4 juni 2009

EU-valsdebatt om integritetsfrågor i Malmö den 5/6

Integritetsdebatt i Malmö: Fredagen den 5/6, ett samarrangemang mellan Nätverket Svart Måndag och Fredrik Frangeur (mp) på "VärldsmilJEUdagen", en Grön fest i Folkets Park.


Ämnen som kommer att avhandlas blir bland annat:

Lagar och direktiv, vilka lagar och direktiv känner kandidaterna till och som direkt påverkar vår personliga sfär och vad de anser om dessa.

Hur ser kandidaterna på det ökande hemlighetsmakeriet vad gäller framtagningen av nya direktiv och vad har det för risker rent demokratiskt?

Plats:
Folkets Park, Malmö - Stora scenen med stor estrad och plats för upp till 2000 åskådare.

Tid:
5/6-09 kl 15.00-17.00
Kandidaterna ledd av en moderator får diskutera och debattera EU-frågor ur ett integritetsperspektiv.
Vi välkomnar frågor från publiken.Moderator: Patrik Standar

Deltagare:

Johan Olson (jl)
Erik Josefsson (v)
Zaida Catalan (mp)
Annika Beijbom (fp)
Mattias Bjärnemalm (pp)
Jytte Guteland (ordf. SSU)

0 kommentarer: