29 maj 2009

*Uppdaterat 31/5* Integritetsvalet 2009, nätverket anordnar debatter i våra storstäder 3-5 juni.

EU-valsdebatter i regi av Nätverket Svart Måndag (NSM-Sverige)


I våra tre storstäder kommer vi att anordna Paneldebatter/diskussioner där EP-kandidater får komma till tals i integritetsfrågor.
Det kommer att debatteras allt från de direktiv som påverkar vår vardag till hur man som enskild MEP kan påverka i rätt riktning.
Även saker som hur jobb och arbetslöshet samt miljö påverkas av den lagstiftning EU har och håller på att skaffa fram på respektive områden.

Vi börjar redan på Onsdag (3/6) i Göteborg på Folkets Hus, vi har tack vare Max Reijer (mp) fått lokalen "Asperö" tillgänglig.

Det är plats för 220 sittande med scen där kandidaterna ledd av en moderator får diskutera och debattera, frågor från publiken kommer att tillåtas.

Spikade deltagare är:

Max Andersson (mp)
Johan Olson (jl)
Erik Josefsson (v)
Annika Beijbom (fp)
Björn Felten (pp)

Men vi försöker få dit ett par till, har kontaktat Moderaternas kampanjansvarige och jagar runt bland de sossar jag känner.

Facebook-eventet nyss skapat.
På Torsdag (4/6) är det Stockholms tur, där kommer vi att befinna oss på självaste Centralstationen och under en timme mellan kl 14 och 15 kommer kandidaterna att diskutera och debattera integritetsfrågor ur ett EU-perspektiv.

Det får bara plats 4-5 personer på scenen så det blir en intim debatt på en smockfull centralstation.


Spikade där är:

Annika Beijbom (fp)
Zaida Catalán (mp)
Cecilia Billskog (fi)Här försöker vi också boka in Amelia Andersdotter (pp).
Och sist men inte minst så har vi Malmö fredagen den 5/6, där det blir debatt i Malmö Folkets Park under hela två timmar.
Vi har stora scenen med plats för upp till 2000 åskådare, så se till att vara där, för det har kapacitet att bli den mest välbesökta valdebatten (utomhus) som vi haft i Sverige.
Detta är en del av Mp's VärldsmiljEUdag. (Facebook-event).

Där har vi gott om tid att gå på djupet i de integritetsfrågor som många anser vara en av de främsta frågorna som vi har under detta valet.

Stort tack till Fredrik Frangeur (mp) som ordnat lokalen.

Spikade deltagare där är:

Johan Olson (jl)
Erik Josefsson (v)
Zaida Catalán (mp)
Annika Beijbom (fp)
Mattias Bjärnemalm (pp)
Jytte Guteland (Ordf SSU)

Facebook event.Överlag så ser ni att vi saknar moderater, socialdemokrater och centerpartister.

För de som är intresserade av att delta.
Hör av er till:

Niklas Starow, email: niklas.starow@gmail.com
Ansvarig Göteborg/Malmö

Klara Ellström, email: sanasee.adanath@gmail.com
Ansvarig Malmö.

Jens Odsvall, email: jodsvall@gmail.com
Ansvarig Stockholm.Sista dagarna innan valet.
NU SPURTAR VI!!


Pinged at Twingly, Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

28 maj 2009

Folkfest Jönköping 4-5 juli

Nu går Nätverket Svart Måndag ut på gator och torg igen. Nu blir det mer livat än någonsin. Välkomna att delta i årets stora sommarfest, tillika årets tyngsta integritetsdemonstration!

Nätverket Svart Måndag bjuder in dig till folkfest och demonstration för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, integritet och ett hållbart framtida samhälle.

Vi räknar med en stor uppslutning, fest i dagarna två, massor av bus och kul och sköna sommarvibbar. Det här kan inte bli annat än bra.


Rådhusparken i Jönköping 4-5 juli (lördag-söndag).

Fest under kvällstid. Musiker, komiker och estradpoeter på scenen och en allmänt mysig stämning.
Demonstration mellan 12-16 på söndagen 5 juli.

Hittills bekräftade och klara talare är bland andra:

Maria Ferm (Grön Ungdom)
Peter Sunde
Amanda Brihed (NSM)
Niklas Starow (NSM)
Elizabeth Catalán-Morseby (NSM)
Ida Gabrielsson (Ung Vänster)
Mattias Bjärnemalm (PP)
Annika Beijbom (Fp)*Inbjudningar är på väg ut.

Scen finnes, PA finnes, kommunen gillar och vi tror på något stort.

Vi firar integriteten, de mänskliga fri- och rättigheterna och demokratin i samband med toppmötet och överlämningen till Sverige av Europeiska Unionens ordförandeskap. Sätter fokus inför ordförandeskapet och inledningen av valrörelsen inför nästa års riksdagsval.

Hoppas på stor uppslutning. Fixa tågbiljetterna redan nu!

Facebook


Intressant

Om att säga Nej

Nu har Sverige blivit stämda av kommissionen. Det går att läsa lite överallt om man har koll eller vet hur google fungerar. Åsikterna om vad som bör göras är sällsynt tydligt. Visst, jag har letat upp ett par intressanta och vassa mothugg från bloggvärlden samt dragit Erik Josefssons kompetens som uppbackning.

Däremot måste man ändå betänka att Sverige är ett eget land. Egentligen måste vi inte göra som EU säger, för EU har inte alltid rätt. Det är viktigt i en demokrati att man säger till när något är galet eller helt enkelt inte fungerar. Att EU som bestämmande organ sällan ifrågasätts är skrämmande och på senare tid har vi blivit mestadels bombarderade med information om hur denna byråkratiska maskin fungerar eller inte fungerar. Jag önskar att jag hade tid att leda upp vassa länkar till nyckelord här men den här gången får ni hålla er till tåls eller använda Google.

Beatrice Ask har lyckats med konst-stycket att i vanlig politisk anda svara helt fantastiskt svävande med sina bevingade ord: "Det är ju aldrig så bra".

Men jo, det kan det visst vara. Direktivet strider mot EU's grundlagar och har redan ogiltigförklarats av tysk domstol. That's right, skiten fungerar verkligen inte. Nu är det upp till Beatrice Ask att förklara för EU att detta inte är något som Sverige ska bruka eller som svenskar vill ha. Dessutom finns Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform från Sveriges Grundlag som säger:1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Här har vi tungviktaren i all sin prakt. Låt oss ta ett par exempel som belyses och som återfinns i texten om hur Sverige ska skötas:

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

"Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."

"Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv."

Detta är den regeringsformen som vi har idag. Det vi arbetar under. I teorin. Låt oss gå tillbaka till att arbeta under detta även i praktiken, för det här är vackert, enkelt och elegant.
Det här är varför vi måste stå på oss och driva vår rätt till det som är folket givet.

Beatrice Ask, idag är det dags för dig att säga "Nej". Faktum är att det är dags att säga "Nej" flera gånger, om många saker, men idag är det dags att säga "Nej" för att Datalagringsdirektivet är omöjligt förenligt med Sverige.

Det direktiv vår regering svävande svarat med att man inte haft tid att implementera på grunderna att det är ett politiskt känsligt ämne i Sverige är en underdrift i episka proportioner. Ungefär som att säga att Hiroshima led av smällar-hysteri i slutet av Andra Världskriget.

Just nu är det vår uppgift, som folket i detta land, att berätta för Beatrice varför Sverige inte kan ha ett datalagringsdirektiv. Ge våra framtida generationer ett hållbart samhälle där utveckling inte ses med onda ögon. Ge våra barn ett land fritt från övervakning. Ge våra barn en framtid. Nu.Kontakta Beatrice Ask här:

e-mail: registrator@justice.ministry.se
telefon kontor: 08-405 10 00
fax kontor: 08-20 27 34


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 maj 2009

Väst måste visa vägen.

Nätverket Svart Måndag (NSM-Sverige) publiceras idag på Svenska Dagbladets "brännpunkt".

Det började med "kampen mot terrorism" och har nu mer ersatts av "jakten på fildelare och arbetet mot grov organiserad brottslighet". Det har under det senaste århundradet funnits väl underbyggda argument för att bygga upp ett övervakningssamhälle som kan parafraseras med "vägen till helvetet är kantat med goda ursäkter".


Resten får ni läsa på SvD.

Artikeln undertecknas av följande EU-parlamentskandidater:

ARDALAN SHEKARABI (S)

JOHAN OLSON (JL)

ANNIKA BEIJBOM (FP)

ANDERS EKBERG (FP)

AMELIA ANDERSDOTTER (PP)

MATTIAS BJÄRNEMALM (PP)

ZAIDA CATALAN (MP)

MAX ANDERSSON (MP)

CHRISTIAN VALTERSSON (MP)

LIV ÖBERG NILSSON (FI)Dessa och andra personvalskampanjer vi aktivt stöttar kan ni diskutera på nätverkets diskussionsforum.

Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

24 maj 2009

Våra kandidater i press och blogg under veckan som gått.

Vi öppnar med att konstatera att när Oskarshamnsbarometern letar efter sina personkryss så återfinner vi inte mindre än 5 av våra kandidater.

Christofer Fjellner (m), Anna Hedh (s), Lena Ek (c), Carl Schlyter (mp) och Eva-Britt Svensson (v)


Men åter till att se vad som skrivs :)


Eva Britt Svensson (v) + Christofer Fjellner (m)

Smålandsposten om Telekompaketet.

Svenske parlamentsledamoten Christofer Fjellner (m) skrev förslag på förändringar för att stärka användarnas rättigheter på nätet.
[...]
Fjellner reagerade genom att föreslå ändringarna men trodde inte att de skulle få genomslag. Han valde att avstå från att driva frågan aktivt i parlamentet.
Det var Eva-Britt Svensson (v) från Växjö som drev frågan under den avgörande parlamentsdebatten. Och hon gick vinnande ur striden. Parlamentet stoppade hela paketet.Erik Josefsson (v) samt Jens Holm (v)
DN om ACTA-hemlighetsmakeriet

- Vi vill visa svenska folket hemlighetsmakeriet kring Acta-förhandlingarna. När en folkvald person som jag får ut handlingar är 80 % hemlighetsstämplat, säger Holm som suttit i EU-parlamentet den senaste mandatperioden.
[...]
Man måste slå näven i bordet och säga att det här går vi inte med på, säger Holm som arrangerade Acta-manifestationen på Mynttorget i Stockholm ihop med partikamraten Erik Josefsson, kandidat i EU-valet.Anna Troberg (pp)
IDG's Free Thinking skriver:


Det går inte en dag utan att man i något av bladen kan läsa ytterligare nån pervers absurditet gentemot nätkulturen, perversioner från multimediamaffian som ej varit möjliga utan politiker som likt lydiga små osjälvständiga hundar sprungit deras ärenden.
[...]
DET måste det OCKSÅ bli en ändring på, därför var det i dagens förtidsröstning en given självklarhet för mig att utnyttja möjligheten till "personkryss", ett kryss som givetvis gick till en kvinna.
Anna Troberg, författare, kulturarbetare, jävligt skärpt debattör m.m fick mitt "personkryss", det valet var det heller aldrig någon tvekan om för min del.....Mattias Bjärnemalm (pp)
(the real) Mymlan skriver om Gardell och Bjärnemalm svarar i kommentarsfältet:

Hej

när det gäller vissa nätentusiasters köpbojkott av författare och artister som uttalar sig negativt om fildelning tror jag att det är en konsekvens av att antigloballiseringsrörelsen under sina glansdagar ofta propagerade för olika typer av köpbojkotter mot storföretag som de ansåg sysslade med oetisk exploatering av arbetskraft i utvecklingsländer. Därifrån har det helt enkelt letat sig in som ett allmänt vedertaget verktyg i aktivistens verktygslåda. Personligen anser jag det vara en kontraproduktiv metod, framför allt mot enskilda kreatörer, eftersom “min sida” knappast gynnas av att framstå som de som använder tvivelaktiga metoder för att tysta andras vilja att ge sig in i debatten.

När det gäller frågan om Piratpartiet tål granskning så är jag övertygad om att vår politik tål all granskning den kan utsättas för, och att om man skulle granska våra aktiva så skulle andelen personer med tvivelaktigt bagage förmodligen ligga på ungefäör samma nivå som alla andra partier. Att man slåss för stärkta medborgerliga rättigheter och ett reformerat immaterialrättssystem gör en inte automatiskt till ett helgon. Vi är bara människor med brister och gamla synder precis som alla andra.Amelia Andersdotter (pp)
Sveriges Radio skriver:

Hon började engagera sig i Piratpartiet för tre år sedan. Sedan dess har hennes intresse för politik accelererat.

I och med Ipred-lagen som trädde i kraft 1 april som innebär att upphovsrättsinnehavare får spåra de som ägnar sig åt olaglig nedladdning från nätet och Pirate-Bay-domen för en månad sedan där de som låg bakom en tjänst på nätet som gjorde det enklare att fildela dömdes till fängelse har folks intresse för fildelningsfrågan ökat.

Ökar gör också antalet personer som går med i Piratpartiet som nu har drygt 45 000 medlemmar. Partiet har bara en huvudfråga i sitt program, fri nedladdning.

– Det finns inget land i västvärlden som har industrialiserats utan att kopiera andra västländers teknologi. Att ta bort den rätten är ett hinder för utveckling, säger Amelia Andersdotter.

Som opinionssiffrorna ser ut nu där Piratpartiet har kring 5,5 procent av rösterna, kommer partiet få en plats i parlamentet och Amelia Andersdotter kan då bli den yngsta EU-parlamenterikern någonsin.

– Det känns lite läskigt. Jag är dessutom kvinna och därför del av två minoritetsgrupper i parlamentet. Jag tror att det kommer vara en utmaning, säger hon.


Amelia äger även på Youtube.Anna Hedh (s)
Tankar från Roten kryssar Anna Hedh och motiverar så här:

Jag kryssar Anna Hedh, nummer fem på Socialdemokraternas lista.
Den främsta anledningen till det är att jag lärde känna Anna i valrörelsen för fem år sedan då jag deltog i valledningen för hennes framgångsrika personvalskampanj (från trettioförsta till tredje plats).
Anna har under sina fem år i Europaparlamentet framförallt arbetat med kvinnor och barns rättigheter, folkhälsa samt att försvara kollektivavtalen och den gemensamma välfärden.
Hon var också den enda socialdemokratiska parlamentarikern som röstade mot Lissabonfördraget.
Anna är en självständig och kritisk socialdemokratisk röst som har gjort ett bra arbete som parlamentariker och har gjort sig väl förtjänt av att fortsätta sitt värv i Europaparlamentet.

Annika Beijbom (fp)
Annika skriver på sin egen blogg om "DemokratiSverige mot SverigeDemokrati"

Det är viktigt att ta människors rädslor på allvar och politikernas uppgift att fånga upp vilka behov människor har. Jag brinner för till synes enkla saker som fred, frihet, integritet och yttrandefrihet.
[...]
I senaste opinionsmätningen går Piratpartiet rejält framåt och klarar troligen att få in ett mandat i Europaparlamentet. Det är kanske precis vad de etablerade partierna behöver för att komma loss ordentligt under de flämtande dagar som återstår innan valdagen den 7 juni.Zaida Catalan (mp)
Via DN ser vi detta:

Tolv procent av ledamöterna har aldrig hört talas om Twitter. Fyra procent vet inte vad MySpace, Facebook eller Youtube är. Och var tredje politiker ser ingen mening med att skaffa sig en egen blogg.

Utifrån det perspektivet har svenska politiker kommit långt i att utnyttja nya plattformar för att nå ut med sin politik. I dag kan väljare följa så gott som varje steg politikerna tar. Miljöpartisten Zaida Catalán skriver på sitt twitter-flöde om politiska debatter och intervjuer med medier, folkpartisten Olle Schmidt berättar om hur han förröstat i Norrköping och hos vänsterpartisten Eva-Britt Svensson får man läsa om skolbesök och tågresor.


Stefan på "politik" berättar att hans personkryss sätts på Zaida.Carl Schlyter (mp)
DN gör en fördjupning och tar bla upp Carl Schlyters åsikter om upphovsrätt.

Miljöpartistiske EU-parlamentarikern Carl Schlyter anser att upphovsrätten helt enkelt inte går att upprätthålla i sin nuvarande form i den digitala världen. Man måste hitta en lösning som utgår ifrån att folk får ladda ner fritt. Och han har ett förslag:

- Kultur gynnar mänsklig utveckling medan reklam ser jag som mental förorening. Därför tycker jag att man skulle kunna bredda och höja reklamskatten. Det skapar intäkter som kan gå direkt till artisterna.


Även vår kandidat Lena Ek (c) är med i artikeln:

- Vi kan inte hålla på och kampanja om upphovsrätt i alla möjliga frågor, suckar EU-parlamentarikern Lena Ek, centerpartist.

Ek vill se ett helhetsgrepp och önskar sig en kommitté liknande det svenska lagrådet. Där skulle alla lagförslag granskas med avseende på upphovsrätt, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Gärna kombinerat med ett utökat mandat för EU-ombudsmannen.

- Våra lagar passar inte för den nya tiden. Men på det här sättet skulle vi genom ny praxis efter hand kunna lösa upphovsrättsfrågan, säger Ek.Max Andersson (mp)
Max får personkryss från Agnes:

Agnes: Jag röstade för att slopa utträdeskravet, men jag tycker det är viktigt att vi är fortsatt ordentligt EU-kritiska. Därför kryssar jag Max Andersson som är kunnig och EU-kritisk. Att han dessutom gillar klimat och lycka och ogillar övervakning är såklart bra!

Max har också fixat en youtube-video.Johan Olson (jl)
Johan pratar om inre marknad på Newsdesk:Liv Öberg Nilsson (Fi)
I Ö-viks Allehanda berättar Liv Öberg Nilsson:

Liv Öberg Nilsson besökte skolor i Härnösand på onsdagen, spred valsedlar och lät sig intervjuas.

– Jag försöker engagera folk att rösta på en feminist. I Europaparlamentet är 70 procent män, bara 30 procent kvinnor. Det är som i Sverige för trettio år sedan. Jämställdhetsdebatten är på så låg nivå.

– Och de flesta är män i den största gruppen av konservativa och kristdemokrater. De är bland annat emot aborträtten.

– Kvinnor är halva befolkningen. Kvinnor måste vara representerade! slår hon fast.Anders Ekberg (fp)
Anders har fått ett kryss från Nina Larsson:

Jag har nu röstat, detta skedde med pompa och ståt tillsammans med EUkandidaten själv; Anders Ekberg. Med och röstade var också Folkpartister från alla politiska nivåer; kommun-Henrik Lindblom Karlstad, landsting-Gert Ohlsson och så jag själv då-från riksdagen. Tanken var att visa på att alla nivåerna hänger ihop och är viktiga. Så även EU och därför är det viktigt att också gå och rösta.

Jag noterar att det är andra som också röstat på Anders Ekberg, nämligen värmlandsbördige Frykman.Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Du bist Terrorist (You are a Terrorist)

Under lördagen har en film spritts som en löpeld på nätet och den har hittats på så många ställen att inte ens de de vanliga korslänkningarna som brukar känneteckna en stor spridning knappt har hunnit med.
Därför ska jag länka till de jag hittar (främst svenska) av de som publicerat för att få fram en översikt.
Av naturliga skäl blir de inte i någon sorts publiceringsordning och missar jag någon eller vill ni vara med i länksamlingen så posta i kommentarsfältet.

Mvh
Niklas Starow


Du bist Terrorist (You are a Terrorist) english subtitles from lexela on Vimeo.Enligt min humla

Esbati kommenterar

Åsiktskanonen

Pastey

Scaber Nestor

Binary Punks (DE)

HAX

Alexander Lehmann (DE)

Byzero (GB)

Nerdblog (DE)

Axels blogg

Bodden (DE)

Ipernity (DE)

Here comes the flood (DE)

A bag of Peanuts

Krank? 9000 (DE)

Ruddigkeit (DE)

The Pain (DE)

sschuster (DE)

Unwesen (DE)

Critical Docs

Lynard

Bo G Strömberg

The Sun Babelfish blog

Beta Alfa


Samt ett enormt antal tyska bloggar jag för tillfället inte orkar plocka in :)

Sedan efterlyser vi en svensk version, sprida den nu under valrörelsen kan bli intressant :)


Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

23 maj 2009

Minns ni FRA-Lagen?

För en tid sedan beslutades det att FRA-Lagen, eller rättare sagt datumet för inkopplandet av kablarna för att leda all kabeltrafik till FRA's samlingspunkter, har flyttats fram till 1 December 2009.

Detta för att de "integritetssäkrande" åtgärderna som en Pseudo-domstol ska hinna formas tillsammans med all annan mög.

Så, jag tänkte ge er en snabb återblick och ett kort referat i varför lagen drevs igenom.


FRA och varför de så desperat ville få lagen på pränt:1.
Så fort en lag är på plats krävs det en ny lag som upphäver den, man kan nämligen inte "riva" en gällande lag.

Man måste upphäva den genom nya riksdagsbeslut.

Regeringsformen 8 kapitlet paragraf 17:´

“Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningen äger 15 och 16 §§ motsvarande tillämpning.2.
2007 satte Reinfeldt regeringsdugligheten på spel, i det närmaste hotade han med att avgå om FRA-lagen inte gick igenom

http://swartz.typepad.com/texplorer/2008/06/fra-lagen-faller-och-reinfeldt-med-den.html3.
2007 skrev Odenberg på ett avtal om utbyte av tekniskt kunnande mellan Sveriges och USA's underättelsetjänster.

http://scabernestor.blogg.se/2008/june/mikael-odelberg-vad-fan-har-du-skrivit-pa.htmlSå, gissa nu varför FRA-lagen är där den är, med lappar och integritets"säkrande" åtgärder.
http://scabernestor.blogg.se/2008/november/nej-en-forlangningssladd-ar-inte-ett-integri.htmlHa en bra dag.

21 maj 2009

Gästbloggsinlägg - Erik Josefsson (v)

Erik Josefsson (v) är på plats 16 på vänsterpartiets EU-lista.

Vi i nätverket väljer att stötta Erik Josefssons personvalskampanj till Europaparlamentet för att han har varit en av de starkaste rösterna vad gäller "våra" frågor i EU under nästan 10 år.
Han kan närmast betecknas som en iller, oavsett odds så fortsätter han kämpa och det var till stor del hans förtjänst att telekompaketet inte röstades igenom med flera av de skrivelser som hade öppnat för en implementering av HADOPI-liknande lagstiftning i EU.
Han är öppet mot IPRED, FRA-lagen, Datalagringsdirektivet och mjukvarupatent.

Ett av hans vallöften är:
"Jag kommer att rösta Nej i EP till ACTA om inte förhandlingarna öppnas under Svenska Ordförandeskapet".

Nu följer Erik's Gästbloggsinlägg:
Jag har i princip varit i Bryssel sen i början på seklet och jobbat med nästan alla de direktiv som nu debatteras så våldsamt i Sverige. Alltså innan de var färdiga.

Och jobbat ska nog bytas ut mot lobbat.
Så man skulle kunna säga att det är mitt fel att IPRED1 från 2004 ser ut som
det gör och att datalagringsdirektivet gick igenom 2005.
Iallafall blir det konsekvensen om man ska säga att det är min förtjänst att mjukvarupatentet förkastades (ehm... det kommer tillbaka snart) och att telekompaketet än så länge har kvar sin 138:a (tredjebehandlingen börjar snart...).

Jag brukar därför kalla mig en nätverkseffekt, men på sista konferensen innan jag gick med i Vänsterpartiet i oktober förra året stod det "Internationell specialist" på min namnbricka.
Det är därför det står så på valsedeln. Det var det eller "Lobbyist" att välja på.
"Kontrabasist" kändes inte riktigt rätt (även om det fortfarande är sant i någon bemärkelse).
Min första presentation som kandidat till parlamentet för Vänsterpartiet innehöll en todolista. Det är fortfarande några saker kvar på den att göra.

http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/pechakucha/20-ToDo.png

Läs om de andra kandidaterna vi stödjer och diskutera på vårt forum.


Pinged at Twingly, Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

17 maj 2009

Våra kandidater i media under veckan som gått:

Ett urval av de artiklar som handlat om "våra" EP-valskandidater följer nedan.
(Men det gör inget om de börjar bli lite mer aktiva, om 3 dagar får man börja poströsta.)
Johan Olson (jl) via Newsweek:

"I debatt efter debatt har Moderaterna nu fått stå emot mycket kritik för sitt agerande i Telekompaketsfrågan. Moderaterna och Christoffer Fjellner (M) röstade nämligen inte emot paketet utan tvärt om för det samma.
På en debatt i Helsingborg fick MUF representanten lokalt utlova att detta bara var ett misstag och ALDRIG skulle upprepas. Skolan som är en privat skola med mycket Moderata anhängare såg både besvikna och lite konfunderade ut menar Johan Olson som deltog i debatten för Junilistan.
-"Inte nog med att Jan Andersson(S) förklarade att han använder internet mer än alla andra i salongen utan moderaterna gjorde avbön för sitt agerande under samma debatt", säger EU-kandidat Johan Olson (JL)
Ännu mer förvirrande blir det när det några dagar senare är ny debatt och Moderaternas politiske sekreterare från Malmö försvarar Moderaternas röstning i parlamentet."
Evabritt Svensson (v) i Aftonbladet:

I går debatterade Sveriges riksdag om EU-parlamentarikernas nya löner ska beskattas i Sverige eller inte.
De flesta är överens, i stället handlar tvisten om även kostnadsersättningen på 45 000 kronor ska beskattas eller inte.
Förslaget skickades tillbaka till skatteutskottet för en ny genomgång. Enligt skatteutskottets ordförande, moderaten Lennart Hedquist, är det inte möjligt att beskatta kostnadsersättningen i Sverige, på grund av en EU-stadga.
Då får man väl ändra på reglerna, säger Eva-Britt Svensson.
– Vi ska inte ha ett skattebefriat frälse. Det skapar politikerförakt och det har inte demokratin råd med.
Erik Josefsson (v) och EvaBritt Svensson (v) i Hela Gotland:

Friheten på internet har blivit en allt viktigare politisk fråga både i Sverige och EU. I EU-parlamentet har vi nyligen behandlat "telekompaketet" i en uppmärksammad omröstning. I det stod flera viktiga framtidsfrågor för internet på spel. Inför voteringen lät det som om alla de svenska partierna i EU tävlade om att vara bäst på att skydda friheten på nätet. Nu efter omröstningen klarnar linjerna.
[...]
Vi menar att det är avgörande att samma rättsordning ska, med domstolar, polis och lagar, ska gälla för olagliga aktiviteter oavsett om de begås på internet eller någon annanstans.Anna Troberg (pp) i Nyheter24:

Partiets senaste medlemstillströmning visar däremot att kvinnokvoten ökar på riksnivå.

– Vi ligger på mellan 12 och 13 procent i andelen kvinnor. Vi vet att vi har för få tjejer och jobbar för att få upp den andelen. Nyligen startade vi kvinnonätverket Nätstrumporna som förhoppningsvis kan bättra på statistiken, säger Anna Troberg, andre vice ordförande för piratpartiet, till Nyheter24.

Hon förklarar fördelningen med att partiet är sprungen ur en mansdominerad teknikkultur, men menar att integritetsfrågorna är minst lika viktiga för kvinnor som för män.

– De är viktiga för båda och det är det vi försöker övertyga människor om, säger Troberg.Anna Hedh (s) i Arbetarbladet:

Anna Hedh har hittat sin plats i parlamentet och i partigruppen. Knappast en lättvunnen plats som enda svenska socialdemokratiska EU-kritiker eftersom politiken på vissa sätt inte är helt olik skolgården. Grupptrycket finns där när det handlar om röster och majoriteter.

Men Anna Hedh har stått på sig, röstat efter mandatet hon fick efter väljarna i stället för att i alla lägen rösta med partigruppen. Och vunnit respekt för detta. 2007 blev hon exempelvis framröstad som årets parlamentariker i hälsofrågor av sina kollegor i parlamentet för sitt arbete med alkoholpolitiken.

EU-kritikern Anna Hedh talar om en utveckling som oroar, där EU ges mer makt genom Lissabonfördraget och allt för få är medvetna om vad maktförskjutningen handlar om. Inte heller tycker hon Sverige är nog bra på att implementera EU-politiken i vardagen, trots att mellan 60–70 procent av de kommunala besluten enligt henne har sin grund i EU-beslut. Det politiska samtalet är tämligen EU-befriat i Sverige och medierna, de rapporterar inte i samma utsträckning som sina Europeiska kollegor. Och så länge det ser ut så är EU ett stort odemokratiskt projekt enligt Hedh.Carl Schlyter (mp) i Second Opinion:

Vilka stora frågor har fått för lite uppmärksamhet i svenska medier?

– Förr eller senare märker man ju saker i Sverige, eftersom det EU beslutar införs i Sverige, men saker som vi missade att diskutera i tid var Ipredlagen och fingeravtryck i pass som bestämdes 2004. Jag försökte att skapa en debatt om fingeravtrycken, men det var ingen som var intresserad. Det som händer i Sverige är att diskussionen kommer, men när det är för sent att påverka.
[...]
Du ställer upp för omval, vilka är dina huvudfrågor om du blir omvald?

– Klimat, mat och integritet. Klimatfrågan ska avgöras i vinter och EU, som idag skiftar över en stor del av sin klimatbörda på fattiga länder, måste tänka om och agera mer. Vi kan inte slå oss till ro med att tro att vi är mest effektiva på klimatarbete bara för att vi pratar mest om det. EU:s klimatarbete måste bli verklig lagstiftning, inte bara tomma ord. När det gäller integriteten vill jag ha en total översyn av EU:s antiterrorlagar och deras samlade effekt på människors frihet.Christofer Fjellner (m) i Svenska Dagbladet:

Den moderata valsedeln har namn som tilltalar flera väljargrupper utan att skrämma bort entusiasterna. Förstanamnet Gunnar Hökmarks marknadsliberala konservatism kompletteras av den unge Christofer Fjellners engagemang i aktuella internetfrågor och förmåga att konkretisera en ofta abstrakt politisk verklighet.Lena Ek (c) i Svenska Dagbladet:

Centerns EU-parlamentariker Lena Ek är upprörd över att universiteten stänger av studenter och vill att JO skapar klarhet i frågan.

– Universiteten är myndigheter och ska fatta beslut enligt förvaltningslagen, och där gäller vanliga rättstrygghetsprinciper. Då kan man inte stänga av någon från en samhällsnyttig funktion bara för att ett privat bolag anmäler denne.

Men om studenterna skriver på ett avtal om att följa reglerna, och vet att man inte får fildela, är det då inte rimligt att de stängs av?

– Nej, det ska finnas rättigheter och skyldigheter på internet också. Självklart. Men det är nästan omöjligt att fullfölja sina studier om man inte har tillgång till Sunet idag. Det är en samhällsnyttig funktion.

Man kan inte skriva bort sig från svensk lagstiftning i ett avtal. Rättssäkerhetsprincipen väger mycket tyngre än ett avtal.
En av våre bubblare har utmärkt sig genom att mosa en stackars kristdemokrat:

Amelia Andersdotter (pp) mot Daniel Sturesson (kd) på youtube: (länkat utifall att klippet inte syns på bloggen)Pinged at Twingly, Intressant

14 maj 2009

Rekommenderad läsning (FRA-Lagen) samt tre nya namn till "listan"

Efter övervägande vill kärnan i nätverket plocka in tre namn till på listan över kandidater vi stöttar i deras personvalskampanj, men sen är det helt slut.

Dessa namnen är ute på "remiss" på olika ...... "medborgarrättsforum" kan vi kalla det :)

Om inga omvälvande protester och fakta som får oss att omvärdera de namn vi har valt ut (inklusive de tidigare namnen) så kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut, då tillsammans med tider för en del debatter vi kommer att hålla i slutet av valrörelsen på olika platser i landet.

Våra kandidater kommer att via mail eller telefon bjudas in till åtminstone en av dessa debatter, vi har två klara (s-holm/malmö) och en i det närmaste helt klar (gbg)

Under tiden rekommenderar vi en av de bästa skärskådningar som skrivits om FRA-Lagstiftningen.

FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv

Av doktoranden MARK KLAMBERG

I juni 2008 antog riksdagen lagstiftning som innebar en reglering av signalspaning i etern och en rätt för Försvarets radioanstalt att även spana mot kabelkommunikation.
Lagförslaget gav upphov till en debatt där lagstiftningens
förespråkare betonade behovet av en effektiv försvarsunderrättelseverksamhet och den precision med vilket signalspaning kan bedrivas med vilket enskilda med ”rent mjöl i påsen” skulle vara fredade.
Kritikerna
liknade FRA:s tillgång till den kabelbundna kommunikation vid ”massavlyssning”, pekade på utvidgningen av FRA:s mandat för signalspaning och oklarheter i avgränsningen mot polisiär verksamhet.
Bloggtexten har blivit uppdaterad, 2017-08-19, när länkar och hänvisningar till dokument är utdaterade.

Pinged at Twingly, Intressant

Fler artiklar om FRA och "listan".
AB, SvD, AB2, DN, Realtid, SMK, Odsvall, Anohito, HAX.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , Klamberg, juridicum Stockholms Univeristet.

11 maj 2009

(Uppdaterat) Aftonbladet borde skämmas, vad har vi sagt om politisk censur?

Som medborgare blir jag arg, som representant för en av Sveriges största politiskt obundna nätverk blir jag vansinnig.

Aftonbladet går aktivt ut och väljer bort ett av de partier vars kandidater vi valt att stötta i deras personvalskampanj.

Som bekant så har vi valt ut kandidater från s,v,mp,c,m,pp,jl och fp att aktivt stötta då vi anser att dessa framgångsrikt kommer att driva integritetsfrågor i Europaparlamentet.

Vi har fått positiv respons (och negativ) för vår kampanj, men för att vi ska kunna bedriva den aktivt ska vi inte behöva känna oss motarbetade, definitivt inte av den fria press vars pressfrihet, meddelarfrihet och åsiktsfrihet vi kämpar med näbbar och klor för att de inte ska inskränkas.

Men det måste vara en tvåvägskommunikation, den fria pressen måste vilja ha vårt stöd och vi måste kunna försvara inför våra medlemmar att vi ger dom vårt stöd.

Och när en sådan här händelse, tillsammans med TV4's vansinniga beslut att stänga ute Junilistan från möjligheten att köpa reklamplats, inträffar då börjar tom jag ifrågasätta nödvändigheten i att försvara dagspressens rättigheter när de inte ens tar sina skyldigheter att rapportera nyheter (någorlunda) opartiskt på allvar.
Nu tog visserligen tv4 tillbaka sitt beslut att inte låta junilistan köpa reklamplats, men de stänger fortfarande ute ett flertal andra.Nej, skäms Aftonbladet, vi lever inte i Berlusconiland, ska man göra reklam för ett europaparlamentsval så måste alla partier finnas representerade, även de mindre.


Uppdatering!
Aftonbladet har lyssnat på den massiva kritiken som uppstod när de valde bort mindre partier, nu är PP tillagt, nu väntar vi bara på att resten av partierna som ställer upp till EP-valet får samma chans att marknadsföra sig.


Niklas Starow - talesperson NSM-Sverige.


(uppdatering, vare sig SD, Fi eller PP är med i Aftonbladets eller Expressens test)


Fler som skriver:
Falkvinge, Lindgren, Argast, Sidvind, Sjumilakliv, NeoCreo, Leo Erlandsson,

Pinged at Twingly, Intressant

10 maj 2009

Grymt bra helg ur integritetssynpunkt.

För den som varit uppmärksam så har NSM varit verksamma i helgen på bla gröna studenters europadagsfestival, mycket trevlig tillställning där en av "våra" kandidater var öppningstalare, Carl Schlyter.
Hans tal om integritet och jämställdhet innehöll väldigt mycket riktigt bra punkter som jag hoppas han återkommer med i ett framtida gästbloggsinlägg på nsm-bloggen.

Jag och Jens Odsvall höll sedan ett seminarium om integritetskränkande lagstiftning som var välbesökt och diskussionerna och frågorna efteråt tog så lång tid att arrangörerna fick hoppa in och berätta att nästa evenemang ville starta :)

Några höll sig dock kvar varpå en nästan 1,5 timme lång diskussion om varför våra mänskliga rättigheter ställs mot varandra när de egentligen ska samverka.


Tänk efter, idag har du det faktum att grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska principer ställs mot varandra av upphovsrättsindustrin.

Yttrandefrihet, rätten till fri information, principen "Oskyldig tills motsatsen bevisad" ställer Mediaindustrin mot Upphovsrätten.
Och ja, jag vet att upphovsrätten räknas som en av våra mänskliga rättigheter, men jag ber er följa med i min tankekedja här.


1. Yttrandefriheten, den står alltid under attack, framför allt av diktator- och religiöst styrda länder, så ska verkligen vi här i västvärlden inskränka på den?

2. Rätten till fri information, den är i många länder helt obefintlig, ska vi verkligen ge dessa länder argument till att fortsätta förhindra sina medborgare att ta del av all världens kunskap?

3. Oskyldig tills motsatsen bevisad, kan vi få en handuppräckning, hur många vill ärligt talat ändra på detta?

4. Upphovsrätten, här har vi 2 delar, den ideella och den kommersiella.


4a. Vem vill förändra den ideella upphovsrätten? Nä, tänkte väl det, inte många.

4b. Då har vi detta kvar, den kommersiella upphovsrätten.

Om den ideella upphovsrätten samverkar med både yttrandefrihet, fri information och rättsprincipen "Oskyldig tills motsatsen bevisad" men inte den kommersiella, vad är det då som behöver reformeras?

Här är den springande punkten, varför ska vi inskränka på ett flertal grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska principer för att den kommersiella upphovsrätten inte är i samklang med dem?
Är det inte då bättre att undersöka hur man ska kunna reformera den istället?Sedan lästa jag om Centerstämmans beslut om att upprepa sitt öppenhetsmanifest.
Utan att berätta hur lite jag litar på ett sådant så hänvisar jag, tillsammans med många andra, till Mikael Nilsson's (stoppaFRAlagen) blogginlägg från den 8 januari i år.
Men tyvärr verkar c tillsammans med fp nu positionera sig till höger om moderaterna för att på riksnivå närma sig en George W Bush-liknande retorik.

Lyckligtvis är vissa MEP's fortfarande kvar på ett plan där medborgarens rättigheter går före Krigs- och Medieindustrins.Våra kandidater Christofer Fjellner och Zaida Catalan debatterade om integritets- och miljöfrågor i veckan.
Det kommer att sändas i SVT24 den 12 maj kl 21.30.Ytterligare goda nyheter.

Nätverkets grundare Amanda Brihed är tillbaka i Sverige efter sin operation.
Vi hälsar henne välkommen hem och se för fan till att hålla dig stilla, vi vill att du ska läka och komma tillbaka hel och frisk.


Glöm inte att diskutera om och med våra kandidater på vårt forum.Fler som skriver om oss och våra frågor är:Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 maj 2009

Nätverket diskuterar integritet på Gröna Studenters europadagsfestival

Nätverket diskuterar integritet på Gröna Studenters europadagsfestival.

Vi kommer att prata integritet ur ett europaperspektiv, ta upp direktiv som ACTA, datalagringsdirektivet, IPRED, det häromdagen omröstade telekompaketet och sedan diskutera den ackumulativa effekten av alla dessa integritetskränkande lagar och direktiv som sköljts över oss den senaste tiden.


Information om dagen hämtas från:
http://www.gronastudenter.se/europadagen
Fira Europadagen med Gröna Studenter!


På Europadagen, den 9:e maj, anordnar vi en politisk festival på universitetsområdet. Mellan 10.30 och 18.00 hålls det seminarier och föreläsningar kring intressanta ämnen.På kvällen vankas fest med livemusik och DJ.

Kom på vårens mest politiska fest tillika mest festliga politikevent! Gratis inträde.

Bjud in vänner och bekanta till Facebook-eventet, sprid ordet!

Detta erbjuder vi under dagen:
Svart måndag kommer och pratar om integritetsfrågor, Idéhistorikern Susanne Dodilliet ställer svåra frågor kring sexköpslagen och Naturskyddsföreningen föredrar sin färska granskning av de nuvarande parlamentarikernas miljöarbete. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Miljöförbundet jordens vänner snackar om jordbrukssubventioner och några av de yngsta kandidaterna i EU-valet deltar i en debatt. Kandidaterna som deltar är följande: Arba Kokalari (m), Björn Lindgren (mp), Jonas Gunnarsson (s), Elin Melander (v), Ida Lind (fp), Ebba Busch (kd)

På kvällen öppnar vi baren och vrider upp volymen med Lorentz & M. Zakarias för att sedan avsluta dagen med klubb i vår DJ I am Bjorns regi. Roligare än såhär blir det inte i EU-valrörelsen, vi ses den nionde!

Arr: Miljöpartiet, Gröna Studenter och Grön Ungdom
Plats: Allhuset, Frescati(T-bana Universitetet)
Dag: 10.00-18.00
Kväll: från 20.00 (18 år i baren)

Schema:

10.00 Dörrarna öppnas (Konferencier: Rolla Akkache)

10.30 Inledningstal -Carl Schlyter

11.10 Panelsamtal, jordbrukssubventioner -LRF, MJV

13.00 Föredrag, Miljöpolitik i EU -Naturskyddsföreningen

14.00 Seminarium, Integritet -Svart Måndag

14.30 Föreläsning "Människan bakom prostitutionen" -Miki Nagata

15.10 Workshop, sexköpslagstiftning -Susanne Dodilliet

15.50 Föreläsning, "Frihet och makt inom sexindustrin" -Louise Eek

17.00 Debatt -Unga kandidater (moderator: Sara Jonsson)

20.00 Kvällsaktiviteter

21.00 Konster - Boris och the Jeltsins

22.00 Konsert -Lorentz & M. Zakarias

23.00 Klubb -I am Bjorn


------------------------------------------------------------------------


Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 maj 2009

Olle Schmidt (fp) avböjer nätverkets hjälp.

Det är med ett litet sting i hjärtat jag får meddela att Folkpartiets andranamn Olle Schmidt tackat nej till vårt aktiva stöd i sin personvalskampanj.

Detta är hans motivering.

'Hej,

tack för ert erbjudande till Olle Schmidt.
Jag har gått igenom detta med Olle och vi har efter noga övervägande bestämt oss för att tacka nej till ert aktiva stöd i kampanjen. Även om Olle delvis delar er syn på upphovsrätts- och integritetsfrågorna så verkar det ändå, enligt uppgifter på er hemsida, som om NSM och Olle står väl långt ifrån varandra ifråga om betydelsen av bl a IPRED-lagens betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige.
Trots detta vill jag återigen tacka er för att ni frågade Olle och önska er lycka till!
Med vänliga hälsningar
Rikard Westerberg
Kanslichef Folkpartiet Liberalerna i BrysselTyvärr har vi inte fått en närmare motivering vad det är i Ipred-frågan som vi står långt ifrån varandra i, ej heller vad i upphovsrättsfrågor vi har samma åsikter i eftersom det är en fråga vi som nätverk inte tagit ställning i.

Vi önskar Olle lycka till i sin kampanj, även om den nu fortsätter utan vårt aktiva deltagande.

/Niklas Starow

5 maj 2009

*PRESSRELEASE* Nätverket Svart Måndag's lista på kandidater vars personvalskampanj vi stöttar.

Hjärup 2009-05-05, NSM-Sverige (Nätverket Svart Måndag)

Ang NSM-Sveriges val att stötta vissa särskilt utvalda kandidaters personvalskampanjer till Europaparlamentet.Det var faktiskt svårare än vi trodde att komma fram till de namnen vi nu har spikat.

Processen har varit lång och mödosam, det har bråkats om vissa namn, alla är det väl inte en total enighet bakom, men i slutändan tror jag vi hittat rätt personer.

Det vi främst sett till är det arbetet dessa personer har drivit under lång tid.
Men vi ser också till intensiteten i arbetet, även nyuppvaknade själar har funnits med i resonemanget kring listan.

Vi har också kollat om de haft en reell chans att plocka en plats, men det har inte varit en prioritet, trots allt är det deras åsikter i de frågor vi är engagerade i som har varit det som fällt avgörandet.

Ni kanske kommer att bli förvånade över en del som är med, kanske också frågan kommer upp varför inte den eller denne är med på listan.
Nu är det så att vi har valt att hålla öppet för ett eller två namn till, så chansen finns fortfarande att just den ni tänker på kommer in som eftersläntare.


Så, vilka är det då? (utan inbördes rangordning)


-Evabritt Svensson (v) plats 1
-Erik Josefsson (v) plats 16

-Anna Troberg (pp) plats 4
-Mattias Bjärnemalm (pp) plats 3

-Anna Hedh (s) plats 5
-Ardalan Shekarabi (s) Plats 8

-Annika Beijbom (fp) plats 11

-Zaida Catalan (mp) plats 5
-Carl Schlyter (mp) plats 1
-Max Andersson (mp) plats 6

-Johan Olson (jl) plats 10

-Lena Ek (c) plats 1

-Christofer Fjellner (m) plats 3
Under framtagningen av listan har även dessa kandidater förts fram, chansen finns fortfarande att vi tar upp någon/några av dem (eller alla, diskussioner pågår fortfarande)

Christian Engström (pp), Amelia Andersdotter (pp), Helene Goudin (jl), Cecilia Billskog (F!), Gunnar Hökmark (m), Evin Cetin (s) samt några till.

Mvh
Niklas Starow - talesperson för NSM-Sverige (Nätverket "Svart Måndag")Nätverket Svart Måndag började som ett event tillika demonstration måndagen den 23 juni 2008 för att markera dödsdagen för vår integritet och demokrati med genomröstningen av FRA-lagen.
Idag är vi ett stort nätverk av människor som alla kämpar och gör vad vi kan för vår rätt till integritet och demokrati i dagens samhälle.

Vi värnar om medborgarnas rätt till frihet, integritet, demokrati, brevhemlighet samt meddelarskydd och står därmed på Sveriges grundlag och Europa-konventionens sida. Det viktiga här är att vi helt enkelt säger ifrån, att vi uttrycker med vår demokratiska rätt att det den svenska regeringen och EU har gjort och fortsatt med under en längre period inte är okej.

Nätverket Svart Måndag (NSM) är ett partipolitiskt obundet nätverk som välkomnar alla som vill stödja eller kämpa för de rättigheter vi står för. Det viktiga är att man tror på och kämpar mot samma mål: demokrati, integritet och frihet.


Vår Hemsida

Vårt Diskussionsforum

Vår Facebook-gruppPinged at Twingly, Intressant


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 maj 2009

Lyckliga slavar är frihetens fiender

"De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender"

Den aforismen får bli utgångspunkt för dagens lilla söndagsbetraktelse av världen och tingens ordning, avgränsat dock till vår lilla del av världen.

Jag fick en kommentar som löd: ”Det är märkligt tyst kring telekompaketet. Både i blogosfären och i gammelmedia. Detta trots att vi inom kort kommer att få ett direktiv som i grunden kommer att förändra internet och rätten till yttrandefrihet.”

Först ska sägas att jag själv inte deltagit i den debatt som förevarit i stort sett alls. Dels för att april för min del fortsatt kom att handla väääldigt mycket om IPRED och dels för att jag tillbringat massor av tid hos tandläkaren vilket tagit både tid och framför allt kraft.

Däremot så har jag, via en Google-grupp FRI-AKTIV fått ta del av totalt 1275 mail innehållandes massor av information kring vad som hänt i förhandlingarna och just nu ser det tyvärr dystert ut för internet.

Det som gör frågan så komplex och svårförstådd och därför också mindre debatterad är i hög grad också beroende av att man hanterar frågor inom unionen på ett mycket tillkrånglat sätt. Dessutom så har man titt som tätt voteringar i olika utskott i samma fråga och behandlar då också olika tillägg som de i det här sammanhanget omtalade 138:an och 166. (fast 138 heter nu något annat)

Den senaste voteringen i industriutskottet blev mycket omskriven och den dagen jublades det en del och jag tror att många trodde att det nu var klart. Detta är någon vecka sedan och just nu har det alltså svängt och tilläggen 138 och 166, är om jag förstått det rätt, inte längre aktuella att föra in i telekompaketet. Istället har nya initiativ tagits så vi får se hur det går.

Alla som varit politiskt aktiva vet hur viktig propositionsordningen kan vara då ett förslag behandlas. Ett skickligt genomfört propositionsförfarande kan betyda att till slut så står två förslag mot varandra varav de som manövrerat vet att bara ett är möjligt att genomföra. Enkelt så gäller det att få det omdebatterade huvudförslaget att i slutrundan få möta det förslag som från början eg hade minst stöd.

Så, nu blev väl allt mycket klarare och enklare.....:-) eller hur....?

Det tog lång, lång tid innan IPRED började sjunka in med dess implikationer och Telekompaketet med sina omröstningar i utskott, tillägg etc. är bra mycket mer komplicerat.

För de allra flesta är nog innebörden oklar vilket exemplifieras bäst av att infrastrukturminister Torstensson och hennes personliga verklighetsförändrare, hr. Hansson, inte heller har begripit.

Det är ju lite trist med tanke på att det är dig och mig de förhandlar för......... eller ska jag skriva "om"?

Vill du ha en bra sammanfattning av vad telekompaketet innebär för dig och mig så läser du Isobel-Hadley-Kamptz i hennes senaste ledare i Expressen som du hittar här:
http://www.expressen.se/ledare/isobelhadleykamptz/1.1553918/isobel-hadley-kamptz-doda-inte-natet

Vad har nu ovanstående med lyckliga slavar att göra?

Jag har tangerat ämnet tidigare bl.a här http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1199231 och när jag tänker efter så är nog hela den här bloggen ett uttryck för min åsikt att det protesteras alldeles för lite i olika sammanhang men särskilt i de frågor som jag kommit att själv engagera mig i och skriva mest om.

Demokrati, frihet, integritet och rättssäkerhet.

Dessa frågor omspänner i sin tur resten av alla de frågor vi diskuterar i vårt samhälle och de utgör dessutom hela grundförutsättningen för att vi ska kunna och få diskutera.

Fick ytterligare en kommentar tidigare idag till det jag skrev om Peter Forsskål igår http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1200797, som får bli avslutning på detta.

"Skrivfriheten har många förtjänster. Den kommer att främja vetenskaperna, rikta befogad kritik mot skadliga lagar, tygla orättfärdiga ämbetsmän och säkra regeringens legitimitet."

Applåder! Peter Forsskål for president! Upplyftande läsning om en förkämpe för vår sak. 250 år senare skulle man kunna tro att detta nu vore vedertaget, ack vi må fortsätta kämpa för detta mot de ännu icke insiktsfulla även i våra dagar!”

Det är just Forsskåls anda som jag tycker har gått alltför mycket förlorad. "De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender" inledde jag med och ett av våra huvudproblem, som jag ser det, är att vi alltför länge låtit oss undfägnas med bröd och skådespel som gjort oss avtrubbade inför vad som idag håller på att hända.


Snart dags för FRA igen! Plus teledatalagringsdirektivet! Plus.........

2 maj 2009

Fight for the Net in EU taken up by the left, the green and the independent groups (Iptegrity)

Original title has been altered from "Fight for the Net i EU taken up by the left"
to
"Fight for the Net in EU taken up by the left, the green and the independent groups (Iptegrity)"From Iptegrity.com


Original Text:

Fight for the Net in EU taken up by the left.

Written by Monica Horten
May 02, 2009 at 12:13 AM


The fight to defend the Internet has been taken up by the three smaller parties in the European Parliament - Greens, Independents and Left groups. They have tabled a group of amendments to the Telecoms Package - dubbed the Citizen's Rights Amendments - which guarantee users rights of access to Internet services. They provide an antidote to the Internet-limiting "compromise" by the Parliament and will have the effect of keeping the Internet open for users and business. And the reinforce the position taken in the Bono and Lambrinidis votes.

A bundle of amendments designed to put the user back into the heart of the Telecoms Package has been tabled for the plenary vote next Wednesday by the three smaller groups in the European Parliament. Dubbed the Citizens rights amendments, (see below for links) they provide a formal guarantee of access for Internet users for the first time in EU law, plus provisions which empower national regulators to oversee the users interests in Internet access provision. They were tabled by the GUE/NGL (left) group, the Ind/Dem group (Independent), and (most of them) byt the Green group.

The big problem with the so-called "compromise" agreed by Parliament's rapporteurs with the Council, is that it is drafted to meet the network operator's perceived interests, and not users. Contrary to the rapporteurs' claims, it actually bears the risk of reducing

citizens rights and restricting freedom of speech. If this compromise is passed, network operators will legally be able to block, limit or restrict users access to content, services and applications, and there is little that users or business can do. Iit would mean that Europe, which takes a pride in having the best protection for its citizens, would have worse protection than America, where Internet policy is governed by a set of principles that protect citizens interests.

Throughout the trialogue discussions, citizen's rights have been taken away piece by piece, and the network operator's demands - fed in by the Council - have been incorporated by the Parliament's two rapporteurs. I have tracked the changes in each version of the draft law, and am able to verify that this is the case. Indeed, business users too, will find their rights to trade in a free and open e-commerce market have been trodden on.


Why guarantees for Internet users rights

In 2009, two factors combine to say that Internet users rights should be guaranteed.

The first factor is that the economic crisis means that Europe more than ever, needs innovation and creativity. And innovation and creativity, nowadays, mostly depend on access to and distribution of information. There is, therefore, a crucial requirement for the EU to provide guarantees of the right to freedom of expression. In the digital era, this means the right to access and distribute content, applications and services on the Internet.

The second factor is that the technology now in the hands of the network operators has a power never known before, to electronically restrict or limit users access. This is the so-called traffic management technology.

We are already seeing cases where operators are using their power to limit users in a way that is intended to support the operator's commercial interests, and is arguably opposed to the interests of the user. For example, the case of T-Mobile blocking Skype, or the British operators blocking peer-to-peer applications. These cases are just the beginning, harbingers of what is to come, if MEPs vote in favour of the so-called "compromise" to appease the Council. It does not take a lot of imagination to see what this kind of abuse of power could lead to, if left unregulated.

These guarantees are necessary because the "compromise" text of the Telecoms Package, permits blocking of this type. This is not denied either by the rapporteur. When you analyse the rapporteur's recommendations, it can bee seen how the ‘permission to block' has been deliberately built in to the package at all points where it needs to be. (Universal Services directive Article 1.3 (new), Recital 22, Article 20.1(b), Article 21.3, Authorisation directive annex 1, point 19; Access directive Article 9.1).

A vote in favour of these guarantees would be consistent with the European Parliament's position. Just over a month ago, on 25 March, it was applauded widely for voting against such blocking in the Lambrinidis report, point (v): "to ensure that freedom of expression is not subject to arbitrary restrictions from the public and/or private sphere and to avoid all legislative or administrative measures that could have a "chilling effect" on all aspects of freedom of speech". It is therefore inexplicable why the Parliament is now gathering around to vote for blocking of access to Internet services.


What guarantees are proposed?

This is what MEPs are being asked to consider, with the Citizens Rights Amendments, which provide a positive guarantee of access as well as reinstating Amendment 138 and 166, in their original forms, to implement the principle that users should be safeguarded against unreasonable sanctions.

All three work together, giving users both a direct guarantee of their rights, as well as an undertaking that direct sanctions must be applied by a court and not by the network operator or other private interests. In particular, the amendment to Framework directive, Article 8.4 (g) implements a more appropriate balance between the interests and rights of users, and the interests and rights of others.


Implementing the guarantees and improved transparency

The best way to protect users and guarantee freedom of expression is through transparency. Now, the rapporteurs claim that they have put transparency measures into the Package. However, the so-called "compromise" that has been agreed has been written to support operators, who don't want a regulator watching what they block. It only puts in half-measures, and very weak ones. The barrier for the operators is very low - they just have to tell the users, and they can block.

Given the capability of the traffic management systems to electronically block, limit, or slow Internet traffic, and to do it without the users' knowledge, this is putting a tremendous power in the operators' hands. We are very much going to have to rely on their good-will and best behaviour.

And we should remember that we are not just talking about entertainment, but we are talking about people's businesses, financial affairs, shopping, social lives and livelihoods.

Users need to know that there is a regulator empowered to act on their behalf, looking into what the operators are doing, and acting on their behalf to regulate. That is what the Citizen's Rights amendment will do. They give the regulators the power to look into the network operators practices on behalf of users. And they give the operators the right to manage congested traffic, but not to place discretionary blocks on people's access.


Removing copyright co-operation

Copyright enforcement is outside the scope of telecommunications framework law. It got in to the Telecoms Package via an amendment written by one of the French collecting societies.

The Universal Services directive Article 33.3 and Recital 39, which set up a co-operation ‘mechanism'. In the wider policy arena, there is evidence as to what could be intended by such a mechanism. For example, in the UK Rights Agency consultation paper, such a ‘mechanism' is defined as ‘technical tools for preventing or reducing online copyright', a means of tackling civil infringement, and a means of protecting rights. Graduated response to deal with copyright infringement, whilst not explicitly called for, is underpinned by the cooperation ‘mechanism' and by the ‘limitations' provision in end-user contracts. The contractual provision is in fact, the main requirement for implementing graduated response.

These copyright enforcement mechanisms represent a specific way that Internet users rights risk being limited. It would be more appropriate to discuss them in discreet policy forums and establish the best way to balance users rights and rights holder rights.

Removing the provisions in the Telecoms Package that relate to copyright and the cooperation mechanism, will be in line with the European Parliament's previous positions taken in the First Reading (Amendments 138 and 166) and in the Bono report of April 2008.


Read Citizens Rights Amendments

Here is the Citizens Rights Amendments as tabled by GUE/NGL (left) group, the Ind/Dem group (Independent), and (most of them) byt the Green group.NB. This document does not containt the new numbering for the amendments as tabled. Please check the La Quadrature du Net site for the correct numbering.

Here is a defence of the Citizens Rights Amendments explaining why they have been tabled and in particular, why Amendment 138 and 166 should be passed in their original form.

Here is the Policy Paper which was the basis for the Citizens Rights Amendments.

Here are the Citizens Rights Amendments online .


This article is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial-Share Alike 2.5 UK:England and Wales License. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ It may be used for non-commercial purposes only, and the author's name should be attributed.


Denna artikel håller på att bli översatt på internetvis, genom grupparbete här: www.werebuild.eu/wiki hjälp gärna till.


Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,