29 september 2009

Den politiska processen är inte bra nog

I Sydsvenskan startar en ny artikelserie:

"Under hösten kommer riksdag och regering att fortsätta bygga övervakningssamhället.
Den personliga integritetens försvarare vinner debatten men förlorar de politiska besluten. Varför?"

En anledning är att den politiska viljan, att lyssna inte finns. Men även att våra politiker inte nås, av den debatt som finns.
En annan anledning är den politiska struktur och process, vi har i Sverige. Den tillåter inte avsteg, från de rådande partinormativen.
Det är inte helt lätt och enkelt, att dels sätta sig in i sakfrågorna och sedan bryta mot den rådande partilinien.
Sakfrågorna är både svåra att sätta sig in i och besluten redan fattade, innan de når ut till de som inte sitter i utskotten. Därefter blir det partilinien som avgör, att bryta mot den är det få som vågar göra.
Framför allt om man inte behärskar och är inläst på just det specifika området, som det ska beslutas om.
Då går inte att ställa de riktigt besvärliga och djuplodande frågor som krävs, för att en riktig debatt ska kunna föras i riksdagen.
Upplägget är inte till för att information utifrån, ska kunna nå in och igenom hela den politiska processen.
Vilka har förövrigt tiden, till att lyssna utåt och ta reda på vad som föreligger?

Som ett exempel kan vi ta striden om Telekompaketet, som Farmorgun beskriver i: "Många vill styra internets användning".
Hur många har dels kunskapen och dels den tid det tar, att sätta sig in i det mastodontiska direktivet om internet och infrastruktur?
FRA-lagen är ett annat bra exempel, som även är uppe till diskussion igen.
En mycket bra och ilustrativ bild håller Olof Bjarnason med, för att beskriva FRA-lagen och hur den fungerar rent tekniskt.

För att komma till en bot, måste det till betydligt längre beredningstider, information utifrån komma in. De egna partierna och utskotten måste bli mer öppna och den politiska processen mer transparent, både för oss medborgare och för våra förtroendevalda.

Tokmoderaten; Sossar mot storebror; Scaber Nestor; Hanna Wagenius; Mitt i steget; Erik Hultin; och Christian Valtersson; Hax. Intressant.

8 september 2009

Ljusanläggning till Freedom Not Fear

Vi kan behöva en liten gnutta hjälp inför Freedom Not Fear.

På grund av en serie oturliga händelser har det visat sig att vår uppbokade ljusanläggning har blivit uppbokad någon annanstans och att vi i värsta fall kommer bli tvungna att lita på stadens egen belysning när det mörknar på lördag.

Om det är så att någon har tillgång till kontakter eller har någon form av grundläggande ljus, så tar vi gärna emot all hjälp. Vi kan tänka oss att hyra, men är beroende av bidrag för att kunna åstadkomma det. Alla bidrag tas tacksamt emot.

7 september 2009

Pressmeddelande: Freedom Not Fear 12 september 2009

Nätverket Svart Måndag bjuder in till aktionsdag för demokrati, integritet, mänskliga fri- och rättigheter, press- och yttrandefrihet och religionsfrihet.

Efter ett intensivt första år kantat av demonstrationer, debatter och en aktiv kamp för demokrati, integritet och rätten till fri kommunikation och ett samhälle fritt från proaktiv statlig och överstatlig övervakning samlas vi nu igen på Sergels Torg. Efter Hoppets Demonstration 16 september 2008 och sommarens Humlegårdsmanifestation samlas vi nu i ett flertal huvudstäder runtom i världen för att manifestera vår kamp för mänskliga fri- och rättigheter i den nya digitala samtiden.

Den 12 september 2009 firas Aktionsdagen Freedom Not Fear i följande huvudstäder runtom i världen:

Berlin | Stockholm | Sofia | Prag | Wien | Buenos Aires | Amsterdam | Bryssel | Ottawa | Köpenhamn | Quito | Tallinn | Helsingfors | Paris | Guatemala City | London | Athen | Budapest | Rom | Luxemburg | Skopje | Lima | Bratislava | Madrid | Bern | Washington D.C.

Välkommen till Sergels Torg den 12 september 2009 klockan 17.00-21.00.

I samarbete med politiska partier, ungdomsförbund, företrädare för den iranska demokratirörelsen, samt studieförbund och andra deltagare arbetar vi för att föra debatten om övervakningssamhället och den omotiverade kravpopulismen vidare. Vi tror på ett samhälle fritt från politisk och religiös förföljelse och som bygger på demokratiska och folkrättsliga principer där varje individs rätt till privatliv och grundläggande friheter respekteras.

Freedom Not Fear är en internationell aktionsdag som genomförs den 12 september i ett stort antal huvudstäder runtom i världen. Aktionen riktar sig mot den massövervakning som allt fler länder inför gentemot sina egna medborgare.

Demonstrationen är sampolitisk, vilket innebär att alla som känner ett missnöje mot det övervakningssamhälle som Sverige och den övriga västvärlden håller på att utvecklas till är välkomna att delta. På agendan den 12 september på Sergels Torg bjuder vi på en blandning av politiska tal och musikuppträdanden. Vi hoppas även kunna erbjuda konst- och fotoutställningar skapade av konstnärer runt om i landet under en eller ett par veckor i anslutning till aktionsdagen. Målet är att ge en tilltalande blandning i ett arrangemang som tillsammans skapar en fredlig demonstration mot vårt nya övervakningssverige.


Svart Måndag är ett partipolitiskt obundet nätverk där vem som helst kan engagera sig. Känner du igen dig i ett samhälle som mer och mer präglas av stagnation i samhällsutvecklingen och rädsla inför vad som är nytt? Det är den samhällsutvecklingen vi ser idag samt anledningen till Svart Måndags uppkomst i samband med FRA-lagens tillblivelse.

Det är vår fasta övertygelse att ett demokratiskt samhälle inte kan byggas på rädsla och upprättandet av murar mot det som är främmande i vår omvärld. Det uppenbara alternativet är en ökad öppenhet mot omvärden och de egna medborgarna. Öppenhet snarare än utökad repression. Det är vad historien lärt oss är den rätta vägen framåt. Hotet är inte vår omvärld, utan snarare vår rädsla för densamma.

Murar behöver inte vara av sten, armeringsjärn och betong, de kan lika gärna bestå av lagar, regler och förordningar. Lagar som ger statsmakt och myndigheter en i stort sett obegränsad insyn, makt och ett inflytande över våra liv. Allt under förespeglingen att det är för vår egen skull - för vår egen säkerhet. På detta vis försöker regeringen tysta opinionen genom att svenska folkets säkerhet och trygghet blir liktydiga med rädsla och total massövervakning av svenska folket. Men vill vi ha en ohälsosam samhällsutveckling präglad av rädsla och massövervakning eller ett mycket sundare alternativ som främjar frihet och öppenhet hos alla världens folk och därmed även för oss medborgare i Sverige? Svaret torde vara uppenbart, då så inte är fallet, är det allas vår uppgift att påminna beslutsfattarna om det.


Underhållning:
Nothing Divine
DJ Doozer
Beabella
Die Kinkies
Live-poeterna Henke-poet och Kniv-Johan med komp


Talarlista:
Rola Brentlin, politisk sekreterare och styrelseledamot (Moderata Ungdomsförbundet)
Maria Wetterstrand, Språkrör (Miljöpartiet)
Linda Nordlund, andre vice ordförande (Liberala Ungdomsförbundet)
Maria Ferm, Språkrör (Grön Ungdom)
Linnéa Sjögren, (Feministiskt Initiativ)
Amanda Brihed Ordförande, (Nätverket Svart Måndag), Riksdagskandidat (Folkpartiet), Liberati
Jens Odsvall, Vice Ordförande, (Nätverket Svart Måndag)
Elizabeth Morseby, Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag)
Zaida Catalán, Jurist och ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige, (Miljöpartiet)
Klara Ellström, Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag)
Annika Beijbom Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag), Riksdagskandidat (Folkpartiet Göteborg), Liberati
Jonas Nordgren, (Piratpartiet)
Mattias Bjärnemalm, (Piratpartiet)
Mark Klamberg, (Folkpartiet Stockholm)
Erik Hultin, Riksdagsledamot, (Centerpartiet), Centeruppropet.se
Max Andersson, Riksdagsledamot (Miljöpartiet)
Erik Wassén, Advokat, Ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige (Folkpartiet), samt ledamot i Tryckfrihetskommittén.
Peter Karlberg, Sossar Mot Storebror
Ida Gabrielsson, Ordförande (Ung Vänster)
Hanif Irandoost, (Green Democracy)
Gudrun Schyman, Talesperson (Feministiskt Initiativ)
Kalle Larsson, Riksdagsledamot (Vänsterpartiet)Arrangör:
Nätverket Svart Måndag

I samarbete med:
Studiefrämjandet
Green Democracy
Piratpartiet
Ung Pirat
Miljöpartiet
Grön Ungdom
Feministiskt Initiativ
SSU
Vänsterpartiet
Ung Vänster
Sossar mot Storebror
Liberala Ungdomsförbundet
Liberati
Centeruppropet.se
MUF
Borgerligt Nej till FRA
Liberalt Nätverk för Integritet
Freiheit Statt Angst International Action Day Network
AK Vorrat


Vi agerar för att:
* Stoppa massloggning av kommunikation och registrering av positionsangivelser rörande samhällets medborgare
* Stoppa insamlande och registrering av biometrisk data och RFID i exempelvis pass
* Stoppa massinsamling av genetisk data
* Stoppa permanent kameraövervakning (CCTV) och automatisk detektionsteknik
* Stoppa massregistrering av samtliga flygresenärer (PNR-data)
* Sätta stopp för utbyte av information om fria medborgare med USA och andra stater som saknar effektiva system för säker datahantering
* Sätta stopp för utbyte av information med ickedemokratiska stater och stater som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter för individen på grund av exempelvis politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning eller identitet, etc.
* Sätta stopp för ökad federalisering och internationell centralisering av övervakningssystem kopplade till exempelvis FRA
* Stoppa genomsökningar av privatpersoners hemdatorsystem, såväl online som offline (såsom är fallet med den franska HADOPI-lagstiftningen)
* Stoppa massövervakning och filtrering av kommunikationen på internet i enlighet med EU's telekompaket.
* Stoppa en utbyggnad av FRONTEX och eBorder som i praktiken skapar ett Fästning Europa
* Stoppa en vidare integration mellan polis, säkerhetstjänst och militär
* Stoppa massövervakningen av flyktingar via exempelvis SIS II, VIS och EuroDAC
* Stoppa de delar av Stockholmsprogrammet (Europeiska Unionens nästkommande femårsprogram för säkerhet, juridik och asylrätt för åren 2010-2014) som inskränker mänskliga fri- och rättigheter samt individens rätt till ett liv skyddat från förföljelse och diskriminering
* Värna press-, meddelar- och yttrandefrihet på och utanför internet.
* Värna rätten att utan risk för övervakning korrespondera eller tala med själavårdare, vårdpersonal, företrädare för religiösa samfund, kvinnojourer, etc.
* Värna en demokratisk världsutveckling där människor kan leva i frihet, öppenhet och demokrati utan risk för förföljelse, hot, fängsling, tortyr etc.
* Stoppa nationaliseringar av och enskilda länders rätt att stänga ner hela eller delar av internet.


Vi vill ha en genomlysning av de övervakningslagar och riktlinjer i exempelvis handelsavtal som redan införts eller står på tur att införas inom kort, såsom:
* FRA-lagen
* IPRED
* De kvarvarande delarna av EU's telekompaket
* Datalagringsinitiativet
* ACTA
* Stockholmsprogrammet


* Vi eftersträvar en fristående utvärdering av existerande lagar avseende deras reella effektivitet, samt deras mer skadliga effekter på mänskliga fri- och rättigheter
* Vi vill ha ett sampolitiskt program för genomförandet av effektiva alternativ till de nuvarande antiterrorlagarna och lagar som ska stävja tung och/eller internationell brottslighet, exempelvis genom att:
* Utvidga möjligheterna till utbildning på en internationell nivå
* Intensifiera insatserna för att bekämpa fattigdom i Europa och i Världen
* Utöka dialogen mellan olika kulturer och religioner
* Utveckla en fungerande infrastruktur i syfte att hjälpa offer för krig, brottslighet, fattigdom och naturkatastrofer
* Utveckla brottsförebyggande program och utbildningskampanjer för att sätta stopp för tung brottslighet och sexuellt våld


Efter de senaste årens upprustning av massövervakningssystemen kräver vi ett omedelbart stopp för nya "Homeland Security-lagar" som inskränker medborgarnas rättigheter.Vi ses på Sergels Torg den 12 september, klockan 17-21.


För Nätverket Svart Måndag/AK Vorrat/Freedom Not Fear

Amanda Brihed
Mediekontakt för Freedom Not Fear i Stockholm
Ordförande, Nätverket Svart Måndag
Liberati
Folkpartiet Huddinge
Kontakt:
Tel. 0733-211290
amanda.brihed@gmail.com


Jens Odsvall
Vice Ordförande, Nätverket Svart Måndag
Kontakt:
Tel. 0702-187722
jodsvall@gmail.com


Elizabeth Morseby
Projektledare, Nätverket Svart Måndag
Kontakt:
0730-706570
elizabeth.morseby@hotmail.com


http://freedomnotfear2009.org/
http://www.nsm-sverige.se/
http://svartmandag.blogspot.com/
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?lang=en

Intressant

Green Scroll marchen 5 september

3 september 2009

Svart Måndag har öppnat ett eget bankkonto

Det går nu att donera pengar till Nätverket Svart Måndag till bankkontot: Bg: 438-1349. Till följd av detta går vi nu ut i en vädjan till våra sympatisörer om ekonomiska donationer som kommer att ge Nätverket väsentligt bättre förutsättningar för aktiviteter och vårt framtida arbete och överlevnad. Svart Måndag är i stort behov av ekonomiska bidrag för att nätverket och föreningen i fortsättningen ska kunna betala sina utgifter och realisera sina aktiviteter i form av: Demonstrationer, hemsidor, arbetsresor etc.


I dagsläget är alla ansträngningar som görs i Nätverket ideella och betalas ur egen ficka av styrelseledamöter i Svart Måndag. Därför är ett naturligt steg i Svart Måndags utveckling att föreningen och Nätverket öppnar ett bankkonto med möjlighet till ekonomiska bidrag i förhoppning om att det en dag bli en självgående organisation utan att låta enskilda individers ekonomier ska bli lidande.

Vi vädjar alltså till allmänheten och våra sympatisörer som anser att ett samhälle i utveckling kräver ett ständigt och drivande opinionsarbete för våra grundläggande mänskliga rättigheter: Frihet, Demokrati och Integritet och anser att Svart Måndag utgör en viktig del i drivandet av dessa. Frihet, Demokrati och Integritet är kärnfrågor i politiken som dagligen behöver diskuteras, påminnas och drivas både i rastrummet på jobbet och i maktens korridorer i Sveriges Riksdag. Vi i Svart Måndag anser att Svart Måndags opinionsinriktade arbete är en viktigt del för upprätthållandet av demokratin i Sverige och för att våra grundläggande mänskliga rättigheter inte ska hamna skymundan.

Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag ni kan tänkas ge oss. Både små och stora belopp välkomnas.


Elizabeth Morseby, kassör och styrelseledamot i Föreningen och Nätverket Svart Måndag