28 mars 2010

En farlig trend i samhället

Det debatteras intensivt över Beatrice Ask (M) och Johan Pehrson (Fp). Det är föga förvånande när vad de sagt, antyder på en mycket farlig trend i samhället. När en justitieminister och en rättspolitisk talesperson, yttrar sig på det sätt som de har gjort, skapar de samtidigt politik och sätter en praxis. Vad de har sagt sätter agendan, för en mycket obehaglig strömning. Det öppnar upp för antidemokrati, när de åsidosätter både lagar och grundlag. Oskuldspresumtionen (oskyldig tills motsatsen är bevisad), är ett sådant åsidosättande. Vad Beatrice Ask har sagt (UNT) antyder på, att skampålen, eller attityden därom är på väg tillbaka. Vad hon säger tyder på att de tankegångarna finns inom justitiedepartementet och därmed inom regeringen, på detsamma sätt som medförde en sjuk socialförsäkringslag och en icke fungerande försäkringskassa.

Nu finns det dock de vilka kallar det för en nätmobbning (Marteus), men så är icke fallet, när det är en debatt med fakta i ryggen. Nätmobbning var det som pågick i Bjästa, mot den våldtagna minderåriga flickan. Det även från skolledningen. Det tyder på vad jag tidigare har sagt, om trenderna i samhället. Som det ser ut nu, går vi raskt fort utför, mot en ny medeltid. Rätssäkerheten nedmonteras, medeltida idéer som skampålen är tillbaka. Det råder en mycket liten tvekan, över att så är fallet och den finns troligen även rotad i regeringen. Varför uttrycker sig annars en justitieminister, på det sätt som Beatrice Ask gör, utan större åthäver från Fredric Reinfeldt, statsministern? Vad ämnar Jan Björklund (Fp), göra åt dissidenten från de liberala idéerna och partiets riksrådsbeslut om att upphöja barnkonventionen till svensk grundlag, vilket nu Johan Pehrson bryter mot. Pehrson har all rätt att öppet tycka vad han vill, men inte bryta mot ett fastlagt beslut som utklassar hans egen och gör den invalid.

Mitt i den rådande situationens elände, finns det dock ljusningar. Det är inom Feministiskt iniativ och deras Interneträtt, som nu lanseras som en del i deras valplattform. Partiet har i den klart formulerat, på ett helt annat sätt infört en betydligt djupare förståelse för både lag, rätt och den nya digitala eran, än vad något av de andra partierna har kunnat förmå. Vilket i sig inte är förvånande, med tanke på den medeltida battongidéologi som har framträtt på senaste tiden.

Tvärt emot Marteus och andra bedömare, är myten om det negativa nätet inte helt korrekt. Den är mycket rak, konkret och ärlig. Med få undantag. Rak konkret och ärlig, måste nätdebattörerna vara, annars förloras förtroendet när ingen kan dölja sig bakom en tidningsredaktion eller i mörkret bakom en tv-studio.

Vad kan mer komma från vår regering? Nästa steg kam mycket väl bli något som liknar den danska lymmellagen, både Pehrson och Ask skulle älska den och tillsammans med andra antidemokratiska grupperingar gå i toppspinn.

"Av 968 personer som greps därför att de gick gatan fram och demonstrerade var det bara 13 som hölls längre än tolv timmar. 955 var alltså helt oskyldiga men behandlades ändå värre än en gripen mördare."

Även den får vi nu se upp med, så den INTE kommer innanför våra gränser. Intressant.


Bloggar om: , , , , , , ,

25 mars 2010

Svart Måndag och Liberati skriver i Expressen

I onsdagens publikation av Expressen, publicerade Människorättsnätverket Svart Måndag och nätverket Liberati en gemensam artikel: "Liberati och Svart måndag: Därför kokar nätet av ilska mot Ask"

Det är inte bara mot Beatrice Ask (M) som det stormas, men även mot Johan Pehrson (Fp). Ingen av dessa tu tycks ha ett uns av rättsmedvetande, eller förstående för den upprördhet som råder. Deras framträdande kan mycket väl riskera att kosta Alliansen, en valseger i riksdagsvalet den 19 september. Visserligen "halvpudlade" Beatrice Ask, om olikfärgade kuvert beroende på vilket brott man skulle vara misstänkt för. Men kvarstår gör den rättsvidriga proppen om hantering av minderåriga, som misstänks använda droger. Den strider mot barnkonvensionen, samma konvension som Folkpartiet vill höja till svensk grundlag. Pehrson och Ask hänvisar till barnkonvensionen, för att rättfärdiga ingreppet mot minderåriga. Det kan de inte göra i praktiken, när det är knarkkonvensionen de använder för sitt rättfärdigande. Det är den de syftar på och använder, inte barnkonvensionen.

Trots att Lagrådet totalt sågade proportionen, vägrar de bägge att inse hur mycket de riskerar när de kör över Lagrådet. Johan Pehrson kallar lagrådets beslut och slutsatser för stolpskott. För att sedan uttala sig så här:

"Lagrådets yttrande är ett sammelsurium i politisk argumentation/retorik och bidrar knappast till något annat än att alla vi som menar att Sverige egentligen borde ha en författningsdomstol tappar i argument. Det framstår som om Lagrådet helst av allt skulle vilja avkriminalisera eget bruk. Jag känner inte till dessa aktuella domares historia, men det vore intressant att gräva i hur de agerade på 70- och 80-talet när detta debatterades och vi senare kriminaliserade eget bruk av narkotika."

Dels talar Pehrsons och Asks uttalanden, snarare för införandet av en författningsdomstol. Där deras lag skulle fällas omgående. Dels insinuerar Pehrson mot lagrådet och som personer, för att mer eller mindre vara gamla knarkare och drogliberaler. Är det personer som Pehrson och Ask, vi vill se som ministrar i en kommande Alliansregering? Alla bör ställa sig den frågan, inom de bägge personernas respektive partier och vid valet i höst bör de röstberättigade göra det. Det finns betydligt mer att lägga till, men vår artikel säger mer en väl vad vi tycker och tänker. Intressant.

Emil Broberg, Anna Troberg, Peter Andersson, Svart på vitt, Erik Svansbo, Röda Berget, Skapandets moral, Livbåten, Erik Herbertson, Trollan, HAX, Liberati, MaryXJ, Svensk Myndighetskontroll, In your face, Pennelina, Roger, Grevad Lux, Anders S Lindbäck, Falkvinge, Adam Cwejman, JensO, Per Pettersson, LouiseP, Aftonbladet.se, Anna Troberg, Ex, Liberati, Sanna, Lisa M, Jan Rejdnell, Svensk Myndighetskontroll, Liberati, Amanda Brihed.

20 mars 2010

Den nya styrelsen konstituerad

Under fredagskvällen 18/3 2010, hade den nya styrelsen för Människorättsnätverket Svart Måndag, sitt första konstituerande möte.

Den kompletta sammansättningen för presidiet, är nu fastslagen. Årsmötet beslöt tidigare att:

Jens Odsvall, ordförande (vald på 2 år)
Per Pettersson, kassör (vald på 1 år)

Det konstituerande mötet beslöt enhälligt, att dessa personer valdes in till presidiet:

Andreas Froby, förste vice ordförande (vald på 1 år)
Amanda Söderberg, andre vice ordförande (vald på 2 år)
Jimmy Ferm, sekreterare (vald på 2 år)

Årsmötet beslöt tidigare, att inrätta ett språkrör för nätverket och den sittande styrelsen/presidiet. Språkröret ingår i styrelsen, men inte i presidiet.

Till posten som språkrör valdes enhälligt:

Amanda Brihed, språkrör (vald på 1 år)

Vi konstaterade att Människorättsnätverket Svart Måndag, nu är komplett i sin sammansättning till presidiet och styrelsen. Därmed har presidium och styrelsen kompetens att verka fullt ut, under det innevarande verksamhetsåret.

På presidiets och styrelsens vägnar, Jens Odsvall (ordförande).

16 mars 2010

Håll Beatrice Ask och hennes snutar borta från våra ungar!

Att sätta demokratin på undantag, det är vad som inträffar just nu, här i Sverige. Johan Pehrson (Fp) och Beatrice Ask (M), vill tvinga igenom en lagstiftning som inte hör hemma i en modern tid. Johan Pehrson med Beatrice Asks hjälp ämnar köra över lagrådet, vist lagrådet är ett råd och inte en författningsdomstol. Hade lagrådet varit det, hade det inte gått. Vad de vill åstadkomma är en tvångslag för minderåriga, så de med polishjälp ska kunna tvingas till drogtester utan föräldrars vetskap och medgivande. Det är tänkt att bli en proaktiv lag, att utan bevis tvinga minderåriga till polisstationen, urinera under övervakning, för att se om de använder droger eller ej. Det är direkt kriminellt, bryter mot barnkonvensionen, proportionalitetsprincipen och befinnas vara oskyldig tills det bortom alla tvivel, föreligger en skuld om brott. Det är inte ens ett brott, att vara påverkad av droger. Hillevi Engström (M), vill faktiskt gå en längre i en artikel från 2007.

Det vill regeringen Reinfeldt ändra på. I ett nytt lagförslagsdirektiv vill de se över möjligheterna för polisen att utreda fler brott där den misstänkte är under 15 år. Utredaren ska se att poliser ska få drogtesta barn.

– Lagen är inte tillräcklig, säger Hillevi Engström (m).

I direktivet öppnar de också upp för hemlig teleavlyssning och kameraövervakning mot barn under 15 år. DNA-prover utan målsmans medgivande kan bli aktuellt.

Svart Måndags Michael Gajditza, beskriver de effekter på samhället det kan få.

Minskas värdet av denna process blir det i framtiden inte alls så farligt längre att få ett förslag kritiserat av lagrådet och på så sätt har man eliminerat en instans som under hela den här mandatperioden varit lite av ett nålsöga att ta sig igenom för alla de integritetskränkande lagar som tillkommit.

Det är en synnerligen farlig väg, som här nu tas. Det är en synnerligen brant sluttande väg utför, att tumma så grovt på de demokratiska principerna, ja faktiskt sätta dessa helt ur spel. I praktiken hotar det inte bara minderåriga, det hotar hela vårat rättssystem och rättstänkande.
De säger att de gör det för barnens skull, men hur brännmärkta blir inte de barn som blivit utsatta, för ett sådant övergrepp? För ett övergrepp är det, hur man en vänder och vrider på det. Vad blir nästa steg? Sänka åldern ytterligare? Till vilken gräns kan det betraktas vara lämpligt, ned till sex års ålder kanske?

Vad de vill är att med hugg och slag, skrämma till lydnad och eftergift. För mycket och för sent. Ska det sättas in åtgärder, ska det göras betydligt tidigare och på rätt sätt och metoder. Malin Nävelsö skriver på Liberati, hur det borde gå till.

Det som behövs är lärare som vågar anmäla när barn far illa, för att de kan vara säkra på att det händer något. Socialtjänsten behöver få lov att arbeta på ett nytt sätt och utnyttja den kompetens man faktiskt sitter på. Att hitta problembarnen är sällan svårt – frågan är oftast vad man skall göra med dem.

Redan i inkörsporten för resonemanget kring, den bestraffning som förordas går det helt fel. När det helt saknas stöd för det, ingen bevisföring för att det skulle vara en bra metod. Det är tro utan vetskap, en religiös övertygelse om att vilja ha rätt, kosta vad det kosta vill.

Vi har tidigare tagit upp justitieministerns sätt att bedriva sitt ämbete, det var under sommaren 2009, under förhandlingarna över Stockholmsprogrammet. Det blev inga goda vitsord över hennes, sätt att bedriva politik. Då som nu får hon en kraftig kritik av oss, Svart Måndag ställer sig på barrikaderna för vad som är rätt och riktigt. Vi ser gärna att fler ställer upp, bakom oss och de vi samarbetar med. Gå med i den Facebookgrupp som är skapad för ändamålet. Det är samma namn som i rubriken, vänta inte gör oss och andra sällskap för att värna om våra barns rätt i samhället.


Andra skriver:

Per Pettersson, Liberal och långsint, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, Humblebee.net, Lucky, Hornstull & världen, Tango för enbenta, Svensk Myndighetskontroll, ConnyT, Scaber Nestor, Yami och pandorna, Gerdaus skolblogg, Silvertörne, Anders Svensson, Pezster, Jens O, Olsson, Thomas Tvivlaren.


Intressant!

7 mars 2010

Rapportering från Svart Måndags årsmöte

I samband med årets styrelsemöte beslutade Föreningen Svart Måndag att föreningen ska öppnas upp och att ansökan om medlemskap ska öppnas upp. Tidigare har medlemskap i Föreningen godkänts av styrelsen.

Årsmötet beslutade även om större transparens och öppenhet rörande möteshandlingar och dylikt, samt

att en ny styrelseposition ska införas. Från och med det konstituerande mötet som den nya styrelsen förväntas hålla inom kort kommer föreningen att ha en förste och en andre vice ordförande.

Årsmöte i Svart Måndag - ny styrelse vald

Idag, den 7 mars, höll Föreningen Svart Måndag årsmöte. I samband med detta valdes en ny styrelse enligt nedan:

Jens Odsvall - ordförande

Per Pettersson - kassör

Michael Gajditza - ledamot
Christine Sahlström - ledamot
Emina Karic - ledamot
Amanda Brihed - ledamot
Annika Beijbom - ledamot
Andreas Froby - ledamot
Amanda Söderberg - ledamot
Agnes Hedberg - ledamot
Louise Persson - ledamot
Jimmy Ferm - ledamot
Erik Hultin - ledamot
Erik Laakso - suppleant
Olof Bjarnason - suppleant
Klara Ellström - ledamot


Det kommande årets valberedning består av:

Niklas Starow
Linda Nordlund


Till revisorer valdes:

Patrik Standar
Runo Andersson


Vi vill härmed hälsa vår nye ordförande Jens Odsvall välkommen som ny ordförande.

Och vi hälsar den nya styrelsen varmt välkommen. Vi är stolta över er alla och hoppas att ni alla ska trivas i Svart Måndag.

Vi tackar Amanda Brihed för hennes arbete som ordförande, samt avtackar den avgående styrelsen.

Vi vill också särskilt tacka Elizabeth Morseby, André Havsjö och Victoria Drefvenborg som lämnar sina uppdrag för Föreningen Svart Måndag och som valt att inte återkandidera.

Vi hoppas på ett fantastiskt kommande år och är väldigt taggade inför framtiden. Det är ett väldigt bra team vi fått ihop och vi tror att detta kan bli i stort sett hur bra som helst.

/Den avgående styrelsen
gm Amanda Brihed