16 mars 2010

Håll Beatrice Ask och hennes snutar borta från våra ungar!

Att sätta demokratin på undantag, det är vad som inträffar just nu, här i Sverige. Johan Pehrson (Fp) och Beatrice Ask (M), vill tvinga igenom en lagstiftning som inte hör hemma i en modern tid. Johan Pehrson med Beatrice Asks hjälp ämnar köra över lagrådet, vist lagrådet är ett råd och inte en författningsdomstol. Hade lagrådet varit det, hade det inte gått. Vad de vill åstadkomma är en tvångslag för minderåriga, så de med polishjälp ska kunna tvingas till drogtester utan föräldrars vetskap och medgivande. Det är tänkt att bli en proaktiv lag, att utan bevis tvinga minderåriga till polisstationen, urinera under övervakning, för att se om de använder droger eller ej. Det är direkt kriminellt, bryter mot barnkonvensionen, proportionalitetsprincipen och befinnas vara oskyldig tills det bortom alla tvivel, föreligger en skuld om brott. Det är inte ens ett brott, att vara påverkad av droger. Hillevi Engström (M), vill faktiskt gå en längre i en artikel från 2007.

Det vill regeringen Reinfeldt ändra på. I ett nytt lagförslagsdirektiv vill de se över möjligheterna för polisen att utreda fler brott där den misstänkte är under 15 år. Utredaren ska se att poliser ska få drogtesta barn.

– Lagen är inte tillräcklig, säger Hillevi Engström (m).

I direktivet öppnar de också upp för hemlig teleavlyssning och kameraövervakning mot barn under 15 år. DNA-prover utan målsmans medgivande kan bli aktuellt.

Svart Måndags Michael Gajditza, beskriver de effekter på samhället det kan få.

Minskas värdet av denna process blir det i framtiden inte alls så farligt längre att få ett förslag kritiserat av lagrådet och på så sätt har man eliminerat en instans som under hela den här mandatperioden varit lite av ett nålsöga att ta sig igenom för alla de integritetskränkande lagar som tillkommit.

Det är en synnerligen farlig väg, som här nu tas. Det är en synnerligen brant sluttande väg utför, att tumma så grovt på de demokratiska principerna, ja faktiskt sätta dessa helt ur spel. I praktiken hotar det inte bara minderåriga, det hotar hela vårat rättssystem och rättstänkande.
De säger att de gör det för barnens skull, men hur brännmärkta blir inte de barn som blivit utsatta, för ett sådant övergrepp? För ett övergrepp är det, hur man en vänder och vrider på det. Vad blir nästa steg? Sänka åldern ytterligare? Till vilken gräns kan det betraktas vara lämpligt, ned till sex års ålder kanske?

Vad de vill är att med hugg och slag, skrämma till lydnad och eftergift. För mycket och för sent. Ska det sättas in åtgärder, ska det göras betydligt tidigare och på rätt sätt och metoder. Malin Nävelsö skriver på Liberati, hur det borde gå till.

Det som behövs är lärare som vågar anmäla när barn far illa, för att de kan vara säkra på att det händer något. Socialtjänsten behöver få lov att arbeta på ett nytt sätt och utnyttja den kompetens man faktiskt sitter på. Att hitta problembarnen är sällan svårt – frågan är oftast vad man skall göra med dem.

Redan i inkörsporten för resonemanget kring, den bestraffning som förordas går det helt fel. När det helt saknas stöd för det, ingen bevisföring för att det skulle vara en bra metod. Det är tro utan vetskap, en religiös övertygelse om att vilja ha rätt, kosta vad det kosta vill.

Vi har tidigare tagit upp justitieministerns sätt att bedriva sitt ämbete, det var under sommaren 2009, under förhandlingarna över Stockholmsprogrammet. Det blev inga goda vitsord över hennes, sätt att bedriva politik. Då som nu får hon en kraftig kritik av oss, Svart Måndag ställer sig på barrikaderna för vad som är rätt och riktigt. Vi ser gärna att fler ställer upp, bakom oss och de vi samarbetar med. Gå med i den Facebookgrupp som är skapad för ändamålet. Det är samma namn som i rubriken, vänta inte gör oss och andra sällskap för att värna om våra barns rätt i samhället.


Andra skriver:

Per Pettersson, Liberal och långsint, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, Humblebee.net, Lucky, Hornstull & världen, Tango för enbenta, Svensk Myndighetskontroll, ConnyT, Scaber Nestor, Yami och pandorna, Gerdaus skolblogg, Silvertörne, Anders Svensson, Pezster, Jens O, Olsson, Thomas Tvivlaren.


Intressant!

0 kommentarer: