6 maj 2009

Olle Schmidt (fp) avböjer nätverkets hjälp.

Det är med ett litet sting i hjärtat jag får meddela att Folkpartiets andranamn Olle Schmidt tackat nej till vårt aktiva stöd i sin personvalskampanj.

Detta är hans motivering.

'Hej,

tack för ert erbjudande till Olle Schmidt.
Jag har gått igenom detta med Olle och vi har efter noga övervägande bestämt oss för att tacka nej till ert aktiva stöd i kampanjen. Även om Olle delvis delar er syn på upphovsrätts- och integritetsfrågorna så verkar det ändå, enligt uppgifter på er hemsida, som om NSM och Olle står väl långt ifrån varandra ifråga om betydelsen av bl a IPRED-lagens betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige.
Trots detta vill jag återigen tacka er för att ni frågade Olle och önska er lycka till!
Med vänliga hälsningar
Rikard Westerberg
Kanslichef Folkpartiet Liberalerna i BrysselTyvärr har vi inte fått en närmare motivering vad det är i Ipred-frågan som vi står långt ifrån varandra i, ej heller vad i upphovsrättsfrågor vi har samma åsikter i eftersom det är en fråga vi som nätverk inte tagit ställning i.

Vi önskar Olle lycka till i sin kampanj, även om den nu fortsätter utan vårt aktiva deltagande.

/Niklas Starow

0 kommentarer: