13 juli 2010

Freedom Not Fear 11 september 2010

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ
FREEDOM NOT FEAR | 11 SEPTEMBER 2010


Välkommen att delta i FREEDOM NOT FEAR 2010!

För tredje året i rad anordnas den internationella aktionsdagen i Stockholm och eventuellt även i Malmö och Göteborg. Tillsammans med vänner runtom i världen har vi möjligheten att genomföra världens största globala demokrati- och frihetsmanifestation samtidigt på en och samma dag.
 AK Vorrat.


Freedom Not Fear hålls i år den 11 september. Passande dag, kan man tycka. Ursprunget bakom Freedom Not Fear är att motverka den massrädsla och övervakningsiver som kommit att omforma en hel värld efter den 11 september 2001. Det går att spinna på det temat rätt mycket. Det kommer bli rätt tight med valrörelse och allt, men vi hoppas på att många vill vara med och planera något spektakulärt.

Vill du delta som individ eller organisation - Välkommen att höra av dig till oss:

Jens Odsvall, ordförande Människorättsnätverket Svart Måndag
jodsvall [at] gmail.com, tel. +46 70 218 77 22

Amanda Brihed, språkrör Människorättsnätverket Svart Måndag
amanda.brihed [at] gmail.com, tel +46 733 211 290Arbetet har just påbörjats och vi känner att vi har möjlighet att vara väldigt flexibla i år. Vi behöver inte anordna en demonstration om vi inte vill - det är trots allt valår och vi är kanske för trötta på traditionell demokultur (eller är vi det?) - det funkar i så fall med mycket annat. Helst i kombination. Tänk såhär:

1. Traditionell demonstration
2. Litet hippad demonstration modell konsert eller liknande
3. Foto- och konstutställningar
4. Seminarier och paneldebatter
5. Flashmobs
6. Performances
7. Talarkväll på krog o/e kafé
8. Spoken Word
9. Bloggkampanjer och -debatter på temat
10. Vad ni än kommer på som kan manifestera frihet, framtidsoptimism, ett stopp för massövervakning och förföljelser, ett arbete för demokratisering och mänskliga fri- och rättigheter lokalt och globalt.

Som samordnande arrangör står som vanligt Människorättsnätverket Svart Måndag.

Vi hoppas på ert stöd och aktiva deltagande!


Stöd gärna Människorättsnätverket Svart Måndag, så att vi kan fortsätta bedriva kampen för ett samhälle utan massövervakning, förföljelser och diskriminering. Bankgiro: 438-1349.


Du kan även ansöka om medlemskap i föreningen genom att betala 250kr till samma bangiro, 438-1349, och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Vi ses i den framväxande frihetskampen!


Intressant.

Amanda.

2 juli 2010

Tvångssteriliseringar Kan inte accepteras

Tvångssteriliseringar av minoriteter, är något vi absolut inte kan acceptera i ett modernt tänkande och inom ramarna för rättssamhället. Ett av de viktigaste stegen togs igår av Folkpartiet Liberalerna, när de publicerade sin ståndpunkt i Aftonbladet. "Vi river lagen om tvångssteriliseringar"
Det kom nu strax innan politikerveckan i Almedalen, under ett valår dessutom. Det kan inte annat än betraktas som ett historiskt steg, inom den svenska politiken när tre tunga Folkpartister skrev under:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

Mer kan läsas i dagens media, där DN går ut med en ledare signerat Niclas Ericsson. Könsbyte: Låt pappa få rätt att bli mamma:


"Socialdepartementet under KD:s ledning har varit handlingsförlamat i frågan. Nu måste rapporten leda till att ett lagförslag tas fram, omgående.
Frågor om könsidentitet kan verka smala. Men ingen av oss bör acceptera att omvärlden försöker bestämma på vilket sätt vi ska vara man eller kvinna. Vi äger själva vår identitet. Den principen har vi alla ett intresse av att försvara."

En av de personer som har drivit frågan inom partiet, är riksdagskandidaten Amanda Brihed. Amanda har drivit tvångssteriliseringsfrågan och transpersoners mänskliga fri- och rättigheter i 16 år. Andra har drivit den nu i 40 år, så det var inte en dag för tidigt. Det är många som har hunnit avlida på vägen mot det här målet, när ett fåtal obehandlade når 30 års ålder (50-60% avlider i förtid). Andra vågar av rädsla för sitt eget liv, inte ta det offentliga steget fullt ut och lever i anonymitet. en annan person som har verkat öppet, är Immanuel Brändemo (Trollhare). Andra som Christine Sahlström mer i skymundan, men drar likväl ett stort lass.

Det är nu dags för oppositionen, att visa vad de går för och vad deras ståndpunkt i frågan är. Men det är märkvärdigt tyst från den Röd-Gröna alliansen. Men jag kan aldrig tro att de Röd-Gröna vill bevara tvångssterileringarna av den svenska minoritetsgrupp, som de transsexuella utgör i vårat samhälle och den lag Socialstyrelsen nu vill avskaffa. Tvångssteriliseringarna utförs för att implementera det lagstadgade fortplantningsförbudet, inte det juridiska bytet i sig
(Laholms Tidning). Vi förväntar oss ett gediget svar från den Röd-Gröna alliansen, förhoppningsvis inom en snar framtid.


Media: AB, DN, AB, DN, SvD, Newsmill.

Bloggar:  Berliners blogg, Adam Cwejman, Seved Monke, Annika Beijbom, Helena Von Schantz, Carina Boberg, Jens Odsvall, Per Pettersson, Feministiskt iniativ

1 juli 2010

Vi river lagen om tvångssteriliseringar

Det är Folkpartiet liberalerna, som tar det första steget. Det är:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

De skriver i en gemensam artikel i Aftonbladet, att lagen om tvångssterilisering av transsexuella måste rivas:

"Att varje enskild människas egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. Uppfattningen om könstillhörighet tillhör de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten. Transsexuella utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter.
Transsexuell är den som upplever en motsättning mellan sitt biologiska kön och uppfattningen om den egna könstillhörigheten. Ofta, men inte alltid, känner transsexuella en stark önskan att genom könskorrigerande behandling (det som i vardagstal kallas könsbyte) få den egna kroppens utseende att stämma överens med det psykiska könet."
Det är ett historiskt steg och ett ställningstagande från ett riksdagsparti, dessutom ett parti i regeringsställning. Det är det första och viktigaste steget, som nu har tagits. Folkpartiet är bara att gratulera, till det politiskt mycket vågade steget och kraftfulla uttalande. Det i en så pass kontroversiell frågeställning, som den om tvångssteriliseringar av transpersoner. Tvångssteriliseringen utförs för att implementera det fortplantningsförbud, vilket lagen avkräver av transpersoner vilka söker vård. Det togs ett stort steg frammåt, för att lägga åratal av missförhållanden bakom och göra upp med ett makabert förflutet.

Agneta Berliner har även ett uttalande i sin blogg.

"Efter snart fyra år i Riksdagen kan jag konstatera att vissa lagar aldrig borde funnits. Och även med förståelse för att tidsanda och värderingar förändras (förhoppningsvis i en mer liberal och medmänsklig riktning), så borde vissa lagar ha ändrats eller upphävts för länge sen. Den förlegade och inhumana ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan. En lag, som när jag blev uppmärksam på dess fulla innebörd, fick mig att tillbringa ett antal sömnlösa nätter med att försöka fatta om jag verkligen fattade rätt. Och våndas över att jag inte lagt ner kraft nog på att få bort denna diskriminerande, icke-mänskliga lag."
Mycket och ja i stort sätt allt grundarbete av vad som nu har inträffat, kan vi tacka vårat språkrör Amanda Brihed för. Hon har nu fått ett epitet till en eventuell lagändring, det är Lex Amanda för det åratal av råslit hon lagt ned, för transpersoners mänskliga fri- och rättigheter.

Intressant

På styrelsen och nätverkets vägnar:

Jens Odsvall Ordf. MRN Svart Måndag
Amanda Brihed Språkrör MRN Svart Måndag