7 mars 2010

Rapportering från Svart Måndags årsmöte

I samband med årets styrelsemöte beslutade Föreningen Svart Måndag att föreningen ska öppnas upp och att ansökan om medlemskap ska öppnas upp. Tidigare har medlemskap i Föreningen godkänts av styrelsen.

Årsmötet beslutade även om större transparens och öppenhet rörande möteshandlingar och dylikt, samt

att en ny styrelseposition ska införas. Från och med det konstituerande mötet som den nya styrelsen förväntas hålla inom kort kommer föreningen att ha en förste och en andre vice ordförande.