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 438-1349. Alla bidrag, stora som små, är välkomna.


Vill du delta i arbetet? Kontakta mig på telefon 0733-211290 eller via mail på amanda.brihed@gmail.com.Ännu är inte kampen över. Ännu ger vi inte upp vår demokrati, vårt egenvärde, vår integritet och våra drömmar.

Delta i kampen nu och i framtiden. Din röst och dina händer behövs. Låt oss slå hål på övervaknings- och kravpopulismens fula tryne en gång för alla. Låt oss enas över alla gränser och skapa den värld vi faktiskt vill leva i i framtiden.Amanda Brihed
ordförande, Nätverket Svart MåndagIntressant

9 oktober 2009

FRA-demonstration imorgon lördag

För att påminna om att det är dags för ny omröstning i Riksdagen rörande FRA-lagen den 14 oktober samlar Piratpartiet sina vänner och bekanta för att demonstrera under lördagen. Demonstrationerna hålls i Stockholm, Malmö och Göteborg enligt nedan.

På demonstrationen i Stockholm talar Amanda Brihed, ordförande för Nätverket Svart Måndag. Även Jens Odsvall, vice ordförande, kommer att delta i Stockholmsdemonstrationen.

I Malmö deltar fd ordförande Niklas Starow, samt även Emina Karic och Klara Ellström från Svart Måndags sittande styrelse.

I Göteborg deltar styrelseledamoten Annika Beijbom, samt Olof Bjarnason och Kalle Vedin.

Vi hoppas få se många av er på plats på någon av de tre demonstrationerna. Gör din röst hörd. Visa ditt engagemang för demokrati, integritet och folkrätt en sista gång innan omröstningen.

Vi ses där!---

Demonstrationer mot FRA

Stockholm
Medborgarplatsen klockan 11.45 - 12.45.

Malmö
Möllevångstorget klockan 16.00 - 17.30.

Göteborg
Gustaf Adolfs Torg klockan 12.30. Tåg mot Götaplatsen klockan 13.00. Demonstrationen pågår till klockan 14.15.

8 oktober 2009

FRA-lagen den underkända lagen

Det lönar sig att ta några steg bakåt, för att se vad som finns. I en artikel i ROD.se (26 februari 2009); Underkänt för FRA-förslag.

"Tomt och verkningslöst. Tunga remissinstanser riktar hård kritik mot regeringens FRA-förslag".

"Stockholms universitet påpekar att en signalbärare i teorin kan innehålla Internettrafik från 1,6 miljoner hushåll".

Det är inte den första artikel, som påvisar att så är fallat. 2007 riktades kritik mot FBI:s ADVISE, som sedan kom att läggas ned. Det är ett liknande system, som vi har med FRA. Det konstateras att det är verkanslöst mot vad det påstås vara bra för. Spana efter terrorister.
Tindra66 skriver bra om det i artikeln; FOLIEHATTSNYTT: FBI backar om datamining.
Totts att vi alla numera vet, att det inte kommer att fungera som utannoserat. Vare sig till det uttalade syftet, eller i hur teknologin fungerar. Så vad skall vi med det till? Det enda rimliga förklaringen, är en hemlig massövervakning. Inte för att fånga terrorister, utan en övervakning av oss alla.

En genomgång av de 15 punkter som skulle säkra lagen från missbruk, gör Olof Bjarnasson. Även de punkterna är nu icke giltiga, när de inte säkrar upp.

Bloggvägg om FRA-lagen (kopimi!):

JL, Badlands Hyena, Calandrella, ME, Gun, SB, F&T, HAX, EHT, IDG, CS, MMK, PA, SvD, KB, DN, Sossar mot Storebror, Gun2, Blå Borgen, Klamberg, Adam, Apelsineld, Josh, Lake, Linander, Tomas sida, Olofb, Scaber Nestor, Stoppa FRA-lagen.nu, Newsmill, Farmorgun i Norrtälje, Mitt i steget, Rick Falkvinge (PP), Mark Klamberg, Mark Klamberg, HAX, HAX, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Christian Valtersson, Liberal och långsint…, Niklas Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber Nestor, XOR, Sagor från livbåten, Farmorgun, HAX, opassande, opassande, I polemik, Olofs blogg, Piratplatsen, Blågrön röra, Scaber Nestor, Mitt i steget, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Jens O.

5 oktober 2009

Så gick det till 2008, för att FRA-lagen skulle gå igenom

Är den typen av förfarande, något att stå efter i vår riksdag?
Länkar till Farmorguns bloggpost, i stället för en längre utläggning. Annars säger den nedanförstående videon det mesta. Trakaserier och utpressning, hör inte hemma i ett demokratiskt land.

4 oktober 2009

Apropå bloggande politiker

Som all annan marknadsföring blir den uppmärksammad som sådan förr
eller senare, om de inte skriver i ärlig mening. (SvT)