27 juni 2009

(NYTT!) Artister klara för demonstrationen i Jönköping

Än så länge är dessa band och poeter klara för demonstrationen i Jönköping. Håll till godo! Listan kommer att uppgraderas...

Banden/trubadurerna:
- KODA (http://www.myspace.com/kodaswe)
- Dirty Frank (http://www.myspace.com/dirtybandfrank)
- True B & Little Zing (Rapp)
- Knegarn (http://www.myspace.com/knegarn)

Poeterna:
Josef Hoffert (http://www.myspace.com/veganenochmoroten) & Erik Härstedt (http://www.youtube.com/watch?v=CjOOXcYJ7FE)


Musikanläggningen och banden som kommer att finnas under demonstrationen är ett samarbete med Studiefrämjandet i Jönköpings kommun. Stort tack till Mire Stevkov!

26 juni 2009

Wernstedt erbjuder ambassadens hjälp och beskydd

Även på Iranfronten har vi en del nyheter.

Efter min kampanj med tillhörande debattartikel i Expressen den 23/6 har jag nu fått ett svar i gårdagens Expressen på sidan 4. Där klargör ambassadör Magnus Wernstedt att ambassaden kommer att hjälpa demonstranter i behov av hjälp, vård och beskydd.

Ett viktigt klargörande som jag hoppas kommer att innebära en viss hjälp för människorna i inte minst Teheran. Ett viktigt ställningstagande som jag uppskattar mycket.

Pilsäter klargör: Inget beslagtagande av egendom med ACTA.

Nyss publicerat på min egen blogg (här). Vill att ni alla ska ta del av detta och göra en bedömning kring de uttalanden som görs.

Vi kan dock redan nu konstatera att kraftfull lobbying kring de här frågorna ändå har en viss effekt och att vi inte ska ge upp kampen helt riktigt ännu.

Låt det goda smaka.


I nummer 25 av tidningen NU (liberalt nyhetsmagasin) ställde jag och Annika Beijbom (Fp/Nätverket Svart Måndag/Liberati) frågor kring ACTA-avtalet (Anti-Conterfeiting Trade Agreement) och gjorde vissa liknelser mellan ACTA och andra övervakningslagar.

Vi påpekade att information tycks ha läckt ut om att avtalet ska ge myndigheter i respektive olika länder rätten att beslagta datorer, telefoner och dylikt i jakten på piratkopierat material.

I nummer 26 av tidningen nu svarar Karin Pilsäter (ordf. Näringsutskottet) på våra påståenden och frågeställningar.

Pilsäter säger bland annat att ACTA till sin natur enbart ska reglera lagstiftning som rör piratkopiering och varumärkesförfalskning. Så långt är allt väl. Det är vi överens om att så är fallet. Bra. Det är de eventuella framtida metoderna för att komma åt detta materialet och personerna bakom som vi verkligen oroat oss över.

Vidare hänvisar Pilsäter till dessa dokument på regeringens hemsida, publicerade i april 2009. Dessa visar på att en viss öppenhet faktiskt ändå finns, hävdar hon.

Dessa dokument ska vara resultatet av att inte minst Sverige, genom bl.a. genom Näringsutskottet, ska ha varit mycket aktivt i arbetet för att göra dokumenten mer tillgängliga. Svenska förhandlare och den svenska regeringen ska ha arbetat hårt för öppenhet i samband med ACTA-förhandlingarna.

Det finns vissa länder som inte vill ha den öppenheten, säger Pilsäter, och detta är alltså en internationell förhandling. Alltså får Sverige nöja sig med att försöka övertyga de andra parterna i förhandlingarna om att öppenhet ska vara en bra sak. Men det hävdar alltså Pilsäter att Sverige också gör.
Jag uppskattar verkligen det klargörandet. Det känns betryggande.

Pilsäter skriver: "Sverige fortsätter driva öppenhet och kräver att en samlad text om förslagen ska offentliggöras snarast."

Karin Pilsäter lämnar följande löfte till det svenska folket och alla integritetsaktivister därute:

"Förhandlingarna hittills handlar enbart om frågor som ryms inom nu gällande svensk rätt eller EU-förordning. Detta framgår också av förhandlingsdokumentet."

Med det menas det ovan länkade dokumentet, får man förmoda. Huruvida "frågor som ryms inom nu gällande svensk rätt eller EU-förordning" avser exempelvis en koppling till exempelvis IPRED återstår att se, om vi ska vara ärliga. Men ingen ny lagstiftning för att beslagta datorer eller telefoner ska enligt Pilsäter vara aktuell i förhandlingarna om ACTA.

"Om det däremot i fortsatta förhandlingar skulle läggas förslag i den riktningen, kommer jag personligen göra allt jag kan för att stoppa, inklusive att Sverige inte ska skriva under", avslutar Pilsäter.

Jag tror att ett tydligare avståndstagande kan vara svårt att få och det är skönt att veta att Pilsäter som ordförande i Näringsutskottet inte har sett några som helst tecken på liknande lagstiftningsförslag i förhandlingarna och att hon tar så tydligt avstånd till eventuella liknande idéer som hon faktiskt gör. Ingen, vid sidan av Pilsäter själv, har förmodligen så stor insyn från Sveriges sida och det är faktiskt relativt betryggande att höra Karin säga detta rent ut.

Hon kunde trots allt inte vara mycket tydligare eller rakare än så. Det måste jag säga är imponerande och jag hoppas innerligt att vi därmed har en stark försvarare av våra rättigheter och vår integritet i Pilsäter i framtiden, då ACTA-förhandlingarna fortsätter.

Kan Karin Pilsäter lova att hon, Näringsutskottet och den svenska regeringen verkligen tar detta på allvar och arbetar hårt för att ingen liknande lagstiftning ska komma till, samt att en ökad öppenhet kring förhandlingarna ska komma tillstånd - ja, då måste jag säga att jag är oerhört tacksam för det och att jag ser fram emot att så snart som möjligt få en chans att ta del av ACTA-avtalet UTAN absurda inskränkningar på medborgarnas privatliv och rätt till sin egendom.

Jag vill härmed tacka Karin Pilsäter för hennes snabba och tydliga svar. Det är mycket uppskattat av mig och sannolikt av många andra.

Stor cred till dig för det ställningstagandet.


Så kan det alltså gå. Inte illa pinkat av oss alla som arbetat hårt med den här frågan. Och inte alls en oäven början. Man kan väl kanske säga att det börjar likna något. Sedan får vi se vad det håller för i slutändan, men jag är ändå aningen mer hoppfull idag än jag varit på ett tag.

24 juni 2009

Protesters public executionVarning för känsliga personer, när det är en äkta publik avrättning. Det lär vara fem kurder, som hängs inför publik.Tack för kommentaren, om att censuren har slagit till. Stillbilden är dock kvar och är talande nog.

16 juni 2009

Call for Action - Freedom Not Fear 2009

Stockholm 20090616

Vi bjuder in till aktionsdag för internetdemokrati och ett stopp för censur på nätet. Aktionsdagen Freedom Not Fear kommer att firas i Stockholm den 12 september 2009.

Planera in denna dagen redan nu!


***Call for Action:***


International Action Day "Freedom Not Fear 2009-
Stop the surveillance-mania!"
on 12 September 2009

Again a wide movement of engaged people and civil organisations call for
protests against the security craze. On 12 September 2009 the people
will carry their protests again in the streets of many countries by the
slogan “Freedom Not Fear - Stop the surveillance-mania!” Peacefull and
creative protest from demonstration to parties to artistic actions shall
characterize the protests this year.

All over the world, states invest heavily in mass surveillance and
centralised data retention programmes. These surveillance measures
include the preemptive retention of communication, profiling movements,
tax and financial transactions, interpersonal relationships, individual
behaviour and medical records and much more. Usually these measures are
justified by the “Fighting of Terrorism” and “Fight against organised
Crime” Data was not collected specially from suspicious people but from
everybody by o reason at all.

But these programmes do not only collect data of suspected criminals,
but everyone – without given suspicion. The building up of the safety
measurements by mass observation means de facto a destruction of the
presumption of innocence which is a basic pillar of a democratic rule of
law.

Besides, such mass surveillance will not increase security to an extent
that would justify these high costs and the erosion of democratic norms
and values.

When the snooping into the private sphere by the state becomes normality
the guaranty of dignity of mankind is not only in danger but put out of
action. Man becomes an object of a mistrusting state. He is robbed of
his dignity by beeing looked upon as a potential criminal or enemy of
the state.

In addition to the operational upgrade by the use of mass surveillance
there is a worrying increase in centralisation of powers and a tendency
to weaken the separation between secret services, police and military.

For the democratic basic order secret services and police must operate
independently. History tought us many lessons on the violence which a
state can develop if this separation is not maintained. The state is
only a democratic and free state, when it remains within the
self-imposed limits; if it confines itself to its own high values.

An integral part of a state under the rule of law is the legal
prohibition of blanket mass surveillance, a plentiful violation of
privacy, and the guarantee of the principle, that lawful interventions
may always be ultima ratio.

In a free and just society there has to be confidence in the citizens
the mainspring for the state, and not mistrust. On the other hand, the
people must be able to trust the state that it will generally not
interfere with their basic rights without reasonable justification,
limited to single cases and with judicial review. Human dignity and
basic laws are an integral part of a democratic state and must be guranteed.

As dedicated citizens, representatives of civil society organizations,
we urge the policy with power, security and surveillance laws by
independent bodies on the effectiveness, potential harm and fundamental
rights that are equivalent. While this has not happened, we demand an
immediate stop of additional monitoring and safety laws.

We do not want a society shaped by fear and suspicion. We want a society
that is peaceful and free, which gives equal opportunities to every
single one of its members and no one is excluded. A society in which no
one has to fear the omniscient state and citizens are able to assume
responsibility for their own lifes.

We are convinced that the best tools for combating the crime are
education, poverty reduction, integration and social responsibility and
political participation. Politicians and civil society are jointly
called for action to develop alternative policies.

To raise awareness of the protests most effectively, this year’s
protests will take place shortly before the Ministers of Inner Affairs
of the EU will meet in Stockholm to adopt the “Stockholm Programme”
regarding measures f “inner security” within the EU - We want our
politicians to see that once again people are willing to stand up for an
open and peaceful society. We urge everyone to join our peaceful protest.

You can find the latest information on the protest marches and the list
of participating cities at our website: <http://freedomnotfear2009.org

>

Our demands
1. Cutback on surveillance

* abolish the blanket logging of our communications and locations (data
retention)
* abolish the blanket collection of our biometric data as well as RFID
passports
* abolish the blanket collection of genetic data
* abolish permanent CCTV camera surveillance and automatic detection
techniques
* scrap funding for the development of new surveillance techniques
* no blanket registration of all air travellers (PNR data)
* no information exchange with the US and other states lacking effective
data protection
* no secret searches of private computer systems, neither online nor offline
* no blanket surveillance and filtering of internet communications (EU
Telecoms-Package)
* stop the upgrading of the EU’s external borders (e.g. FRONTEX, eBorder)
* stop the increased integration of police, secret services and military
* no blanket surveillance of refugees (Visa Waiver, SIS II, VIS, EuroDAC)
* stop of the “Stockholm Programme”, which sets the agenda for EU
justice and home affairs and internal security policy from 2010 to 2014
(we also support the protests against the “Stockholm Programme”)

2. Evaluation of existing surveillance laws and development of alternatives

* We call for an independent evaluation of existing laws and powers to
their effectiveness and adverse effects on civil and human rights.
* We call for a joint reflection of politics and society for the
development of effective alternatives to crime and terrorism laws, for
example, by:
** expansion of educational opportunities
** intensification of measures of poverty reduction
** intensification of intercultural and interreligious dialogue
** development of infrastructures for victim counseling
** development of violence prevention and education campaigns in the
area of violent crime and sexual violence

3. Moratorium for new surveillance powers

* After the homeland armament of the past few years we demand an
immediate hold to new homeland security laws that further restrict civil
liberties.

15 juni 2009

Välkommen till verkligheten, Reinfeldt!

Idag skriver Amanda Brihed och Elizabeth Catalán MorsebyPolitikerbloggen om statsministerns svek mot demokratin och det svenska folket.

Vi vill sätta fingret på hur rättsstaten och det fria samhället offras på det politiska altaret i ett försök att kontrollera och styra medborgarnas åsikter, värderingar och liv. Inte nödvändigtvis för att styra våra handlingar - än. Men kunskap ger makt. Information är den nya tidens största rikedom.

En regering eller statsmakt som försöker vinna rikedomar och makt genom att förtrycka sitt eget folk har spelat ut sin roll och bör ifrågasättas. Det spelar ingen roll om den är höger- eller vänsterorienterad. Exemplen på denna form av regeringar finns det gott om över hela det politiska spektrat. Och oavsett om vi är frihetstörstande libertarianer, liberaler, socialister eller bara lagom gröna eller lila, vågar vi påstå att alla kan samlas bakom samma grundläggande värderingar avseende rätten till integritet, ett demokratiskt välfungerande samhälle, frihet från åsiktsregistrering eller förföljelse.

Vi ber statsministern att se över sin politik inför det europeiska ordförandeskapet som träder i kraft den 1 juli. Vi ber samtliga partier att diskutera internt och sinsemellan de effekter som de samlade övervakningslagarna kommer att innebära för folkets möjligheter att leva fria och trygga liv.

Vi bjuder också in er alla att protestera mot inskränkningarna i våra liv genom att besöka Folkfest Jönköping den 4-5 juli och Freedom Not Fear i Stockholm den 12 september 2009.

Vill du engagera dig för landets och för världens bästa och tror du på en fri, öppen och hoppfull värld fri från förtryck och hot... välkommen att engagera dig i Nätverket Svart Måndag.

Besök gärna Svart Måndags forum, debattera med oss, skriv om de frågor som berör dig och lobba för de aktioner nätverket anordnar. Ta din plats. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi vända utvecklingen åt rätt håll igen.

Intressant
.

14 juni 2009

Inför Folkfest Jönköping


fEtt stort tack till Margareth Osju som designat riktigt snygga illustrationer för Folkfest Jönköping och för Svart Måndag.

Vi är otroligt glada över samarbetet med Margareth och förstås väldigt imponerade över de fantastiska verken hon skapat åt oss.

Sprid dem gärna och hjälp oss att uppmärksamma Folkfest Jönköping.

Vi kör igång vid 12-snåret den 4 juli och festen varar till kvällen den 5 juli. Politiska talare samlas för att ta ställning för demokrati, frihet, integritet och mänskliga rättigheter under söndagen 5 juli klockan 12-16.

Vi möts väl där?

Demokratins seger

Piratpartiet kom tillslut in i Europaparlamentet. Till alla etablerade partiers stora förvåning visade det sig att det gick att skapa en opinion mot de icke-demokratiska lagarna som stiftats i Sverige i och med IPRED- och FRA-lagarna. Den tidigare så avdomnade opinionen hos det svenska folket vaknade ur sin djupa sömn inför insikten om vad som håller på att ske.
Den allmäna bilden hos vanligt folk idag är att riksdag och regering inte längre svarar inför sitt folk. Medborgarna tycks leva för att tjäna staten snarare än att staten är till för att tjäna och lyssna till folket.

Detta har Nätverket Svart måndag insett och vi har arbetat intensivt sedan FRA-lagens tillblivelse för återinförandet av rätten till den personliga integriteten i landet, samt med att agera opinionsbildare gentemot samtliga riksdagspartier för att återuppväcka Sveriges största och viktigaste beslutsfattande organ. En institution vars respektive medlemmar och medarbetare allt för ofta under de senaste årtiondena varit för upptagna med att roa sig med pajkastning och att bygga sin politik kring ett ”vi” och ”dem” för att se vart denna tidsålderns vindar faktiskt burit hän. Alltför ofta har partierna vägrat samarbeta i viktiga frågor på grund av ett motstånd rörande partitillhörigheter.

Nätverket Svart Måndag har som mål att agera som en sammanhållande länk emellan dessa olika partier. Vår roll är att vara den partipolitiskt obundna rösten som agerar för att föra politikerna och partierna samman för att möta hotet mot demokratin till vilket pris det vara månde. Vi gör det för medborgarna, men vi gör det också för att vi tror på en öppen och fri värld byggd på hopp, möjligheter och framtidstro snarare än misstänkliggörande, förföljelser, och skrämselproganda.

Vi har fått nog av att våra politiker lever sina liv slumrandes och utan att se vart den ogenomtänkta krav- och övervakningsivern faktiskt är på väg att leda oss. Vi kan inte tolerera att opålästa och naiva förkämpar för höjda murar, ökad protektionism och enskilda särintressen leder oss in i en verklighet där demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna läggs till offer framför ett altare ägnat att tillbe rädsla och fruktan. Vi kan aldrig tolerera att demokratin offras i ett försök att skydda densamma. De senaste årens politik har visat sig vara precis lika kontraproduktiv som vore den ett exempel på de mest vidriga övergreppen på östeuropeiska medborgare under efterkrigstiden eller det enorma kontrollsamhälle som skapades under de nationalsocialistiska världskrigsåren.

Vi pratar då och då om att vi inte vill uppnå ett samhälle som liknar Orwells 1984. 1984 är redan här. Det stavas litet käckt slarvigt och modernt ”2009”, om någon av er nu har undrat.

Vi förundras över hur Fredrik Reinfeldt, då han i sin bestörtning insåg att Piratpartiet skulle inta en plats i Europaparlamentet, med paniken i halsen uttalade vikten av det personliga ansvaret i den aktiva samhällsrollen och att samma ansvar även ska gälla i Cyberrymden, som vore det en vädjan till det svenska folket. I en annan debatt kring andra frågor kunde vi förstås hålla med Fredrik, men i detta fallet måste vi reservera oss. Reinfeldt visar gång på gång att han inte begripit vad saken handlar om och att han därmed förspiller dyrbar tid genom att kringgå ämnet.

Han har antingen inte förstått, eller försöker lura svenska folket genom att medvetet blunda och skylla över frågan på de oansvariga svenska ungdomarna. Främst ligger alltså skulden på unga, vita, oansvariga, lata och arbetslösa män som vägrar ta ansvar i samhället. Dessa stereotyper hänger Reinfeldt, tillsammans med delar av svensk nyhetsmedia, gärna ut som svarta får och syndabockar då man vill skapa bilden av att dessa unga mäns enda önskan är att ladda ned obegränsat med filmer att runka till i källaren hemma hos föräldrarna där de fortfarande bor kvar. Det är en skev bild som diskuterats flitigt i svenska medier och ett resonemang som en majoritet inom de äldre generationerna även tycks ha köpt. Den eviga koflikten mellan den unga och den äldre generationen. Normalt hälsosam riskerar den nu att förblinda till den milda grad att vi förlorar allt som det fria och öppna samhället står för.

Men denna bild av integritetsrörelsen och dess medkämpar kunde inte vara mer felaktig. Att idiotförklara svenska ungdomar är definitivt fel sätt att gå till väga och största anledningen till att moderaterna och socialdemokraterna gick med brakförlust i EU-valet. Deras oförmåga att förstå samhällsutvecklingen, samt desperata försök att försvara svenskt näringslivs enda önskan att maximera sina vinster har gjort att vi tydligt sett en majoritet dövöron och skygglappar i våra viktigaste beslutsfattande institutioner. Det blir lätt att absurt att skylla en allmängiltig global samhällsutveckling på en bunt fildelare, och något så otroligt missvisande. Detta handlar överhuvudtaget inte om fildelning.

Det frågan handlar om, och som är anledningen till Piratpartiets och Svart måndags framgångar i svensk politik, är insikten om att hotet mot vår gemensamma demokrati är starkare än någonsin. Vi har insett att samhällsmedborgarnas rätt till integritet sakta men säkert håller på att avvecklas. Demokratin har blivit liktydig med regeringens rätt att kontrollera sina invånare. Rädslan för terrorism och ett gäng finniga tonårspojkar sägs vara största anledningen till att våra beslutsfattare anser att dessa integritetskränkande lagar måste införas. Hur länge tror regeringen att vi köper det resonemanget?

Detta handlar inte enbart om eventuell rätt till fildelning, utan om vad en demokratisk stat innebär. Vilket inte innebär ett samhälle där individer till vilket pris som helst ska kontrolleras av staten. Med detta sagt hävdar vi att FRA, IPRED, DLI och ACTA representerar de största och mest naiva integritetskränkande besluten som fattats eller riskerar att fattas i svensk historia. Dessa lagar sägs vara tänkta att skydda svenska folket, åtminstone enligt regeringen, men hur ska man någonsin vara säker på att resultatet av denna massiva informationsinsamling endast kommer att utnyttjas för folkets väl och ve i framtiden? Hur många gånger har man inte sett exempel på att staten censurerar enskilda invånare för att de helt enkelt inte innehar önskvärda åsikter och därmed anses utgöra ett hot mot statsmakten.

Revolutioner är och har alltid varit statens stora skräck. Må de vara väpnade, demokratiska, industriella, feministiska eller digitala. De tycks alltför ofta hota statens existensberättigande oavsett deras egentliga natur och orsaker. En demokratisk stat innebär inte att folket naivt ska sitta och se på när våra demokratiska rättigheter inskränks. Det handlar inte bara om internet, men det är en viktig del av det nya informationssamhälle där många av oss bokstavligen lever stora delar av våra liv idag, där en mycket stor del av svenska folkets privatliv och även religiösa och politiska åsikter finns sparade.

En naiv och godtrogen tilltro till staten och dess integritetskränkande stiftande av lagar är ytterst ohälsosam och i ett långsiktigt perspektiv mycket farlig för svenska folkets framtid. För endast 65 år sedan levde vi under brinnande världskrig och fascism, nationalism och imperialism var nyckelord i världspolitiken. Därefter har vi upplevt det kalla krigets kylslagna vindar och det globala korståget mot terrorismen. Vi kan aldrig säga att det inte sker igen, och med valresultat som visar att 3.3 procent av svenska folket röstat på Sverigedemokraterna måste vi våga erkänna att dessa tankar inte har försvunnit och att det missriktade folkliga missnöjet fortfarande gror. Detta skyller naiva och bittra samhällsmedborgare gärna på vissa specifika folkgrupper. Om det sedan rör judar, muslimer, bögar, transpersoner, liberaler eller socialister varierar sedan närmast med de passerande dagarna i veckan. Vilken folkgrupp eller vilken politisk fraktion kommer att förföljas nästkommande tisdag?

Vi kan aldrig vara säkra och vi ska aldrig låta en regering stifta lagar som innebär ett direkt hot mot dess egna medborgare för att det helt enkelt ska passa ihop med näringslivets eller något annat lands önskan om utökad makt över våra liv. Vår integritet är viktigare än nationalism, protektionism, kapitalism eller hotet från ett par desillusionerade, simpla brottslingar. Vår frihet och integritet är grundlagsskyddad och får aldrig inskränkas. Någonsin.

Amanda Brihed
Tf Ordförande
Svart Måndag

Elizabeth Catalán Morseby
Styrelseledamot
Svart Måndag

12 juni 2009

Vill du uppträda under Folkfest Jönköping?

Ett par artister är redan klara för spelningar i samband med Folkfest Jönköping. Dock vill vi gärna ge utrymme åt inte minst lokala förmågor och andra som kan tänkas vilja ställa sig på barrikaderna för att spela i samband med festerna och demonstrationen i sommar.

Vi kör alltså hårt för demokratin och våra mänskliga fri- och rättigheter den 4-5 juli och vill skapa en skön och grym stämning i samband med detta.

Spelar du i band eller solo? Rock, rap, visor, vad som?
Är du grym på poesi, spoken word eller liknande?
Jonglör? Eldslukare?
Det finns mycket kul man kan bjuda publiken på när man festar för friheten. Vi tänker festa för friheten och efterlyser årets grymmaste stämning. Låt sommarfestivalerna få slänga sig i väggen och häng på frihetståget som stannar i Jönköping 4-5 juli 2009. Vi vill ha dig. Vill du leka med oss?


Vi är, som alltid, öppna för förslag. Hör av dig till amanda.brihed@gmail.com och berätta mer eller bara ställ frågor.

11 juni 2009

Margareth Osju står för formspråket till årets stora demonstration i Jönköping

Folkfest Jönköping tar alltmer form och vi kan nu också berätta att formgivningen av logotyp/formspråk inför årets stora demo just i denna stund ligger under den otroligt duktiga Margareth Osjus händer. Något vi är otroligt stolta över.

Vi vill kort och gott tacka Margareth för att hon vill ställa upp och arbeta för oss på detta vis och hoppas att ni kommer att gilla formspråket som snart förknippas med sommarfesten i Rådhusparken.

Rykten om nya talare till Folkfest Jönköping

Jag har fått positiva signaler om att vi kommer få celebert besök i Jönköping av ordförandena för Ung Vänster, Ida Gabrielsson, och Liberala Ungdomsförbundet, Frida Johansson-Metso. Det är inte helt spikat än, men det verkar som om det kan bli av.

Ska arbeta undan litet och se till att få positiva svar åt er inom kort. Men det ser ut som om Jönköping kan bli riktigt intressant.

Tänk på att boka biljetter och rum så snart som möjligt. Det här kommer bli roligt!

Hadopi i graven?

Man kan ju i alla fall hoppas att så är fallet. Har inte hunnit mer än komma hem efter en lång dag av arbete med Folkfest Jönköping och föreläsningar kring Marknadsföring för Nya Medier. Det blir lätt så. Nånting måste man ju hålla på med för att med tiden kunna tjäna en slant. Har fortfarande inte fått några pengar från DN eller några mediebyråer. Tycker det börjar kännas tomt i kassan nu.

Men hur som helst... Hadopi har tydligen fått foten av det franska författningsrådet. Det lär vara så att den franska motsvarigheten till det ganska meningslösa svenska lagrådet har givit President Sarkozy bakläxa och alltså går på linjen att en medborgare alltid ska ha rätten att kunna koppla upp sig mot internet. Rätten till internet ses därmed som en medborgerlig rättighet. Vilket förstås EU också konstaterat för inte alls så länge sedan. Det är fantastiskt. Det innebär förmodligen, dessutom, efterdyningar i hela Europa och kanske mer långväga än så.

Och vad jag fortfarande önskar att vi hade en riktig författningsdomstol i det här landet. Jösses, vad det behövs! Hade vi haft en sådan som faktiskt gjorde litet grann nytta, trots allt, så skulle vi kanske inte behövt sitta med den förbaskade FRA-lagen 3.0 för händer idag. Det ser bara värre och värre ut nu.

Inte nog med att IPRED skrämmer livet ur mig med sina övertramp kring rättssäkerheten. Det ser ut som om vartenda framsteg vi fick igenom avseende FRA förra hösten nu snart är ett minne blott. Det kan hända att vi i slutändan sitter än mer i skiten när tjänstemännen, kravivrarna och övervakningsnarkomanerna är klara med bearbetningen än vad vi gjorde innan överenskommelsen lades fram i september. Illa. Mycket illa.

Men som sagt... Hela Europa, och förmodligen resten av världen, har idag åtminstone det franska författningsrådet att tacka för att vi kommit en bit på väg avseende våra medborgerliga fri- och rättigheter. Det är strålande.

Även i EU har vi fått en gnutta medvind i och med den senaste tidens omröstningar kring Telekompaketet och kring de där bitarna som rör rätten till kommunikation via internet. Det är underbart.

Och bättre kanske det blir. Vi har nu att se fram emot fem år med Piratpartiet i Europaparlamentet. Jag kan bara gratulera och hoppas att piraterna lyckas uträtta en del nyttigt påverkansarbete på plats och att det kommer att leda till något väldigt positivt i längden. Vi får väl säga att vi har goda förhoppningar. Jag kan inte annat än gratulera. Det är nästan litet för bra för att vara sant.

Att Miljöpartiet gick starkt framåt gör ingenting heller. Även Folkpartiet har börjat hamna rätt nu. Och det är faktiskt inte så himla konstigt. Tänker på hur Camilla Lindberg skrämde slag på halva landets befolkning förra sommaren och hur de sex lyckades skapa en regeringskris genom sitt ställningstagande på Sergels Torg i Stockholm under Hoppets Demonstration den 16 september. Det finns positiva traditioner här och var. Hoppeligen går det att arbeta vidare på dem en tid framöver.

Som själv aktiv folkpartist tänker jag förstås fortsätta att kämpa för integriteten och demokratin även inom partiet, vid sidan av det arbete jag utför för Svart Måndag. Det innebär exempelvis att jag arbetar hårt för att riva upp himmel och jord i jakten på ACTA-dokumenten. Önska mig gärna lycka till. Mig och mina medkumpaner.

Ni andra aktiva i olika partier får gärna hjälpa till från ert håll också. Låt oss se till att bli fler. Ni behövs fortfarande alla därute. Och kampen är långt ifrån över än.

Sätt er på tvären. Ställ krav. Utveckla selektiv hörsel när fel partipiska viner. Och kom gärna och kika förbi i Jönköping när det ställs till med Folkfest för demokratin den 4-5 juli.

Vi hoppas se många av er där.

4 juni 2009

EU-valsdebatt om integritetsfrågor i Malmö den 5/6

Integritetsdebatt i Malmö: Fredagen den 5/6, ett samarrangemang mellan Nätverket Svart Måndag och Fredrik Frangeur (mp) på "VärldsmilJEUdagen", en Grön fest i Folkets Park.


Ämnen som kommer att avhandlas blir bland annat:

Lagar och direktiv, vilka lagar och direktiv känner kandidaterna till och som direkt påverkar vår personliga sfär och vad de anser om dessa.

Hur ser kandidaterna på det ökande hemlighetsmakeriet vad gäller framtagningen av nya direktiv och vad har det för risker rent demokratiskt?

Plats:
Folkets Park, Malmö - Stora scenen med stor estrad och plats för upp till 2000 åskådare.

Tid:
5/6-09 kl 15.00-17.00
Kandidaterna ledd av en moderator får diskutera och debattera EU-frågor ur ett integritetsperspektiv.
Vi välkomnar frågor från publiken.Moderator: Patrik Standar

Deltagare:

Johan Olson (jl)
Erik Josefsson (v)
Zaida Catalan (mp)
Annika Beijbom (fp)
Mattias Bjärnemalm (pp)
Jytte Guteland (ordf. SSU)

Uppdatering Debatt Stockholm

Vi har fått ett sent tillskott till paneldebatten i Stockholm idag. Med reservation för att kanske komma ett par minuter sent på grund av ett tidigare möte, har även Erik Josefsson (v) bett att få tacka ja till vår inbjudan till dagens debatt.

Vi välkomnar förstås Erik till gänget och ser fram emot en mycket spännande dikussion.

Stockholms Centralstation 4/6-09 Milöpartiet och Nätverket Svart Måndag

Stockholm torsdagen den 4 juni:

Miljöpartiet på Stockholms Centralstation, medarrangör Nätverket Svart Måndag

Kontakt: Miljöpartiet Christian Valtersson (mp).
Kontakt: Svart Måndag Jens Odsvall (arrangör, opol.)

08:00-10:00 Morgonsoffa och ev. boksignering med Isabella Lövin
10:00-12:00 Träffa riksdagsledamot Mikaela Valtersson
12:00-13:00 Grön Ungdoms språkrör Jakop Dalunde och riksdagsledamot
Mehmet Kaplan frågar ut varandra om
varför de ska rösta grönt

Nätverket Svart måndag
arrangerar och står för moderator.

Vi välkomnar pressen till vår EU-valsdebatt om integritetsfrågor i
Stockholm den 4/6.
Ämnen som kommer att avhandlas blir bland annat:
Lagar och direktiv, vilka lagar och direktiv känner kandidaterna till
och som direkt påverkar vår personliga sfär och vad de anser om dessa.
Hur ser kandidaterna på det ökande hemlighetsmakeriet vad gäller
framtagningen av nya direktiv och vad har det för risker rent
demokratiskt?

14:00-15:00 Debatt om integritetsfrågorna.
Integritetsdebattörer från flera olika partier, inte minst vår gröna
europaparlamentskandidat Zaida Catalán.

Moderator under integritetsdebatten, blir juristen och doktoranden
Mark Klamberg (Fp).

Debattörer:

Annika Beijbom (fp)
Zaida Catalán (mp)
Cecilia Billskog (fi)
Erik Josefsson (v)

Nätverket Svart Måndag (NSM) är ett partipolitiskt obundet nätverk,
som välkomnar alla som vill stödja eller kämpa för de rättigheter vi
står för.
Det viktiga är att man tror på och kämpar mot samma mål: demokrati,
integritet och frihet.
Den juridiska personen bakom nätverket, är Föreningen Svart Måndag (FSM).

3 juni 2009

Debatt i Göteborg ikväll

För alla er Göteborgare har vi en godbit för kvällen.

EP-kandidater i debatt om integritet, övervakningssamhälle och Europas framtid.

Plats:
Folkets Hus

Lokal:
Asperö (220 personer)

Tid:
3 juni klockan 17-21

Deltagare:
Max Andersson (Mp)
Annika Beijbom (Fp)
Björn Felten (PP)

Moderator:
Karl Palmås

Arrangör:
Nätverket Svart Måndag
i samarbete med Miljöpartiet


Intressant

1 juni 2009

*Uppdatering* DN förfalskade uttalande i artikeln.Återigen sprids lögnen om att FRA-motståndet skulle vara ett PR-Trick

Av anledning till DN's artikel skriven av Timothy Tore Hebb så har vi skickat detta mail till DN's chefredaktör Torbjörn Larsson.

Rättelse, detta inlägg är modifierat eftersom det efter vi sänt mailet fått reda på att professor Nils Enlund, vars uttalande hänvisas till i DN's artikel, anser sig ha blivit grovt felciterad.Hjärup 2009-05-31


Som talesperson för det största partipolitiskt obundna nätverket som verkat mot FRA-lagen och dylik interitetskränkande lagstiftning sedan sommaren 2008 uppmanar jag er att källkontrollera vissa uttalanden, som Nils Enlund gör i artikeln skriven av Timothy Tore Hebb "gick du verkligen på den" http://www.dn.se/livsstil/gick-du-verkligen-pa-den--1.880703

Att ett pr-bolag skulle stå bakom oss, vilket Nils Enlund insinuerar med bakgrund av de artiklar som DN presenterat är lögnaktigt.
Det som presenterades av DN här:
http://www.dn.se/nyheter/politik/grasrotter-effektiv-pr-1.810458

Har redan blivit bemött här:
(tidigare hos "SecondOpinion")
http://scabernestor.blogg.se/2009/march/genmale-till-dns-artikelserie-282-och-23-0.html

Inte vid något tillfälle har någon frontperson i nätverket Svart Måndag mottagit ekonomisk hjälp av en PR-byrå för att driva några av de frågor vi driver, ej heller var nätverket initialt eller därefter drivet av en PR-byrå.
Nätverket drivs helt och hållet med de privata ekonomiska medel som de medverkande anser sig kunna avvara.

Därför skall vi i nätverket alltid beredas replik när ett sådant uttalande sker.

Mvh Niklas Starow - talesperson Nätverket Svart Måndag.

*UPPDATERING*

Det verkar som det är DN som hittat på uttalandet från Nils Enlund.
Detta står att finna i kommentarsfältet.

"Jag är mycket upprörd över det uttalande om FRA-motståndet som tillskrivits mig i artikeln! Jag är närmast av diametralt motsatt åsikt.Detta är en direkt förfalskning av det jag sade i en kort telefonintervju!Nils Tnlund, KTH"


Edit.
I kommentarsfältet skriver en anonym kommentator att jag är dum i huvudet och att jag ska lära mig läsa, detta för att det inte står rakt ut i artikeln i DN att det var PR-firmor som stod bakom oss.

Det denna person bör lära sig är två saker.

1. Lära sig läsa själv, jag skriver klart och tydligt att det insinueras och jag förklarar också med en länk till DN's artikel där det skrivs rakt ut, vilket är den artikel som Nils Enlund refererar till med sin insinuation.

2. Lära sig att anonymitet bär med sig lika stora delar rättigheter som skyldigheter, används det fel ger man bara de motståndare till nätfrihet i riksdag och EU-parlament mer vatten på kvarnen.

Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,