30 juni 2010

Lagen om tvångssterilisering av transsexuella, måste skrivas om

Uppdaterar bloggen när det har rivits upp en hel del. Det visste vi inte när det hela drog igång, men nu ser det som om anden har hoppat ut ur flaskan. Det är en viktig fråga inte bara för transpersoner, men även för de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Det måste till en förändring, inte senare men NU. Att behålla det som vi nu har det i svensk lagstiftning och vård, kan på inget vis rättfärdigas. Hur många andra grupper i samhället kan tänkas behandlas på ett likarta vis, är i dagsläget fortfarande höljt i dunkel. Det behövs även här en utredning, för att klarlägga det faktiska sakförhållandet.

MRN Svart Måndags Per Pettersson, skriver om de missgrepp som transpersoner utsätts för i Sverige. Övergreppen kan mycket väl anses vara ett pågående folkmord, om vi ser till FN-deklarationen och EU-stadgarna om de mänskliga fri- och rättigheterna.


"Tvångssteriliseringar av minoriteter sysslade vi med i Sverige fram till 1970-talet. Efter det blev det olagligt och alla som utsatts för det innan förbudet fick rätt till skadestånd från staten. Däremot upphörde inte steriliseringarna och för transsexuella blev det även lag på att de var tvungna att ge upp varje möjlighet till fortplantning för att få rätt att juridiskt byta kön. De som utsatts för tvångssteriliseringar efter att förbudet trätt i kraft får heller ingen ersättning. I den förra statliga utredningen, som skulle modernisera lagstiftningen, var förslaget att kravet skulle bytas ut till ett krav på kastrering, något som är ännu värre och dessutom farligt för speciellt de transsexuella män som då skulle tvingas ta bort hela underlivet inklusive livmodern"

Det är övergrepp mot en minoritet i samhället, vi måste sätta stopp för. Förfarandet kan inte kallas för annat än genetisk utrensning av en minoritet, när de är utsatta för ett lagstadgat fortplantningsförbud (lag 1944:133, Lag 1972:119). Socialstyrelsen vill nu ha till stånd en förändring, av den rådande lagstiftningen och den vård som bedrivs.

"På Socialstyrelsens uppdrag har den externa utredaren, före detta Riksrevisorn Karin Lindell, kartlagt vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitets-störningar. Det rör sig om utsatta grupper där många lider av psykisk, fysisk och social ohälsa. Rapporten visar att patienterna ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med vården. Resurserna för utredning, behandling och uppföljning varierar i olika delar av landet, liksom väntetiderna som kan vara mycket långa.
- Hela utredningsprocessen tar i bästa fall två år. För patienterna är de långa väntetiderna psykiskt påfrestande. Vissa som har ekonomiska möjligheter väljer att söka vård utomlands istället, säger projektledaren Linda Almqvist.
"

En av de personer som aktivt driver frågan, är vårat språkrör Amanda Brihed. Genomslaget kom i en artikel i Aftonbladet (Staten låter mig inte bli mamma).
Dokumentet påvisar beviset för tvångssterilisering/kastrering för ett juridiskt byte av kön, samt även för att upprätthålla fortplantningsförbudet.

Intressant

Du kan hjälpa oss i kampen för att arbeta, för de mänskliga fri- och rättigheterna. Antingen via din egen blogg, eller en via en donation: (bankgiro: 438-1349).

Jens Odsvall (Ordf. MRN Svart Måndag).

Immanuel Brändemo, AB, DN, AB, DN, SvD.

28 juni 2010

MRN Svart Måndag i Almedalen

MRN Svart Måndag deltar i Almedalen och har representanter på plats, under hela veckan. Både för att bevaka vad som pågår, men även för att delta i paneldebatter. Den paneldebatt vi arrangerar, gör vi i sammarbete med Nätverket Liberati. Det blir troligen en av de intressantaste integritetsdebatterna under almedalsveckan, med en av de tyngsta panelerna på området integritet. Paneldabatten tar även upp det feministiska perspektivet, vilket kanske många inte direkt förknippar med och missar i det här sammanhanget. Av den anledningen sitter en välrenomerad debattör och riksdagskandidat för Feministiskt iniativ med i panelen.

DEN NYA SVENSKA FRIHETSRÖRELSEN

Tisdag 6 juli 2010 kl 10.00-12.00.
Aulan på Gotlands högskola

Arrangeras av Människorättsnätverket Svart Måndag och Liberati. En paneldebatt med intressanta delagare, med en djup insyn på området.

Finns det en ny svensk frihetsrörelse, och vart är den i så fall på väg? Vad finns det för kopplingar mellan kampen mot FRA och Datalagringsdirektivet och kampen mot sexköpslagen och för en avkriminalisering av narkotika? Kommer den nya svenska frihetsrörelsen att påverka politiken inför valet 2014? Valet 2018? Är kampen för den personliga integriteten på nätet och kampen för den morfologiska friheten inte egentligen en och samma rörelse? Är den på väg mot ett enande eller mot splittring? Växer den fram inifrån piratrörelsen eller är det piratrörelsen som måste breddas och bli ideologiskt tydligare?

Panelen:

Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Språkrör Människorättsnätverket Svart Måndag, Liberati, riksdagskandidat Fp)
Jens Odsvall (Ordf. Människorättsnätverket Svart Måndag, Liberati)
Rasmus Fleischer (Debattör, tidigare Piratbyrån)
Isobel Hadley-Kamptz (Debattör, Författare)
Linnéa Tiarafeministen Sjögren (Feministiskt Initiativ)

Moderator:

Alexander Bard

14 juni 2010

Stå upp för demokrati och yttrandefrihet

Julian Assange och Wikileaks, anses ha runt 260.000 mycket pinsamma och en för USA och andra nationer mycket störande dokument. Dokument som uppvisar vad de gör i det fördolda. Sedan dess är nu Julian Assange på flykt, undan bland annat CIA. Som en sedan länge nära allierad till USA, måste vi ifrågasätta hur Sverige kommer att agera. Det kan misstänks att Wikileaks har servrar stående i Sverige. Kan USA tvinga svenska myndigheter, att stänga ner de servrar som står i Sverige?
Här måste vi som demokratins och yttrandefrihetens förkämpar, ta tag i sakfrågan och se till dessa frågors reella allvar. Sverige har försvarsavtal med USA, om att dela erfarenheter och information:

"På fredagen den 13 april kommer Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff att underteckna en överenskommelse angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap och berör bland annat informationsutbyte och möjlig koordinering av forskningsprogram."

Den erfarenhet som vi dragit sedan 2008 och den dåvarande FRA-debatten, är det framförallt den myndigheten som lär gå i spetsen. Men vilket lär vi aldrig få veta, när allt är så hemligt, så pass viktigt och berör främmande makt. Vad vi kan dra slutsatser om, det är slutsatsen om att det är FRA som är den myndighet med den reella kunskapen och förmågan, till att kunna lokalisera. Det finns väll ingen som tror, att de inte skulle arbeta på den sakfrågan åtminstone?
Wikileaks har varit en konstant vagel i ögat och måste nu till varje pris stoppas, det är vad vi försöker förhindra. Det gör vi genom att sprida den information som finns och därmed öka medvetenheten över skeendet. Intressant.

Tvångssteriliseringar ska förpassas till historiens avfallshög

Fortfarande har vi både lagar och ingrepp, rasbiologiska ingrepp i människors liv. Tvångssteriliseringar fortgår i det svenska samhället, där minoriteter avkrävs en sterilitet-, förbud mot att få barn, ett fortplantningsförbud. Det går stick i stäv med ett modernt rättsmedvetande, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det drabbar inte enbart den som utsätts för övergreppet, det drabbar även närstående. Det är mer en hög tid att vi avskaffar en av de sista rasbiologiska företeelserna i Sverige, här måste vi lyfta frågor som transvården och hur den bedrivs. Den måste moderniseras och bli transparent, vården måste ses över och följa gällande lagar och etiska regler. Hälso- och sjukvårdslagen och grundlagen ska följas, inga särbehandlingar på föråldrade grunder. En total översyn är här av nöden krävande och ansvariga ska stå till svars, varför inget görs åt den rådande situationen. Det nya lagförslaget (sou 2007:16), vill förvisso ta bort (lag 1944:133) och ävenså tillåta fortplantning, men införa en villkorad tvångskastrering. Utredningen borde göras om från grunden och upp, när den är baserad på ett föråldrat material och även på direkta felaktigheter. Har ingreppet utförts är det för sent att ångra sig. Det inträffar under utredningens gång att personer ångrar sig, de vill inte fullfölja behandlingen eller det visar sig vara olämpligt.

Det vore inte helt förmätet att utkräva skadestånd, när den rådande utredningen och behandlingen dels är villkorad, dels inte är rättssäker för den person vilken är under utredning och senare ska genomgå behandling. Allt för mycket är beroende på olika personers tyckande och var i landet man bor, det är inte vård enligt modern paraxis och lagstiftning. Det är mer en dags att göra upp med det förflutna och kräva ett riktigt förbud mot tvångssteriliseringar och villkorad behandling.
Det kan vara svårt för människor i allmänhet, att förstå och inse vad det är fråga om. Därför är det viktigt, att frågan lyfts in i allmändebatten. Nästa steg är att föra ut frågan tills det blir ett samtalsämne i personalrum och ute i stugorna. Ett av den svenska rasbiologins sista bastioner, måste belysas och försvinna ut i historien. Det finns mer att belysa, men det blir en senare fråga. Detta är bara början, inte ett avslut. Var så säkra det kommer mera. Intressant.

5 juni 2010

Skott i huvud och rygg är mord

Skrev tidigare om Den nya Gazakrisen. Det visar sig enligt de upprättade obduktionsprotokollen, att aktivister har blivit skjutna i huvudet och ryggen.

"Obduktionsresultaten visar att männen i huvudsak träffats av 9 millimeters ammunition och att många var skjutna på nära håll, skriver tidningen som citerar Yalcin Büyük, vice ordförande vid Turkiets rättsmedicinska råd som genomförde obduktionerna på fredagen.
Resultatet från obduktionen visar att 60-årige Ibrahim Bilgen sköts fyra gånger i tinningen, bröstet, höften och ryggen".

Det finns inte många vilka skulle kunna påstå, att något sådant skulle inträffa i rent självförsvar. Vad som nu framkommit inte bara antyder, det måste betraktas som mord. Johan Westerholm (S) tar upp ett fall där den skyldige ansåg att offret hade sprungit på hans kniv 19 gånger, det är en bra analogi till vad som inträffat. I The Guardian kan vi läsa mer:
The funeral of one of the Turkish victims of the Gaza flotilla 
raid
 
"Crowds at the funeral of one of the Turkish victims of the Gaza flotilla raid, at the Beyazit mosque in Istanbul. Photograph: Vadim Ghirda/AP
Israel was tonight under pressure to allow an independent inquiry into its assault on the Gaza aid flotilla after autopsy results on the bodies of those killed, obtained by the Guardian, revealed they were peppered with 9mm bullets, many fired at close range".

Det finns inget vilket berättigar till ett sådant beteende från en statsmakt, mot oskyldiga civila. Det bekräftar det åvervåld, som den israeliska krigsmakten utsatte konvojen och enskilda personer för. Det är ett agerande från statsmakten och krigsmakten som utförde de givna orderna, det inte är acceptabelt och inte ska accepteras. Återigen vem beordrade och vad var dessa order?
Här får vi inte luta oss tillbaka och låta bero, ansvar måste utkrävas och FNs resolution införas och det i praktiken, inte bara till orden. Sveriges regering och riksdag, måste här ta ställning och göra det kraftigt. Det som inträffat är en attack mot inte bara A ship To Gaza, utan även ett fundamentalt brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna och de demokratiska processerna. Vad som inträffat riskerar hela fredsprocessen i mallanöstern, att låta bero riskerar att skapa ytterligare misstro mot oss här i väst om vi inte agerar. Vi måste samfällt agera för vad som är rätt och riktigt, sätta press på den israeliska regeringen och kräva ett ansvarstagande från den.

Intressant

DN1, DN2, DN3, SvD1, Al Jazeera, Jerusalem Post, Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, FOKUS, Expressen, SR1, SR2,1 juni 2010

Den nya Gazakrisen

I den israeliska nättidningen Ynetnews, uttalar sig Hanin Zoabi. Zoabi är den arabiske parlamentarikern till Knesset, som deltog i Ship to Gaza konvojen. Enligt henne var det mycket klart vad det vara fråga om;

"It was clear from size of force that boarded ship that purpose was not to stop sail, but to cause largest number of fatalities to prevent future initiatives"

Det rimmar väl med vad som hittills har framgått redan från starten, när de första nyheterna började komma oss tillhanda;

"de försöker nu borda oss; OBS! INTERNATIONELLT VATTEN! #Shiptogaza

Security Council SC/9940).

Den israeliska regeringen hävdar dock att det var en rättmätig attack och bordning. När det enlig den israeliska krigsmakten, hade fartyget vapen ombord. Enligt den turkiska tullen som klarerade fartyget, var så inte fallet. Oavsett om det skulle ha funnits vapen ombord eller inte, får enligt internationell rätt de israeliska stridskrafterna inte borda ett fartyg ute på internationellt vatten. Det är att betrakta som sjöröveri. Vid äntringen praktiserade de ett kraftigt övervåld mot civila, där dödsoffer skördades och ett stort antal skadades. Det talas om 10 dödade och 60 skadade, men kan inte verifieras innan Israel tillkännager namnlistorna. Vad som inträffat måste noga utredas och ett ansvar utkrävas. Vem gav order och vilka var orderna, till de israeliska stridskraftern?

Vad som inträffat får inte stoppa fortsatta konvojer till Gaza där förnödenheter, byggmaterial och mycket annat behövs. Det kommer att bli mycket allvarliga konsekvenser om det Irländska fartyget Rachel Corrie stoppas, enligt irlands premiärminister Cowen. Vi förväntar oss nu att den svenska regeringen, övriga regeringar inom EU är lika ståndaktiga som Irlands regering. Att så även sker internationellt och i FNs regi, ser vi som den enda gångbara vägen för att lösa situationen långvarigt och hållbart. Vi förväntar oss att regringar sluter upp bakom FN, den resolution som beslutats och ser till att den i praktiken implementeras och tillämpas som det är tänkt.
Vi kräver av den svenska regeringen, att den står upp bakom sina ord;

Israels ambassadör uppkallad till UD

"- Med anledning av den mycket allvarliga incidenten och bordningen av
den humanitära flottiljen har vi idag på morgonen kallat upp den
israeliska ambassadören och begärt en förklaring om vad som inträffat
och vad som hänt våra landsmän, berättade UD:s kabinettssekreterare
Frank Belfrage vid en extra sammankallad pressträff angående
händelserna i farvattnen utanför Israel och Gaza på måndagsmorgonen.
Belfrage beklagade djupt att dödsfall krävts."
Här kräver vi även att utrikesminister Carl Bildt (M), står bakom sina ord:

"STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser."
Det är situationer som denna som avgör en regerings regeringsduglighet, är den svenska regering upp till det eller inte? Det återstår nu att se.

Intressant

För mer information om det folkrättsliga/juridiska, bör läsa Mark Klambergs artikel på Second-Opinion. Den går mer in på djupet bakom, vad som faktiskt föreligger och beskriver komplexiteten i den uppkommna situationen. Det finns i praktiken många glidningar rent folkrättsligt och enligt krigets lagar.