7 mars 2010

Årsmöte i Svart Måndag - ny styrelse vald

Idag, den 7 mars, höll Föreningen Svart Måndag årsmöte. I samband med detta valdes en ny styrelse enligt nedan:

Jens Odsvall - ordförande

Per Pettersson - kassör

Michael Gajditza - ledamot
Christine Sahlström - ledamot
Emina Karic - ledamot
Amanda Brihed - ledamot
Annika Beijbom - ledamot
Andreas Froby - ledamot
Amanda Söderberg - ledamot
Agnes Hedberg - ledamot
Louise Persson - ledamot
Jimmy Ferm - ledamot
Erik Hultin - ledamot
Erik Laakso - suppleant
Olof Bjarnason - suppleant
Klara Ellström - ledamot


Det kommande årets valberedning består av:

Niklas Starow
Linda Nordlund


Till revisorer valdes:

Patrik Standar
Runo Andersson


Vi vill härmed hälsa vår nye ordförande Jens Odsvall välkommen som ny ordförande.

Och vi hälsar den nya styrelsen varmt välkommen. Vi är stolta över er alla och hoppas att ni alla ska trivas i Svart Måndag.

Vi tackar Amanda Brihed för hennes arbete som ordförande, samt avtackar den avgående styrelsen.

Vi vill också särskilt tacka Elizabeth Morseby, André Havsjö och Victoria Drefvenborg som lämnar sina uppdrag för Föreningen Svart Måndag och som valt att inte återkandidera.

Vi hoppas på ett fantastiskt kommande år och är väldigt taggade inför framtiden. Det är ett väldigt bra team vi fått ihop och vi tror att detta kan bli i stort sett hur bra som helst.

/Den avgående styrelsen
gm Amanda Brihed

0 kommentarer: