28 maj 2009

Om att säga Nej

Nu har Sverige blivit stämda av kommissionen. Det går att läsa lite överallt om man har koll eller vet hur google fungerar. Åsikterna om vad som bör göras är sällsynt tydligt. Visst, jag har letat upp ett par intressanta och vassa mothugg från bloggvärlden samt dragit Erik Josefssons kompetens som uppbackning.

Däremot måste man ändå betänka att Sverige är ett eget land. Egentligen måste vi inte göra som EU säger, för EU har inte alltid rätt. Det är viktigt i en demokrati att man säger till när något är galet eller helt enkelt inte fungerar. Att EU som bestämmande organ sällan ifrågasätts är skrämmande och på senare tid har vi blivit mestadels bombarderade med information om hur denna byråkratiska maskin fungerar eller inte fungerar. Jag önskar att jag hade tid att leda upp vassa länkar till nyckelord här men den här gången får ni hålla er till tåls eller använda Google.

Beatrice Ask har lyckats med konst-stycket att i vanlig politisk anda svara helt fantastiskt svävande med sina bevingade ord: "Det är ju aldrig så bra".

Men jo, det kan det visst vara. Direktivet strider mot EU's grundlagar och har redan ogiltigförklarats av tysk domstol. That's right, skiten fungerar verkligen inte. Nu är det upp till Beatrice Ask att förklara för EU att detta inte är något som Sverige ska bruka eller som svenskar vill ha. Dessutom finns Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform från Sveriges Grundlag som säger:1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Här har vi tungviktaren i all sin prakt. Låt oss ta ett par exempel som belyses och som återfinns i texten om hur Sverige ska skötas:

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

"Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."

"Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv."

Detta är den regeringsformen som vi har idag. Det vi arbetar under. I teorin. Låt oss gå tillbaka till att arbeta under detta även i praktiken, för det här är vackert, enkelt och elegant.
Det här är varför vi måste stå på oss och driva vår rätt till det som är folket givet.

Beatrice Ask, idag är det dags för dig att säga "Nej". Faktum är att det är dags att säga "Nej" flera gånger, om många saker, men idag är det dags att säga "Nej" för att Datalagringsdirektivet är omöjligt förenligt med Sverige.

Det direktiv vår regering svävande svarat med att man inte haft tid att implementera på grunderna att det är ett politiskt känsligt ämne i Sverige är en underdrift i episka proportioner. Ungefär som att säga att Hiroshima led av smällar-hysteri i slutet av Andra Världskriget.

Just nu är det vår uppgift, som folket i detta land, att berätta för Beatrice varför Sverige inte kan ha ett datalagringsdirektiv. Ge våra framtida generationer ett hållbart samhälle där utveckling inte ses med onda ögon. Ge våra barn ett land fritt från övervakning. Ge våra barn en framtid. Nu.Kontakta Beatrice Ask här:

e-mail: registrator@justice.ministry.se
telefon kontor: 08-405 10 00
fax kontor: 08-20 27 34


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 kommentarer: