30 december 2009

Öppna dörrarna till den svenska ambassaden i Teheran

Nätverket Svart Måndags ordförande Amanda Brihed
, Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag) och Hanif Irandoost från Green Democracy. Uppmanar i en gemensam artikel i Politikerbloggen, utrikesminister Carl Bildt och UD att omedelbart öppna dörrarna till den svenska ambassaden i Teheran. De oppositionella i Iran kan behöva all hjälp de kan erhålla, när den olagliga regimen i Iran inte skyr några medel för att slå ner de folkliga protesterna. Iranier här i Sverige, ställer upp för de sina i Iran. De kämpar för vad som är rätt, riktigt och för en sann demokratisk utveckling. Rätten till en framtid, där ärliga val kan hållas. Rätten till en röst, utan att bli klassade som terrorister [Ekot]. Det är inte terrorism, att kräva en demokratisk utveckling och fria val.

I samband med de inledande massiva protesterna mot det riggade valet i Iran krävde Amanda Brihed i en debattartikel i Expressen att den svenska ambassaden i Teheran skulle öppnas upp för behövande och för att skydda oppositionella i Iran vid behov. Två dagar senare, den 25 juni 2009, besvarade Sveriges ambassadör i Iran, Magnus Wernstedt, artikeln i samma tidning.

“Skulle frågan uppstå utgår jag från att våra humanitära instinkter slår till och vi kommer att hjälpa till efter bästa förmåga. Vi har inga uppgifter om att andra EU-ambassader har öppnat upp sina lokaler för demonstranter eller kontaktats med önskemål om detta”.

Nu har vi den situationen i Iran, att vår hjälp behövs. Den behövs när rösterna inte tystats ned av den Iranska regimen och våldet mot det egna folket accellererar. De sumariska arresteringarna och avrättningar, avrättningar på öppen gata fortsätter. USA:s president Barack Obama uppmanar den Iranska regeringen, att upprätthålla de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är inte mer än rätt, att Sverige står upp för de demokratiska värderingar som medförde att den sittande regeringen, just blev den sittande regeringen. Fria val och rätten till att få gå i fred och frihet till valurnorna på valdagen, få yttra en egen politisk åsikt utan trakasserier och med risk för livet. Det är valår nästa år 2010. Då är det dags för det svenska folket, att bedömma och utnämna nästa riksdag.

Media: DN, DN.

Etiketter: , , , , ,

9 december 2009

Extrainkallat årsmöte i Föreningen Svart Måndag 7 december 2009

Extrainkallat årsmöte

Den 7 december 2009 (i måndags) höll Nätverket Svart Måndag ett extrainkallat årsmöte.

Syftet med mötet var att göra justeringar i föreningens stadgar, samt att välja en ny valberedning då vår tidigare valberedare Victoria Drefvenborg bett att få avsäga sig sitt uppdrag för en tid sedan.

_____________________________________


Ny valberedning

Som ny valberedare valdes vår tidigare ordförande Niklas Starow, även känd under sitt blogg-alias Scaber Nestor. Ett mycket bra val, då få personer kan integritetsrörelsen så bra som just Niklas. Vi är mycket glada över att Niklas gått med på att ta denna tunga, men viktiga roll.

Nu påbörjas arbetet med att skapa ett underlag för en ny styrelse inför det kommande ordinarie årsmötet i februari 2010.

Kassören Elizabeth Morseby har tackat nej till att återkandidera och även ledamöterna André Havsjö och Michael Gajditza behöver ersättas under det kommande årsmötet. Återkandiderar gör bland andra vice ordföranden Jens Odsvall, samt tidigare kassören Christine Sahlström. Även nuvarande ordföranden Amanda Brihed återkandiderar på begäran från styrelsen, men dock inte till presidiet, då en stor del av 2010 kommer att ägnas åt valrörelsen inför riksdags- landstings- och kommunalval. För att kunna fortsätta hävda Svart Måndags politiska oberoende har Amanda Brihed avsagt sig rollen som ordförande då hon alltså kandiderar för Folkpartiet i Stockholms Län och Huddinge Kommun.

Vi kan alltså konstatera att organisationen Svart Måndag kommer att få en ny styrelseordförande och till stora delar ett helt nytt presidium i samband med nästa årsmöte. Även ett par ytterligare styrelseledamöter bör tillsättas. Är du intresserad av att kandidera till Svart Måndags styrelse inför föreningsåret 2010 är du välkommen att kontakta föreningens valberedare här.

_____________________________________


Nätverket Svart Måndag inför språkrör

En uppdelning av ordföranderollen kommer också att göras. Tidigare har Nätverket Svart Måndag haft en sammankallande eller ordförande som skött det administrativa arbetet och utöver det en talesperson som varit ansiktet utåt för organisationen.
För att lätta ordförandens arbetsbörda kommer Nätverket Svart Måndag återigen att dela upp rollerna som ordförande och talesperson och kommer därför att i samband med det ordinarie årsmötet i februari 2010 utse ett språkrör som kommer att agera mediekontakt och ansikte utåt för organisationen.

Tidigare har denna rollen tillhört Petter Axén och Niklas Starow. Vem som blir Svart Måndags nästa språkrör återkommer vi om i samband med tillsättningen av den nya styrelsen i samband med årsmötet.

_____________________________________


Svart Måndag treskiktar sin organisation

Det beslutades även om att Nätverket Svart Måndag som organisation kommer att vara tredelad hädanefter. Den stora majoriteten medlemmar i Nätverket kommer att fortsätta vara löst organiserade och räknas inte in i föreningen som sådan. Därtill kommer föreningen att finnas, där de aktiva medlemmarna (även kallade "kärntruppen") utser en styrelse som bedriver den lösa egentliga administrativa delen av organisationen.Grafik: Olof Bjarnason (NSM)


_____________________________________


Medlemskap och stödmedlemskap i Nätverket Svart Måndag

Ett medlemskap i föreningen kommer att kosta 250kr per år och medlemskap kommer att godkännas av föreningens styrelse.

Även ett stödmedlemskap införs, vilket ger möjlighet att aktivt stötta föreningen ekonomiskt. Ett stödmedlemskap ger inte rösträtt i samband med årsmöte, men stärker föreningens ekonomi och ger ytterligare tyngd åt föreningens verksamhet. Ett stödmedlemskap kostar endast 50kr årligen.

Medlemskap, stödmedlemskap och andra bidrag betalas till föreningens bankgiro 438-1349.

_____________________________________


Pågående kampanjer

En genomgång av pågående kampanjer och aktiviteter inom föreningen ger vid handen följande:

#Bitfear anordnas för att åstadkomma en decentraliserad och digital dokumentation över förändrade beteendemönster och eventuella rädslor kopplade till övervakningssamhället och den nyligen aktiverade övervakningen från FRA's sida. Twittra, länka, dokumentera och arbeta tillsammans med oss för att skapa en dokumentation rörande det svenska folkets reaktioner på övervakningshysterin, FRA, IPRED, ACTA, DLI, INDECT, Stockholmsprogrammet och annat som är på gång. Något säger oss att detta kan komma att bli viktigt vartefter.

Seminarieserien God Jul önskar storebror kommer att genomföras i Göteborg från och med helgen och in på nästa vecka. Målet är att skapa en diskussion kring i första hand ACTA-avtalet. Det är OlofB (PP/NSM), Kalle Vedin (PP/NSM), Annika Beijbom (Fp/NSM) och Johan Zandin (v) som anordnar seminariet och även Niklas Starow (NSM) kommer att delta.
Bra kortlänk tack vare Kalle: http://13-17.se/

Programmet i korthet här:

Söndag: Eva-Britt Svensson & Annika Beijbom (aka ffp): Stockholmsprogrammet.

Måndag: Niklas Starow (aka Scaber Nestor). Workshop om ACTA.

Tisdag: Anna Troberg: IPRED.

Onsdag: Mikael Nilsson (aka MiNi): FRA. Obs! Mikael har inte svarat 100% Ja ännu – men 99% :)

Torsdag: Christoffer Kullenberg (aka Intensifier): Datalagringsdirektivet.

Inga plattor under granen syftar till att genomföra en Köpbojkott 2.0 lagom till julhandeln. Syftet är att lyfta fokus från konsumtion från den alltmer aggressiva upphovsrättsindustrin och istället uppmuntra till att stödja köp av konsertbiljetter, teaterbesök och liknande som ofta ger en betydligt högre avkastning till artister och producenter bakom musiken och det konstnärliga arbetet. Ge en julklapp till konstnärerna och skaparna istället och stöd därmed deras verksamhet så aktivt du alls kan. Kampanjen finns även på Facebook.

Green Democracy! Tillsammans med Green Democracy arbetar Nätverket Svart Måndag aktivt för att stödja den gröna demokratirörelsen och studentrörelsen i Iran i deras kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst har detta engagemang sin bas i det faktum att den nuvarande illegala regimen använder närmast FRA-identisk teknik för att åsiktsregistrera, förfölja, fängsla och mörda oppositionen i landet och tysta regimkritikerna och de progressiva och demokratiska krafterna i landet. Något vi inom Svart Måndag konstaterat är fullkomligt oacceptabelt.


_____________________________________Mer information kommer vartefter.Intressant.

Julkampanj mot IPRED - Inga plattor under granen i år!
Illustrationer av alltid lika begåvade OlofB som lämnar ut bilderna med en CC_BY_SA-licens.
Kopiera, remixa eller återanvänd som du vill, men länka tillbaka till källan. =)Inga plattor under granen, skanderar Niklas Starow på sin blogg. Svart Måndags tidigare ordförande och nyblivna valberedare tar nu ytterligare en gång tag i och kampanjar mot IPRED. Även OlofB skriver om det här. Vi kan säga att detta handlar om Köpbojkott 2.0 - en fortsättning på kampanjen från början på 2009.

Tanken är att vi väljer att protestera mot de senaste domsluten i tingsrätterna där upphovsrättsindustrin på rätt veka grunder vill få ut identiteten på personer bakom specifika IP-nummer. IPRED-lagen må ha varit byggd på goda avsikter, men är totalt vansinnig i den form den har idag och riskerar att skada integritet och rättssäkerhet för väldigt många människor.

Undanbe dig gärna just den typen av hårda klappar som avses i detta sammanhanget. Skippa cd-skivor, dvd-skivor, biobesök och liknande. Välj istället konserter, teaterföreställningar eller en kväll på operan. Helt enkelt därför att upphovsrättsindustrin skriker sig hesa över sina förlorade intäkter men sällan ger särskilt mycket avkastning till sina artister och skådespelare i slutändan. Teater och konserter ger betydligt mycket mer ersättning till artisten som vi gärna vill stötta och därför är det fördelningsmässigt mer rätt att stötta genom att aktivt välja den sortens arrangemang. Ett politiskt och ideologiskt ställningstagande, förstås. Men välj hemskt gärna att stötta artisten framför den så aggressiva och repressiva upphovsrättsindustrin. Det vinner alla på i längden.

Ett event för kampanjen finns på Facebook. Logga gärna in och gå med i kampanjen.

Glöm inte att länka. Länkkärlek är bra kärlek.Även här:
DNMR, Enligt min humla, FarmorGun, Yami och pandorna, Amanda Brihed.


Intressant.

6 december 2009

Schwesta - Genug

Övervakningssmhället som alla vet, är ingen bra idé. Men nu är det här och det ska till mycket för att stoppa den utvecklingen. Den här videon, är ett led i det. Se och sprid den vidare. [länk]5 december 2009

Iran stänger av internet på måndag

På måndag stänger Iran av mobil och internetanslutningar, när det befaras demonstrationer mot den illegitima regeringen. För mer information: Green Democracy, SR-Ekot, SR-Ekot, Niklas Starow, Jens O, Amanda Brihed. Det är dags att ställa upp och protestera, en manifestation är på Mynttorget i Stockholm 7/12-09 Kl: 17:00;

Det iranska folket upprätthåller minnet av studenternas dag (16 azar) samtidigt som de förbereder sig för att demonstrerar mot regimen. Den 16 azar 1332 (7 December 1953) samlades flertal studenter i protest mot president Nixons besök i Tehran och visade sitt stöd för den rådande statskuppen, vilket slutade med flera dödsfall. Sen den dagen har den 16 azar omvandlats till en legitimerad dag för studenterna i Iran och varje år är det en möjlighet att tydligöra frihetsviljans rop och skydda studenterna och universitetets ära.

I år har den 16 azar, vid sidan av den stora folkrörelsen mot Ahmadinejad och den högsta andliga ledarens statskupp, förändrat situationen. Förutom studenterna är även folket och anhängare till den gröna vågen, i både Tehran och andra iranska städer, i full fart att planerar och förbereda sig inför en omfattande demonstration just denna dag. Detta är deras chans att visa sina starka invändningar mot det religiöst förtryckande enväldet. Hotet av nedtryckning och kvävning av demonstrationerna genom massarresteringar av demonstranterna är väldigt starkt, regimen ger ut order om avrättning och polisvåld för att förhindra förberedlserna av den massiva demonstrationen den 16 azar i Iran.

Solidaritetsrörelsen med det iranska folket, bjuder in alla med alla färger, åsikter och flaggor att delta i våra demonstration och karavan resa för att visa enighet med studenterna och folkrörelsen i Iran. Den 16 azar, Måndag den 7 December kl. 17.00 på Myntorget, kommer vi protestera mot Ahmadinejads närvaro i Danmark med flackor framför det svenska riksdagen.
Ahmadinejad kommer delta i den internationella miljökonferansen i Köpenhamn, som börjar från den 7 till 18 December. Vi uppmanar iranier i Stockholm att delta i vår buss karavan som åker från Sergels torg torsdag kl.07.00 på morgonen till Köpenhamn. Vi uppmanar även iranier i andra svenska eller europeiska städer att delta i vår 2 dagar långa protester.
Vi måste använda oss av detta tillfälle och visa omvärlden att det iranska folkets kamp, som har pågått mer än tre decennier för förverkligande av rättvisa med fredliga försök, har inte gett resultat. Därför måste vi stödja dem genom att hävda:

1. Att inte erkänna Ahmadinejads statskupps regim och kräva ett fritt och demokratisk val i Iran, under internationell uppsikt.
2. Avskaffa tortyr, avrättning, alla arresterande under den senaste tidens demonstrationer och alla politiska fångar.
3. Pressa den islamska republiken politiskt och stödja det iranska folkets rättigeheter, begär och krav.

Datum: Måndag 7 December (16 azar)
Plats: Mynttorget/ Gamla stan
Tid: 17.00

Karavanen till Köpenhamn:
Datum: Torsdag 17 December
Plats: Sergels torg/ T-centralen
Tid: 07.00


هم میهنان!

مردم ایران خود را برای بزرگداشت گسترده ١٦ آذر و تبدیل آن به تظاهرات بزرگ ضد دولتی آماده میکنند. در روز١٦ آذر ١٣٣٢ سه تن از دانشجویان در پی تظاهرات در اعتراض به سفر نیکسون به تهران و حمایت آن از دولت کودتا به قتل رسیدند. از آن زمان ١٦ آذر بعنوان روز دانشجو نامگذاری شد و هرساله آزادی خواهان با بزرگداشت آن، این روز را به فرصتی برای رسا کردن بانگ آزادی خواهی و پاسداری از حرمت دانشگاه و دانشجو بدل ساخته اند.
١٦ آذر امسال اما در پی جنبش گسترده مردم علیه دولت کودتایی احمدی نژاد و ولی فقیه، در شرایطی کاملا متفاوت برگزار میگردد. این بار علاوه بر دانشجویان، بسیاری از مردم و طرفداران جنبش سبز نیز در تهران و شهرستان ها خود را آماده برگزاری تظاهراتی گسترده در ١٦ آذر کرده و در پی آنند تا این روز را به نمایش قدرتمند دیگری علیه سلطه استبداد دینی در ایران بدل سازند. هم از اینرو سرکوبگران حاکم با دستگیری گسترده دانشجویان، صدور احکام اعدام و ایجاد فضای پلیسی در پی آنند تا مانع از برگزاری گسترده تظاهرات ١٦ آذر در ایران شوند.
جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، همگان را با هر رنگ و عقیده و پرچمی دعوت می کند برای همبستگی با دانشجویان و تظاهرات مردم ایران در 16 آذر و علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک، با داشتن مشعلی در دست در تظاهرات روز دوشنبه 7 دسامبر ساعت 17 درمیدان mynttorget روبروی پارلمان سوئد شرکت کنند.

احمدی نژاد قرار است در کنفرانس بین المللی اقلیمی که از 7 تا 18 دسامبر 2009 در کپنهاگ برگزار میگردد، شرکت نماید. ما همچنین ایرانیان مقیم استکهلم را فرا می خوانیم با کاروانی که روز پنج شنبه 17 دسامبر راس ساعت 7 صبح از مرکز شهر استکهلم به سوی کپنهاگ راهی خواهد شد همراه گردند تا در تظاهرات روزهای 17 و 18 دسامبر علیه حضور احمدی نژاد و کنفرانس مطبوعاتی او در کپنهاک شرکت کنیم. ما ایرانیان دیگر شهرهای سوئد و کشورهای اروپایی را نیز فرا می خوانیم در این تظاهرات 2 روزه شرکت کنند.

از این فرصت می بایست استفاده نمود تا بار دیگر از جهانیان خواست تا از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای تحقق آن از هرگونه تلاش مسالمت آمیز و مدنی فروگذار نبوده اند، حمایت کنند و
همچنین:

1. دولت کودتایی احمدی نژاد را به رسمیت نشناسند و از خواست برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک زیر نظر مراجع بین المللی دفاع کنند.
2- خواستار لغو شکنجه و حکم اعدام و آزادی دستگیر شدگان اخیر و کلیه زندانیان سیاسی گردند.
3-از هرگونه فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت نمایند

زمان تظاهرات 16 آذر: دوشنبه 7 دسامبر ساعت 5 بعد از ظهر مکان میدان
mynttorget
زمان حرکت کاروان به سوی کپنهاگ: 7 صبح پنج شنبه 17 دسامبر 2009 مکان
Sergelstorget

تلفنهای تماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کاروان اعتراضی به احمدی نژاد در دانمارک

Dessa nummer kan du kontakta om du vill ha mer information eller skriva upp dig inför karavan resan till Köpenhamn i protest mot Ahmadinejad.

Helya: 0735 - 735177
Erisa: 0739 - 777 592

/Solidaritetsrörelsen med det iranska folkets kamp
Jamiyate poshtibani az moubarezate mardoume Iran

Pingar: Intressant

2 december 2009

Svart Måndag: #BitFear


Nu är FRA ett faktum i vår vardag. Vi blir tvungna att börja relatera. Den första striden är över. Nästa börjar. Men vad händer nu i samhället?

Hur har du reagerat? Hur har dina vänner reagerat? Din familj? Hur reagerar andra i din omgivning? Vilka farhågor finns och vilka åtgärder tas av medborgarna i landet?
Hur många tystnar och hur många censurerar sig själva? Hur många känner en reell fruktan?

Nätverket Svart Måndag injuder dig att delta i dokumenteringen av vilka effekter FRA kommer att få för oss alla i samhället idag. Kampanjen kallar vi #Bitfear. Hjälp till att dokumentera vad ni hör och vad ni ser i samhället idag, imorgon och i framtiden.

Gör gärna dina egna undersökningar och berätta om det. Låt oron komma till tals (om än anonymt förstås) och hjälp till att skapa en kunskapsdatabas genom att kartlägga vad FRA nu kommer att få för konsekvenser för vår kommunikation, vårt sätt att umgås och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden.

Tagga det #Bitfear och sprid detta vidare.


Mer här:
AB, Argast Nu, Aspiebloggen, Satmaran, Osmidigt, Jan Lindgren, Mirfaks memoarer, Jacob Dexe, Sagor från livbåten, Skivad lime, Falkvinge, Opassande, Tianmi, Lake, Peter Andersson, Ännu en onödig blogg, Farmor Gun, Berinder, Enligt min humla, Swartz, Mary, Drottningsylt, DN, SvD, Alliansuppropet, Scaber Nestor, Ipse Cogita!, DN, SvD, Maria Ferm, JensO, Tieowbeijas, AB, Motpol, Hornstull & världen, Kommunisternas blogg, Mad World, Dreamsicle, Mary, Jinge, Nattis 2.0, Konspirationer och sanningar, Ravenna, Techrisk, Daniel Scythe, Farmor Gun, Hanna, Beelzebjörn, Deeped, Darkangel och Mumma, Lake, Opassande.

Fler (delvis hämtat från Scaber Nestor - all due cred given och med reservation för någon eventuell överlappning):
Amanda Brihed, Techrisk, En bokmal anfaller, MiNimaliteter, Daniel och de små tomtarna, Mortfiles, Webpal, Jardenberg, Mirfaks memoarer, Otyg, Sandrability, Adam Eltér, Argast Nu, Darkangel och Mumma, Stormhierta, Bloggsam, Infallsvinkel, JensO, Nätverket Svart Måndag, Medborgarperspektiv, Eva-Lena, Bloggvärldsbloggen, The Hell of Hannastacia, Alliansuppropet, Annarkia, Svensson, Badlands Hyena, Hanna Wagenius, Sugbloggen, Farmor Gun, Den förvånade pappan, Intensifier, Lisa Magnusson, I polemik, Olof B, Pirat funderar, Jardenberg, Beta Alfa, Tanja Bergkvist, Free and thinking, Free and thinking, Ilprofessore's Faculty, Rasmus Kaj, Jeppelin, I polemik, Hax, Opassande, Maria Ferm, NyaStasi, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Snild, IDG, SvD Ledarbloggen, KvP, Anna Troberg, UD/RK Samhällsdebatt, Philip Wildenstam, Kentson, Sagor från livbåten, Mary, Konspirationer och sanningar, Dagens konflikt, Ravenna, Sossar mot Storebror, Liberal och långsint, 99, our 68, Jardenberg, Stand up diggers all, Tianmi, TantraBlog, Beta Alfa, Teknikkonsument, Lake, Sweed05, Webbfeber, Humblebee, Dagens samhälle, Peter Andersson, Beelzebjörn, Snorkig, JensO, HannahSthlm, Kapten TOQig, Exiled Pirate, You're no different to me, Kakbit, Ännu en onödig blogg, Bullshie, Bussföraren, If I lay here, Händelsehorisont, Magnihasa, I polemik, Berinder, Kverulant, Skivad lime, Svensson, Maloki, Conjoiner, Sandrability, Deeped, Enligt min humla, Syrrans granne, Blå borgen, Lars-Erick, Klamberg, Nattis 2.0, Angie, Oscar Fredriksson, Klamberg, Yttrandefrihet ftw, Törnebohm, HBT-sossen, Per Pettersson, Beelzebjörn, Drottningen, Anders S Lindbäck, Kommunisternas blogg, Integritet och frihet, Mathias Sundin, Hornstull & Världen, Thorlin, Tommy K Johansson, Maria Abrahamsson, Liberati, Jens.

Intressant.

1 december 2009

Svart TisdagDetta inlägg är ett öppet och gemensamt blogginlägg - kopiera och publicera på din blogg.
Hämtat från Infallsvinkel.


Idag är en svart tisdag. Vi har tidigare svartmålat måndagar under en tid och nog känns det som en svart och bakfylletung måndag idag också. Det är tungt idag. FRA-lagen gäller. Kablarna är inkopplade. Flykten, springet och en lång tid av fruktan är inledd.

Välkommen till en mörk och kylig tisdag i advent. Välkommen till Orwells 1984. Välkommen till Reinfeldts och Bodströms 2009.
Argast Nu, Aspiebloggen, Satmaran, Osmidigt, Jan Lindgren, Mirfaks memoarer, Jacob Dexe, Sagor från livbåten, Skivad lime, Falkvinge, Opassande, Tianmi, Lake, Peter Andersson, Ännu en onödig blogg, Farmor Gun, Berinder, Enligt min humla, Swartz, Mary, Drottningsylt, DN, SvD, Alliansuppropet, Scaber Nestor, Ipse Cogita!, DN, SvD, Maria Ferm, JensO, Tieowbeijas, AB, Motpol, Hornstull & världen, Kommunisternas blogg, Mad World, Dreamsicle, Mary, Jinge, Nattis 2.0, Konspirationer och sanningar, Ravenna, Techrisk, Daniel Scythe, Farmor Gun, Hanna, Beelzebjörn, Deeped.

Intressant.