15 juni 2009

Välkommen till verkligheten, Reinfeldt!

Idag skriver Amanda Brihed och Elizabeth Catalán MorsebyPolitikerbloggen om statsministerns svek mot demokratin och det svenska folket.

Vi vill sätta fingret på hur rättsstaten och det fria samhället offras på det politiska altaret i ett försök att kontrollera och styra medborgarnas åsikter, värderingar och liv. Inte nödvändigtvis för att styra våra handlingar - än. Men kunskap ger makt. Information är den nya tidens största rikedom.

En regering eller statsmakt som försöker vinna rikedomar och makt genom att förtrycka sitt eget folk har spelat ut sin roll och bör ifrågasättas. Det spelar ingen roll om den är höger- eller vänsterorienterad. Exemplen på denna form av regeringar finns det gott om över hela det politiska spektrat. Och oavsett om vi är frihetstörstande libertarianer, liberaler, socialister eller bara lagom gröna eller lila, vågar vi påstå att alla kan samlas bakom samma grundläggande värderingar avseende rätten till integritet, ett demokratiskt välfungerande samhälle, frihet från åsiktsregistrering eller förföljelse.

Vi ber statsministern att se över sin politik inför det europeiska ordförandeskapet som träder i kraft den 1 juli. Vi ber samtliga partier att diskutera internt och sinsemellan de effekter som de samlade övervakningslagarna kommer att innebära för folkets möjligheter att leva fria och trygga liv.

Vi bjuder också in er alla att protestera mot inskränkningarna i våra liv genom att besöka Folkfest Jönköping den 4-5 juli och Freedom Not Fear i Stockholm den 12 september 2009.

Vill du engagera dig för landets och för världens bästa och tror du på en fri, öppen och hoppfull värld fri från förtryck och hot... välkommen att engagera dig i Nätverket Svart Måndag.

Besök gärna Svart Måndags forum, debattera med oss, skriv om de frågor som berör dig och lobba för de aktioner nätverket anordnar. Ta din plats. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi vända utvecklingen åt rätt håll igen.

Intressant
.

0 kommentarer: