30 december 2009

Öppna dörrarna till den svenska ambassaden i Teheran

Nätverket Svart Måndags ordförande Amanda Brihed
, Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag) och Hanif Irandoost från Green Democracy. Uppmanar i en gemensam artikel i Politikerbloggen, utrikesminister Carl Bildt och UD att omedelbart öppna dörrarna till den svenska ambassaden i Teheran. De oppositionella i Iran kan behöva all hjälp de kan erhålla, när den olagliga regimen i Iran inte skyr några medel för att slå ner de folkliga protesterna. Iranier här i Sverige, ställer upp för de sina i Iran. De kämpar för vad som är rätt, riktigt och för en sann demokratisk utveckling. Rätten till en framtid, där ärliga val kan hållas. Rätten till en röst, utan att bli klassade som terrorister [Ekot]. Det är inte terrorism, att kräva en demokratisk utveckling och fria val.

I samband med de inledande massiva protesterna mot det riggade valet i Iran krävde Amanda Brihed i en debattartikel i Expressen att den svenska ambassaden i Teheran skulle öppnas upp för behövande och för att skydda oppositionella i Iran vid behov. Två dagar senare, den 25 juni 2009, besvarade Sveriges ambassadör i Iran, Magnus Wernstedt, artikeln i samma tidning.

“Skulle frågan uppstå utgår jag från att våra humanitära instinkter slår till och vi kommer att hjälpa till efter bästa förmåga. Vi har inga uppgifter om att andra EU-ambassader har öppnat upp sina lokaler för demonstranter eller kontaktats med önskemål om detta”.

Nu har vi den situationen i Iran, att vår hjälp behövs. Den behövs när rösterna inte tystats ned av den Iranska regimen och våldet mot det egna folket accellererar. De sumariska arresteringarna och avrättningar, avrättningar på öppen gata fortsätter. USA:s president Barack Obama uppmanar den Iranska regeringen, att upprätthålla de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är inte mer än rätt, att Sverige står upp för de demokratiska värderingar som medförde att den sittande regeringen, just blev den sittande regeringen. Fria val och rätten till att få gå i fred och frihet till valurnorna på valdagen, få yttra en egen politisk åsikt utan trakasserier och med risk för livet. Det är valår nästa år 2010. Då är det dags för det svenska folket, att bedömma och utnämna nästa riksdag.

Media: DN, DN.

Etiketter: , , , , ,

9 december 2009

Extrainkallat årsmöte i Föreningen Svart Måndag 7 december 2009

Extrainkallat årsmöte

Den 7 december 2009 (i måndags) höll Nätverket Svart Måndag ett extrainkallat årsmöte.

Syftet med mötet var att göra justeringar i föreningens stadgar, samt att välja en ny valberedning då vår tidigare valberedare Victoria Drefvenborg bett att få avsäga sig sitt uppdrag för en tid sedan.

_____________________________________


Ny valberedning

Som ny valberedare valdes vår tidigare ordförande Niklas Starow, även känd under sitt blogg-alias Scaber Nestor. Ett mycket bra val, då få personer kan integritetsrörelsen så bra som just Niklas. Vi är mycket glada över att Niklas gått med på att ta denna tunga, men viktiga roll.

Nu påbörjas arbetet med att skapa ett underlag för en ny styrelse inför det kommande ordinarie årsmötet i februari 2010.

Kassören Elizabeth Morseby har tackat nej till att återkandidera och även ledamöterna André Havsjö och Michael Gajditza behöver ersättas under det kommande årsmötet. Återkandiderar gör bland andra vice ordföranden Jens Odsvall, samt tidigare kassören Christine Sahlström. Även nuvarande ordföranden Amanda Brihed återkandiderar på begäran från styrelsen, men dock inte till presidiet, då en stor del av 2010 kommer att ägnas åt valrörelsen inför riksdags- landstings- och kommunalval. För att kunna fortsätta hävda Svart Måndags politiska oberoende har Amanda Brihed avsagt sig rollen som ordförande då hon alltså kandiderar för Folkpartiet i Stockholms Län och Huddinge Kommun.

Vi kan alltså konstatera att organisationen Svart Måndag kommer att få en ny styrelseordförande och till stora delar ett helt nytt presidium i samband med nästa årsmöte. Även ett par ytterligare styrelseledamöter bör tillsättas. Är du intresserad av att kandidera till Svart Måndags styrelse inför föreningsåret 2010 är du välkommen att kontakta föreningens valberedare här.

_____________________________________


Nätverket Svart Måndag inför språkrör

En uppdelning av ordföranderollen kommer också att göras. Tidigare har Nätverket Svart Måndag haft en sammankallande eller ordförande som skött det administrativa arbetet och utöver det en talesperson som varit ansiktet utåt för organisationen.
För att lätta ordförandens arbetsbörda kommer Nätverket Svart Måndag återigen att dela upp rollerna som ordförande och talesperson och kommer därför att i samband med det ordinarie årsmötet i februari 2010 utse ett språkrör som kommer att agera mediekontakt och ansikte utåt för organisationen.

Tidigare har denna rollen tillhört Petter Axén och Niklas Starow. Vem som blir Svart Måndags nästa språkrör återkommer vi om i samband med tillsättningen av den nya styrelsen i samband med årsmötet.

_____________________________________


Svart Måndag treskiktar sin organisation

Det beslutades även om att Nätverket Svart Måndag som organisation kommer att vara tredelad hädanefter. Den stora majoriteten medlemmar i Nätverket kommer att fortsätta vara löst organiserade och räknas inte in i föreningen som sådan. Därtill kommer föreningen att finnas, där de aktiva medlemmarna (även kallade "kärntruppen") utser en styrelse som bedriver den lösa egentliga administrativa delen av organisationen.Grafik: Olof Bjarnason (NSM)


_____________________________________


Medlemskap och stödmedlemskap i Nätverket Svart Måndag

Ett medlemskap i föreningen kommer att kosta 250kr per år och medlemskap kommer att godkännas av föreningens styrelse.

Även ett stödmedlemskap införs, vilket ger möjlighet att aktivt stötta föreningen ekonomiskt. Ett stödmedlemskap ger inte rösträtt i samband med årsmöte, men stärker föreningens ekonomi och ger ytterligare tyngd åt föreningens verksamhet. Ett stödmedlemskap kostar endast 50kr årligen.

Medlemskap, stödmedlemskap och andra bidrag betalas till föreningens bankgiro 438-1349.

_____________________________________


Pågående kampanjer

En genomgång av pågående kampanjer och aktiviteter inom föreningen ger vid handen följande:

#Bitfear anordnas för att åstadkomma en decentraliserad och digital dokumentation över förändrade beteendemönster och eventuella rädslor kopplade till övervakningssamhället och den nyligen aktiverade övervakningen från FRA's sida. Twittra, länka, dokumentera och arbeta tillsammans med oss för att skapa en dokumentation rörande det svenska folkets reaktioner på övervakningshysterin, FRA, IPRED, ACTA, DLI, INDECT, Stockholmsprogrammet och annat som är på gång. Något säger oss att detta kan komma att bli viktigt vartefter.

Seminarieserien God Jul önskar storebror kommer att genomföras i Göteborg från och med helgen och in på nästa vecka. Målet är att skapa en diskussion kring i första hand ACTA-avtalet. Det är OlofB (PP/NSM), Kalle Vedin (PP/NSM), Annika Beijbom (Fp/NSM) och Johan Zandin (v) som anordnar seminariet och även Niklas Starow (NSM) kommer att delta.
Bra kortlänk tack vare Kalle: http://13-17.se/

Programmet i korthet här:

Söndag: Eva-Britt Svensson & Annika Beijbom (aka ffp): Stockholmsprogrammet.

Måndag: Niklas Starow (aka Scaber Nestor). Workshop om ACTA.

Tisdag: Anna Troberg: IPRED.

Onsdag: Mikael Nilsson (aka MiNi): FRA. Obs! Mikael har inte svarat 100% Ja ännu – men 99% :)

Torsdag: Christoffer Kullenberg (aka Intensifier): Datalagringsdirektivet.

Inga plattor under granen syftar till att genomföra en Köpbojkott 2.0 lagom till julhandeln. Syftet är att lyfta fokus från konsumtion från den alltmer aggressiva upphovsrättsindustrin och istället uppmuntra till att stödja köp av konsertbiljetter, teaterbesök och liknande som ofta ger en betydligt högre avkastning till artister och producenter bakom musiken och det konstnärliga arbetet. Ge en julklapp till konstnärerna och skaparna istället och stöd därmed deras verksamhet så aktivt du alls kan. Kampanjen finns även på Facebook.

Green Democracy! Tillsammans med Green Democracy arbetar Nätverket Svart Måndag aktivt för att stödja den gröna demokratirörelsen och studentrörelsen i Iran i deras kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst har detta engagemang sin bas i det faktum att den nuvarande illegala regimen använder närmast FRA-identisk teknik för att åsiktsregistrera, förfölja, fängsla och mörda oppositionen i landet och tysta regimkritikerna och de progressiva och demokratiska krafterna i landet. Något vi inom Svart Måndag konstaterat är fullkomligt oacceptabelt.


_____________________________________Mer information kommer vartefter.Intressant.

Julkampanj mot IPRED - Inga plattor under granen i år!
Illustrationer av alltid lika begåvade OlofB som lämnar ut bilderna med en CC_BY_SA-licens.
Kopiera, remixa eller återanvänd som du vill, men länka tillbaka till källan. =)Inga plattor under granen, skanderar Niklas Starow på sin blogg. Svart Måndags tidigare ordförande och nyblivna valberedare tar nu ytterligare en gång tag i och kampanjar mot IPRED. Även OlofB skriver om det här. Vi kan säga att detta handlar om Köpbojkott 2.0 - en fortsättning på kampanjen från början på 2009.

Tanken är att vi väljer att protestera mot de senaste domsluten i tingsrätterna där upphovsrättsindustrin på rätt veka grunder vill få ut identiteten på personer bakom specifika IP-nummer. IPRED-lagen må ha varit byggd på goda avsikter, men är totalt vansinnig i den form den har idag och riskerar att skada integritet och rättssäkerhet för väldigt många människor.

Undanbe dig gärna just den typen av hårda klappar som avses i detta sammanhanget. Skippa cd-skivor, dvd-skivor, biobesök och liknande. Välj istället konserter, teaterföreställningar eller en kväll på operan. Helt enkelt därför att upphovsrättsindustrin skriker sig hesa över sina förlorade intäkter men sällan ger särskilt mycket avkastning till sina artister och skådespelare i slutändan. Teater och konserter ger betydligt mycket mer ersättning till artisten som vi gärna vill stötta och därför är det fördelningsmässigt mer rätt att stötta genom att aktivt välja den sortens arrangemang. Ett politiskt och ideologiskt ställningstagande, förstås. Men välj hemskt gärna att stötta artisten framför den så aggressiva och repressiva upphovsrättsindustrin. Det vinner alla på i längden.

Ett event för kampanjen finns på Facebook. Logga gärna in och gå med i kampanjen.

Glöm inte att länka. Länkkärlek är bra kärlek.Även här:
DNMR, Enligt min humla, FarmorGun, Yami och pandorna, Amanda Brihed.


Intressant.

6 december 2009

Schwesta - Genug

Övervakningssmhället som alla vet, är ingen bra idé. Men nu är det här och det ska till mycket för att stoppa den utvecklingen. Den här videon, är ett led i det. Se och sprid den vidare. [länk]5 december 2009

Iran stänger av internet på måndag

På måndag stänger Iran av mobil och internetanslutningar, när det befaras demonstrationer mot den illegitima regeringen. För mer information: Green Democracy, SR-Ekot, SR-Ekot, Niklas Starow, Jens O, Amanda Brihed. Det är dags att ställa upp och protestera, en manifestation är på Mynttorget i Stockholm 7/12-09 Kl: 17:00;

Det iranska folket upprätthåller minnet av studenternas dag (16 azar) samtidigt som de förbereder sig för att demonstrerar mot regimen. Den 16 azar 1332 (7 December 1953) samlades flertal studenter i protest mot president Nixons besök i Tehran och visade sitt stöd för den rådande statskuppen, vilket slutade med flera dödsfall. Sen den dagen har den 16 azar omvandlats till en legitimerad dag för studenterna i Iran och varje år är det en möjlighet att tydligöra frihetsviljans rop och skydda studenterna och universitetets ära.

I år har den 16 azar, vid sidan av den stora folkrörelsen mot Ahmadinejad och den högsta andliga ledarens statskupp, förändrat situationen. Förutom studenterna är även folket och anhängare till den gröna vågen, i både Tehran och andra iranska städer, i full fart att planerar och förbereda sig inför en omfattande demonstration just denna dag. Detta är deras chans att visa sina starka invändningar mot det religiöst förtryckande enväldet. Hotet av nedtryckning och kvävning av demonstrationerna genom massarresteringar av demonstranterna är väldigt starkt, regimen ger ut order om avrättning och polisvåld för att förhindra förberedlserna av den massiva demonstrationen den 16 azar i Iran.

Solidaritetsrörelsen med det iranska folket, bjuder in alla med alla färger, åsikter och flaggor att delta i våra demonstration och karavan resa för att visa enighet med studenterna och folkrörelsen i Iran. Den 16 azar, Måndag den 7 December kl. 17.00 på Myntorget, kommer vi protestera mot Ahmadinejads närvaro i Danmark med flackor framför det svenska riksdagen.
Ahmadinejad kommer delta i den internationella miljökonferansen i Köpenhamn, som börjar från den 7 till 18 December. Vi uppmanar iranier i Stockholm att delta i vår buss karavan som åker från Sergels torg torsdag kl.07.00 på morgonen till Köpenhamn. Vi uppmanar även iranier i andra svenska eller europeiska städer att delta i vår 2 dagar långa protester.
Vi måste använda oss av detta tillfälle och visa omvärlden att det iranska folkets kamp, som har pågått mer än tre decennier för förverkligande av rättvisa med fredliga försök, har inte gett resultat. Därför måste vi stödja dem genom att hävda:

1. Att inte erkänna Ahmadinejads statskupps regim och kräva ett fritt och demokratisk val i Iran, under internationell uppsikt.
2. Avskaffa tortyr, avrättning, alla arresterande under den senaste tidens demonstrationer och alla politiska fångar.
3. Pressa den islamska republiken politiskt och stödja det iranska folkets rättigeheter, begär och krav.

Datum: Måndag 7 December (16 azar)
Plats: Mynttorget/ Gamla stan
Tid: 17.00

Karavanen till Köpenhamn:
Datum: Torsdag 17 December
Plats: Sergels torg/ T-centralen
Tid: 07.00


هم میهنان!

مردم ایران خود را برای بزرگداشت گسترده ١٦ آذر و تبدیل آن به تظاهرات بزرگ ضد دولتی آماده میکنند. در روز١٦ آذر ١٣٣٢ سه تن از دانشجویان در پی تظاهرات در اعتراض به سفر نیکسون به تهران و حمایت آن از دولت کودتا به قتل رسیدند. از آن زمان ١٦ آذر بعنوان روز دانشجو نامگذاری شد و هرساله آزادی خواهان با بزرگداشت آن، این روز را به فرصتی برای رسا کردن بانگ آزادی خواهی و پاسداری از حرمت دانشگاه و دانشجو بدل ساخته اند.
١٦ آذر امسال اما در پی جنبش گسترده مردم علیه دولت کودتایی احمدی نژاد و ولی فقیه، در شرایطی کاملا متفاوت برگزار میگردد. این بار علاوه بر دانشجویان، بسیاری از مردم و طرفداران جنبش سبز نیز در تهران و شهرستان ها خود را آماده برگزاری تظاهراتی گسترده در ١٦ آذر کرده و در پی آنند تا این روز را به نمایش قدرتمند دیگری علیه سلطه استبداد دینی در ایران بدل سازند. هم از اینرو سرکوبگران حاکم با دستگیری گسترده دانشجویان، صدور احکام اعدام و ایجاد فضای پلیسی در پی آنند تا مانع از برگزاری گسترده تظاهرات ١٦ آذر در ایران شوند.
جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، همگان را با هر رنگ و عقیده و پرچمی دعوت می کند برای همبستگی با دانشجویان و تظاهرات مردم ایران در 16 آذر و علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک، با داشتن مشعلی در دست در تظاهرات روز دوشنبه 7 دسامبر ساعت 17 درمیدان mynttorget روبروی پارلمان سوئد شرکت کنند.

احمدی نژاد قرار است در کنفرانس بین المللی اقلیمی که از 7 تا 18 دسامبر 2009 در کپنهاگ برگزار میگردد، شرکت نماید. ما همچنین ایرانیان مقیم استکهلم را فرا می خوانیم با کاروانی که روز پنج شنبه 17 دسامبر راس ساعت 7 صبح از مرکز شهر استکهلم به سوی کپنهاگ راهی خواهد شد همراه گردند تا در تظاهرات روزهای 17 و 18 دسامبر علیه حضور احمدی نژاد و کنفرانس مطبوعاتی او در کپنهاک شرکت کنیم. ما ایرانیان دیگر شهرهای سوئد و کشورهای اروپایی را نیز فرا می خوانیم در این تظاهرات 2 روزه شرکت کنند.

از این فرصت می بایست استفاده نمود تا بار دیگر از جهانیان خواست تا از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای تحقق آن از هرگونه تلاش مسالمت آمیز و مدنی فروگذار نبوده اند، حمایت کنند و
همچنین:

1. دولت کودتایی احمدی نژاد را به رسمیت نشناسند و از خواست برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک زیر نظر مراجع بین المللی دفاع کنند.
2- خواستار لغو شکنجه و حکم اعدام و آزادی دستگیر شدگان اخیر و کلیه زندانیان سیاسی گردند.
3-از هرگونه فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت نمایند

زمان تظاهرات 16 آذر: دوشنبه 7 دسامبر ساعت 5 بعد از ظهر مکان میدان
mynttorget
زمان حرکت کاروان به سوی کپنهاگ: 7 صبح پنج شنبه 17 دسامبر 2009 مکان
Sergelstorget

تلفنهای تماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کاروان اعتراضی به احمدی نژاد در دانمارک

Dessa nummer kan du kontakta om du vill ha mer information eller skriva upp dig inför karavan resan till Köpenhamn i protest mot Ahmadinejad.

Helya: 0735 - 735177
Erisa: 0739 - 777 592

/Solidaritetsrörelsen med det iranska folkets kamp
Jamiyate poshtibani az moubarezate mardoume Iran

Pingar: Intressant

2 december 2009

Svart Måndag: #BitFear


Nu är FRA ett faktum i vår vardag. Vi blir tvungna att börja relatera. Den första striden är över. Nästa börjar. Men vad händer nu i samhället?

Hur har du reagerat? Hur har dina vänner reagerat? Din familj? Hur reagerar andra i din omgivning? Vilka farhågor finns och vilka åtgärder tas av medborgarna i landet?
Hur många tystnar och hur många censurerar sig själva? Hur många känner en reell fruktan?

Nätverket Svart Måndag injuder dig att delta i dokumenteringen av vilka effekter FRA kommer att få för oss alla i samhället idag. Kampanjen kallar vi #Bitfear. Hjälp till att dokumentera vad ni hör och vad ni ser i samhället idag, imorgon och i framtiden.

Gör gärna dina egna undersökningar och berätta om det. Låt oron komma till tals (om än anonymt förstås) och hjälp till att skapa en kunskapsdatabas genom att kartlägga vad FRA nu kommer att få för konsekvenser för vår kommunikation, vårt sätt att umgås och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden.

Tagga det #Bitfear och sprid detta vidare.


Mer här:
AB, Argast Nu, Aspiebloggen, Satmaran, Osmidigt, Jan Lindgren, Mirfaks memoarer, Jacob Dexe, Sagor från livbåten, Skivad lime, Falkvinge, Opassande, Tianmi, Lake, Peter Andersson, Ännu en onödig blogg, Farmor Gun, Berinder, Enligt min humla, Swartz, Mary, Drottningsylt, DN, SvD, Alliansuppropet, Scaber Nestor, Ipse Cogita!, DN, SvD, Maria Ferm, JensO, Tieowbeijas, AB, Motpol, Hornstull & världen, Kommunisternas blogg, Mad World, Dreamsicle, Mary, Jinge, Nattis 2.0, Konspirationer och sanningar, Ravenna, Techrisk, Daniel Scythe, Farmor Gun, Hanna, Beelzebjörn, Deeped, Darkangel och Mumma, Lake, Opassande.

Fler (delvis hämtat från Scaber Nestor - all due cred given och med reservation för någon eventuell överlappning):
Amanda Brihed, Techrisk, En bokmal anfaller, MiNimaliteter, Daniel och de små tomtarna, Mortfiles, Webpal, Jardenberg, Mirfaks memoarer, Otyg, Sandrability, Adam Eltér, Argast Nu, Darkangel och Mumma, Stormhierta, Bloggsam, Infallsvinkel, JensO, Nätverket Svart Måndag, Medborgarperspektiv, Eva-Lena, Bloggvärldsbloggen, The Hell of Hannastacia, Alliansuppropet, Annarkia, Svensson, Badlands Hyena, Hanna Wagenius, Sugbloggen, Farmor Gun, Den förvånade pappan, Intensifier, Lisa Magnusson, I polemik, Olof B, Pirat funderar, Jardenberg, Beta Alfa, Tanja Bergkvist, Free and thinking, Free and thinking, Ilprofessore's Faculty, Rasmus Kaj, Jeppelin, I polemik, Hax, Opassande, Maria Ferm, NyaStasi, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Snild, IDG, SvD Ledarbloggen, KvP, Anna Troberg, UD/RK Samhällsdebatt, Philip Wildenstam, Kentson, Sagor från livbåten, Mary, Konspirationer och sanningar, Dagens konflikt, Ravenna, Sossar mot Storebror, Liberal och långsint, 99, our 68, Jardenberg, Stand up diggers all, Tianmi, TantraBlog, Beta Alfa, Teknikkonsument, Lake, Sweed05, Webbfeber, Humblebee, Dagens samhälle, Peter Andersson, Beelzebjörn, Snorkig, JensO, HannahSthlm, Kapten TOQig, Exiled Pirate, You're no different to me, Kakbit, Ännu en onödig blogg, Bullshie, Bussföraren, If I lay here, Händelsehorisont, Magnihasa, I polemik, Berinder, Kverulant, Skivad lime, Svensson, Maloki, Conjoiner, Sandrability, Deeped, Enligt min humla, Syrrans granne, Blå borgen, Lars-Erick, Klamberg, Nattis 2.0, Angie, Oscar Fredriksson, Klamberg, Yttrandefrihet ftw, Törnebohm, HBT-sossen, Per Pettersson, Beelzebjörn, Drottningen, Anders S Lindbäck, Kommunisternas blogg, Integritet och frihet, Mathias Sundin, Hornstull & Världen, Thorlin, Tommy K Johansson, Maria Abrahamsson, Liberati, Jens.

Intressant.

1 december 2009

Svart TisdagDetta inlägg är ett öppet och gemensamt blogginlägg - kopiera och publicera på din blogg.
Hämtat från Infallsvinkel.


Idag är en svart tisdag. Vi har tidigare svartmålat måndagar under en tid och nog känns det som en svart och bakfylletung måndag idag också. Det är tungt idag. FRA-lagen gäller. Kablarna är inkopplade. Flykten, springet och en lång tid av fruktan är inledd.

Välkommen till en mörk och kylig tisdag i advent. Välkommen till Orwells 1984. Välkommen till Reinfeldts och Bodströms 2009.
Argast Nu, Aspiebloggen, Satmaran, Osmidigt, Jan Lindgren, Mirfaks memoarer, Jacob Dexe, Sagor från livbåten, Skivad lime, Falkvinge, Opassande, Tianmi, Lake, Peter Andersson, Ännu en onödig blogg, Farmor Gun, Berinder, Enligt min humla, Swartz, Mary, Drottningsylt, DN, SvD, Alliansuppropet, Scaber Nestor, Ipse Cogita!, DN, SvD, Maria Ferm, JensO, Tieowbeijas, AB, Motpol, Hornstull & världen, Kommunisternas blogg, Mad World, Dreamsicle, Mary, Jinge, Nattis 2.0, Konspirationer och sanningar, Ravenna, Techrisk, Daniel Scythe, Farmor Gun, Hanna, Beelzebjörn, Deeped.

Intressant.

23 november 2009

De döda hjältarna i Iran

اسامی شهدای راه آزادی

Bloggat:

Amanda Brihed, Niklas Starow - The New Swedish Civil Rights Movement, Jens O..

22 november 2009

E-Demokrati eller inte, det är frågan

I en inledande bloggpost, startas det nu upp en diskussion om e-Demokrati. Diskursen startades av Gail Watt på Facebook. Innehållet i texten har till en del diskuterats, vad det kan innebära för demokratin och göras bättre.
De som är intresserade kan ta del av texten i sin helhet, via den här länken [link].
Det har redan varit en hel del intressanta kommentarer på Facebook och för ytterligare infallsvinklar, läs Liberatis har synpunkter på e-Demokrati och dess utformning.
I en första analys levererar Gartner en del kommentarer, över hur e-Demoktatin fungerar. Det gamla är enbart ompaketerat.

"Not surprisingly the declaration confirms the asymmetric view that many have about government 2.0: information flows from government to citizens (through reuse of public information) while engagement flows from citizens to government.
However, as indicated in a previous post, the reverse flows are equally if not more important.
Information must flows from existing communities and social media to government, and government employees need to engage with citizens on the citizens’ turf (e.g. consumer social networks)"

Diskursen på Facebook, har en del inledande kommentarer:

Jens O:

"En av de viktigaste aspekterna är den statliga kontrollviljan, över de sociala plattformarna. Det i sig riskerar den kreativitet som nu byggs upp, via/inom de "informella" nätverken.
Det riskerar även förtroendet för det politiska systemet, när medborgare INTE får behålla sin privata sfär, känner sig styrda och kontrollerade via den politiska PR som kablas ut av myndigheter, partier och enskilda politiker.
Den privata sfären och nätverkandet (informellt), måste lämnas ifred från otillbörlig inblandning.
Ett frivillgt deltagande, i en reglerad verksamhet är en sak. Ett påtvingat deltagande (obligatorisk registrering), är något annat.
Det minskar den kreativa viljan och deltagandet, inte ökar densamma".

Tindra:

"För att vara engagerad så krävs det tid att läsa igenom textmassor och i snitt har jag lagt ner 8h per dag
för att vara någolunda uppdaterad i olika frågor.
Det är tid en normalintresserad men politiskt ansvarstagande människa inte har".

Att sätta sig in i hur det ser ut och fungerar, lär sannerligen inte bli ett av det helt enklaste göromålen. Redan där stöter de demokratiska aspekterna på patrull, när ytterst få kan sätta sig in i och kunna ta sig den tid som krävs för att göra det.
Hur tänker sig de ansvariga hur det ska gå till, att delge allmänheten information och för att delta på ett kollaborativ sätt?
Kanslisvenska och den mängd med information som ska delges, en hårt arbetande. På arbetstid eller vad, mellan arbetet och dagis då kanske?
Den kollaborativa plattformen vilken de tänker sig, är enbart anpassad för de som redan kan och är insatta. Förutom att det påminner stark, om de förlegade förslagslådorna i personalrum.

Från dokumentet (Gail Watt):

"Från en demokratisk synvinkel är det avgörande att medborgarna har tillgång till Internet och väl fungerande
elektroniska kommunikationer.
Teknikens värde för demokrati, politiskt deltagande och yttrandefrihet är tydligt och måste värnas.
Internet är i allt högre grad en plattform för en levande samhällsdebatt och den tekniska utvecklingen
ger nya möjligheter till ökad transparens och deltagande från medborgarna i de politiska processerna".

Det rimmar dåligt med tanke på hur det i praktiken ser ut, för att det ska fungera måste det råda en sann transparens.
En levande samhällsdebatt kan inte ske under rådande omständigheter, där det strävas efter mindre transparens från myndigheter och departement (ACTA).
Där samtliga medborgare är satta under en hård kontroll (FRA-lagen), där politiska åsikter kan komma att registreras.
Den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten- pressfriheten, kommar att komma till skada. Blotta misstanken om att så sker, verkar i praktiken hämmande.
Det strider även mot valhemligheten, när så även datalagringsdirektivet implementeras. Där allas samtliga kommunikationer, ska registreras och lagras.
Det är allvarliga demokratiska brister, som först måste korrigeras. Den fria samhällsdebatten måste lämnas ifred från intrång, av myndigheter och departement.
Den statliga inblandningen måste med nödvändighet hållas till ett minimum, annars ingen allmänt levande politiskprocess.
Den statliga kontrollivern måste därmed minska, inte öka som nu är det rådande fallet.

14 november 2009

Call-out! Nätverket Svart Måndag behöver DIN hjälp!

Ett litet call-out till alla integritets- och folkrättsvänner därute:


Nätverket Svart Måndag har under drygt ett och ett halvt år bedrivit en envis kamp för ett samhälle byggt på integritet, demokrati, folkrätt och mänskliga fri- och rättigheter. Vi har arrangerat otaliga demonstrationer och andra aktioner, lobbat, föreläst, utbildat och agerat rådgivare i flera sammanhang.

Efter det sista verksamhetsåret ligger budgeten på minus. Vi saknar just nu medel för att täcka våra fordringar och behöver därför Din hjälp att få budgeten i balans inför det nya verksamhetsåret.

Vi hoppas kunna åstadkomma ytterligare ett år av aktiv kamp för demokrati i den nya digitala tidsåldern, men inte ens lågbudgetaktivism är gratis. Har du en slant att avvara? Nätverket Svart Måndag är tacksamma för alla bidrag, vilka kommer att oavkortat gå till att driva verksamheten och våra kampanjer vidare in i framtiden.


Tack för ditt bidrag:Föreningen/Nätverket Svart Måndag
Bankgiro: 438-1349

27 oktober 2009

E-delegationen har kommit med ett yttrande (pdf), om användandet av öppna standarder och öppen programvara. Det bör vara ett förstahandsval med öppna standarder, när det minskar inlåsningseffekter och sänker kostnaderna på längre sikt.
Det är ett sedan länge önsvärt beslut, inte bara ur en kostnads och av effektivitetssjäl. Det är även fördelaktigt ur en demokratisk synvinkel, när det underlättar användandet av andra datorsystem än Microsoft Windows. Det blir fördelaktigt för både Linuxanvändare och Macanvändare, dels för att det underlättar i kontakten med myndigheter, dels för att det öppnar upp marknaden för en riktig konkurrens. Linux och Mac kan med det beslutet, bli till alternativ inom den offentliga sektorn. Även det är sedan länge ett önskemål från marknaden, som ett konkret alternativ och ur demokratisk synvinkel önskvärt. Det faktiska monopol som råder kan nu komma att brytas upp, till det allmännas fördel.

De nödvändiga förändringarna kommer givetvis, att ta tid och kosta en del. Motståndarna till den utvecklingen, kommer givetvis att framhålla det som en nackdel. De kommer även påstå, att alternativen saknar funktionalitet och inte fungerar som personalen är van vid. Vilket enbart är en dum ursäkt, för att vägra ett byte. Det stora problemet är den inkompatibilitet som byggts upp, för att förhindra och försvåra en riktig konkurrens. Det försvårar likaledes en övergång, till ett av de konkurrerande systemen.
En riktig övergång till fri- och öppen källkod, borde vara förstahandsvalet. Med fri- och öppen källkod, menas programvara där tillgången till programmets ritning ingår. Programmet ska även vara fritt för köparen/mottagaren att kunna förändra efter sitt eget behov, utan några upphovsrättsliga problem. Till skillnad från sluten och ofri programvara, där enbart programmet levereras i en sluten binär. Där är inkopatibilitet en praxis, snarare än ett undantag. Det är den inkompatibiliteten som kostar stora summor, för att komma runt vid en övergång.

20 oktober 2009

OlofB skriver om FRA på Internetdagarna.se, et c.

Idag publiceras en artikel av Svart Måndags Olof Bjarnason som ger ett par antydningar om vad vi står inför och vad vi kan förvänta oss i ett första steg rörande den nyligen klubbade FRA-lagen.

Det är tänkvärt, klokt och rätt skrämmande. Jag rekommenderar alla som kan att läsa detta inlägget i post-FRA-debatten. Och inte minst att ta sig en stund efteråt till att tänka, reflektera och känna in.

-----

Det har varit väldigt tyst sedan lagen röstades igenom för en vecka sedan. Det är inte så himla konstigt. Många ställer sig frågan om vart protesterna har tagit vägen. Vad som händer. Vart alla kritikerna är. Är kampen över nu? Var detta allt?
Det känns litet grann som den där gången då en meteorit slog ner i vår grannplanet Jupiter och vi väntat oss en sådan himlastormande krasch men bara fick en liten, liten fjärt. Och ändå var det kanske inte riktigt så ändå. Kanske är det inte så denna gången heller.

Det vore tämligen naivt att tro att denna kampen är över. Många av våra vänner runtomkring oss är desillusionerade och trötta efter att ha förlorat slag efter slag efter slag. Sant. Många vilar, omgrupperar och tänker efter. Få har tänkt tanken att inte komma tillbaka. Få tänker på allvar tystna.

Men andra, återigen, har redan litet grann i smyg börjat attackera motståndet, samtidigt som de litet förundrat kliar sig i huvudet och ger uttryck för beundran inför den borgerliga alliansregeringen och dess sätt att handskas med motståndet genom att helt enkelt tiga ihjäl det och sätta folkrätten och demokratin ur spel.

Kampen är inte över.

Många har förundrats över att vi fortfarande demonstrerade så sent som för en dryg vecka sedan. Inte mycket mediafokus, men dock. Piratpartiet bjöd in och ett flertal nätverk, partier och ungdomsförbund svarade upp. Däribland, förstås, Nätverket Svart Måndag.

Vad som nu händer med Piratpartiet vet vi ju inte. Vi får hoppas att väljarna inte väjer undan för att vi förlorat detta slaget om FRA. Och vi får hoppas att de bekymmer som varit internt inom PP inom kort ska vara utklarade så att de kan genomföra en stark valrörelse. För ännu behövs det ett sådant alternativ i den svenska politiken ändå. Det finns fortfarande mycket att göra. Vad som händer i de andra partierna som drivit eller åtminstone haft medlemmar som drivit dessa frågor är ju tyvärr till stora delar en verklighet redan idag. Tystnad.

Nu ska det inte talas mer om FRA. Vi har ju valrörelser att tampas med nu. Det finns viktigare frågor och man ska inte gräva upp döda hundar. Även inom det socialdemokratiska arbetarpartiet har man stängt dörren under en längre tid nu. Det är munkavle på för att tysta kritiker, tiga ihjäl frågan och blanda om korten. Till och med SSU tycks ha tystnat. Inför Freedom Not Fear i september försökte jag ta mig så långt som till SAP's verkställande utskott, men tystnaden var kompakt. Tystnaden talade och jag tycker inte om dess undertoner. Det finns fortfarande mycket att göra.

Återigen. Även en tystnad talar. Somliga tystnader säger mer än andra.

____

Samtidigt är det mycket annat som sker i skuggorna. En ny tid, en ny rörelse, en ny kamp är på väg att födas. Det talas här och där om den nya medborgarrättsrörelsen. Det finns ett flertal artikelförfattare från olika läger som börjar diskutera kring en ny blocköverskridande frihetsrörelse.

Nya bundsförvanter dyker upp. Nya vinklar. Nya värderingar. En ny tid är på väg och vi är många som nu samlas upp under samma tak - tydligare än någonsin - för att bygga vidare på de idéer och den grund vi skapat under kampen mot FRA-lagen. Vi är starkare än någonsin och vi söker nu efter vägar för att slå tillbaka dagens utveckling på bred front. Självklart kommer det ta tid. Självklart får vi utvärdera våra verktyg och idéer. Men vi kommer aldrig sluta driva kampen, och våra ord ska fortsätta väga tunga, fortsätta vaka, fortsätta kritisera och fortsätta gå emot.

Kanske ska vi inte bredda oss alltför mycket. Men vi har redan börjat leva ett annat liv nu. Vi vet att det finns fara för att vi blir betraktade som dissidenter i framtiden. Olof Bjarnason ställer frågan i sin artikel om hur lång tid det tar innan FRA börjar övervaka sina egna kritiker. Vad kommer därnäst?

En ny kamp har börjat. En ny rörelse tar form. Och Nätverket Svart Måndag kommer att, för att möta det hotet vi upplever i det nya övervakningssamhällets snara, genomföra en omorganisation som bättre lämpar sig för den nya tidens strider.

Omorganisationen har redan påbörjats. Vi genomför en treskiktning av organisationen där vi kommer att ha en traditionell styrelse att hantera de praktiska nödvändigheterna, en kärntrupp som aktivt arbetar för våra intressen och tillsammans diskuterar och för fram en ny diskurs, en ny diskussion, en ny riktning. Och därtill det stora övriga medlemsantal vi bygger organisationens bas ikring.

Nätverket Svart Måndag kommer även fortsatt att agera partipolitiskt obundet, men sampolitiskt. Vi kommer fortsätta att arbeta för integritet och mänskliga rättigheter i den digitala tidsåldern. Vi kommer fortsatt att vara ett namn som ständigt återkommer i debatten. Som ett tyst men likväl närvarande spöke ibland. Som en gigantisk örfil mot samhällets skevande stöttepelare ibland.
Ständigt aktiva. Ständigt starkare. Ständigt vassare. Ständigt en vägvisare som samhället blir tvunget att lyssna till till sist.

Liksom motståndet mot tidigare övervakningssystem i diktatoriska stater tidigare har riktat in sig på en långsiktig kamp via kultur, medier, diskussioner, humor och satir kommer även Svart Måndag att bedriva den allestädes närvarande kampen. Vi kommer fortsätta stå upp för våra och andras rättigheter. Vi kommer fortsätta arbeta för en större förståelse mellan folk och länder, politiska, etniska, kulturella och religiösa grupperingar. Vi kommer fortsätta arbeta för en framtid vi kan stå för och som leder till en öppnare och friare värld. En värld där ingen massövervakning och ingen åsiktsregistrering finns, därför att även våra ledare inser att den inte alls behövs.

Vi gör det som en enig rörelse av individer, partier, ungdomsförbund, nätverk och andra organisationer som står upp trygga i sin övertygelse om att dissidenter fortfarande behövs för att styra samhället i rätt riktning. Vi har inte givit upp. Vi har ännu inte börjat.

_____


Vill du stötta Nätverket Svart Måndag?

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 438-1349. Alla bidrag, stora som små, är välkomna.


Vill du delta i arbetet? Kontakta mig på telefon 0733-211290 eller via mail på amanda.brihed@gmail.com.Ännu är inte kampen över. Ännu ger vi inte upp vår demokrati, vårt egenvärde, vår integritet och våra drömmar.

Delta i kampen nu och i framtiden. Din röst och dina händer behövs. Låt oss slå hål på övervaknings- och kravpopulismens fula tryne en gång för alla. Låt oss enas över alla gränser och skapa den värld vi faktiskt vill leva i i framtiden.Amanda Brihed
ordförande, Nätverket Svart MåndagIntressant

9 oktober 2009

FRA-demonstration imorgon lördag

För att påminna om att det är dags för ny omröstning i Riksdagen rörande FRA-lagen den 14 oktober samlar Piratpartiet sina vänner och bekanta för att demonstrera under lördagen. Demonstrationerna hålls i Stockholm, Malmö och Göteborg enligt nedan.

På demonstrationen i Stockholm talar Amanda Brihed, ordförande för Nätverket Svart Måndag. Även Jens Odsvall, vice ordförande, kommer att delta i Stockholmsdemonstrationen.

I Malmö deltar fd ordförande Niklas Starow, samt även Emina Karic och Klara Ellström från Svart Måndags sittande styrelse.

I Göteborg deltar styrelseledamoten Annika Beijbom, samt Olof Bjarnason och Kalle Vedin.

Vi hoppas få se många av er på plats på någon av de tre demonstrationerna. Gör din röst hörd. Visa ditt engagemang för demokrati, integritet och folkrätt en sista gång innan omröstningen.

Vi ses där!---

Demonstrationer mot FRA

Stockholm
Medborgarplatsen klockan 11.45 - 12.45.

Malmö
Möllevångstorget klockan 16.00 - 17.30.

Göteborg
Gustaf Adolfs Torg klockan 12.30. Tåg mot Götaplatsen klockan 13.00. Demonstrationen pågår till klockan 14.15.

8 oktober 2009

FRA-lagen den underkända lagen

Det lönar sig att ta några steg bakåt, för att se vad som finns. I en artikel i ROD.se (26 februari 2009); Underkänt för FRA-förslag.

"Tomt och verkningslöst. Tunga remissinstanser riktar hård kritik mot regeringens FRA-förslag".

"Stockholms universitet påpekar att en signalbärare i teorin kan innehålla Internettrafik från 1,6 miljoner hushåll".

Det är inte den första artikel, som påvisar att så är fallat. 2007 riktades kritik mot FBI:s ADVISE, som sedan kom att läggas ned. Det är ett liknande system, som vi har med FRA. Det konstateras att det är verkanslöst mot vad det påstås vara bra för. Spana efter terrorister.
Tindra66 skriver bra om det i artikeln; FOLIEHATTSNYTT: FBI backar om datamining.
Totts att vi alla numera vet, att det inte kommer att fungera som utannoserat. Vare sig till det uttalade syftet, eller i hur teknologin fungerar. Så vad skall vi med det till? Det enda rimliga förklaringen, är en hemlig massövervakning. Inte för att fånga terrorister, utan en övervakning av oss alla.

En genomgång av de 15 punkter som skulle säkra lagen från missbruk, gör Olof Bjarnasson. Även de punkterna är nu icke giltiga, när de inte säkrar upp.

Bloggvägg om FRA-lagen (kopimi!):

JL, Badlands Hyena, Calandrella, ME, Gun, SB, F&T, HAX, EHT, IDG, CS, MMK, PA, SvD, KB, DN, Sossar mot Storebror, Gun2, Blå Borgen, Klamberg, Adam, Apelsineld, Josh, Lake, Linander, Tomas sida, Olofb, Scaber Nestor, Stoppa FRA-lagen.nu, Newsmill, Farmorgun i Norrtälje, Mitt i steget, Rick Falkvinge (PP), Mark Klamberg, Mark Klamberg, HAX, HAX, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Christian Valtersson, Liberal och långsint…, Niklas Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber Nestor, XOR, Sagor från livbåten, Farmorgun, HAX, opassande, opassande, I polemik, Olofs blogg, Piratplatsen, Blågrön röra, Scaber Nestor, Mitt i steget, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Jens O.

5 oktober 2009

Så gick det till 2008, för att FRA-lagen skulle gå igenom

Är den typen av förfarande, något att stå efter i vår riksdag?
Länkar till Farmorguns bloggpost, i stället för en längre utläggning. Annars säger den nedanförstående videon det mesta. Trakaserier och utpressning, hör inte hemma i ett demokratiskt land.

4 oktober 2009

Apropå bloggande politiker

Som all annan marknadsföring blir den uppmärksammad som sådan förr
eller senare, om de inte skriver i ärlig mening. (SvT)


29 september 2009

Den politiska processen är inte bra nog

I Sydsvenskan startar en ny artikelserie:

"Under hösten kommer riksdag och regering att fortsätta bygga övervakningssamhället.
Den personliga integritetens försvarare vinner debatten men förlorar de politiska besluten. Varför?"

En anledning är att den politiska viljan, att lyssna inte finns. Men även att våra politiker inte nås, av den debatt som finns.
En annan anledning är den politiska struktur och process, vi har i Sverige. Den tillåter inte avsteg, från de rådande partinormativen.
Det är inte helt lätt och enkelt, att dels sätta sig in i sakfrågorna och sedan bryta mot den rådande partilinien.
Sakfrågorna är både svåra att sätta sig in i och besluten redan fattade, innan de når ut till de som inte sitter i utskotten. Därefter blir det partilinien som avgör, att bryta mot den är det få som vågar göra.
Framför allt om man inte behärskar och är inläst på just det specifika området, som det ska beslutas om.
Då går inte att ställa de riktigt besvärliga och djuplodande frågor som krävs, för att en riktig debatt ska kunna föras i riksdagen.
Upplägget är inte till för att information utifrån, ska kunna nå in och igenom hela den politiska processen.
Vilka har förövrigt tiden, till att lyssna utåt och ta reda på vad som föreligger?

Som ett exempel kan vi ta striden om Telekompaketet, som Farmorgun beskriver i: "Många vill styra internets användning".
Hur många har dels kunskapen och dels den tid det tar, att sätta sig in i det mastodontiska direktivet om internet och infrastruktur?
FRA-lagen är ett annat bra exempel, som även är uppe till diskussion igen.
En mycket bra och ilustrativ bild håller Olof Bjarnason med, för att beskriva FRA-lagen och hur den fungerar rent tekniskt.

För att komma till en bot, måste det till betydligt längre beredningstider, information utifrån komma in. De egna partierna och utskotten måste bli mer öppna och den politiska processen mer transparent, både för oss medborgare och för våra förtroendevalda.

Tokmoderaten; Sossar mot storebror; Scaber Nestor; Hanna Wagenius; Mitt i steget; Erik Hultin; och Christian Valtersson; Hax. Intressant.

8 september 2009

Ljusanläggning till Freedom Not Fear

Vi kan behöva en liten gnutta hjälp inför Freedom Not Fear.

På grund av en serie oturliga händelser har det visat sig att vår uppbokade ljusanläggning har blivit uppbokad någon annanstans och att vi i värsta fall kommer bli tvungna att lita på stadens egen belysning när det mörknar på lördag.

Om det är så att någon har tillgång till kontakter eller har någon form av grundläggande ljus, så tar vi gärna emot all hjälp. Vi kan tänka oss att hyra, men är beroende av bidrag för att kunna åstadkomma det. Alla bidrag tas tacksamt emot.

7 september 2009

Pressmeddelande: Freedom Not Fear 12 september 2009

Nätverket Svart Måndag bjuder in till aktionsdag för demokrati, integritet, mänskliga fri- och rättigheter, press- och yttrandefrihet och religionsfrihet.

Efter ett intensivt första år kantat av demonstrationer, debatter och en aktiv kamp för demokrati, integritet och rätten till fri kommunikation och ett samhälle fritt från proaktiv statlig och överstatlig övervakning samlas vi nu igen på Sergels Torg. Efter Hoppets Demonstration 16 september 2008 och sommarens Humlegårdsmanifestation samlas vi nu i ett flertal huvudstäder runtom i världen för att manifestera vår kamp för mänskliga fri- och rättigheter i den nya digitala samtiden.

Den 12 september 2009 firas Aktionsdagen Freedom Not Fear i följande huvudstäder runtom i världen:

Berlin | Stockholm | Sofia | Prag | Wien | Buenos Aires | Amsterdam | Bryssel | Ottawa | Köpenhamn | Quito | Tallinn | Helsingfors | Paris | Guatemala City | London | Athen | Budapest | Rom | Luxemburg | Skopje | Lima | Bratislava | Madrid | Bern | Washington D.C.

Välkommen till Sergels Torg den 12 september 2009 klockan 17.00-21.00.

I samarbete med politiska partier, ungdomsförbund, företrädare för den iranska demokratirörelsen, samt studieförbund och andra deltagare arbetar vi för att föra debatten om övervakningssamhället och den omotiverade kravpopulismen vidare. Vi tror på ett samhälle fritt från politisk och religiös förföljelse och som bygger på demokratiska och folkrättsliga principer där varje individs rätt till privatliv och grundläggande friheter respekteras.

Freedom Not Fear är en internationell aktionsdag som genomförs den 12 september i ett stort antal huvudstäder runtom i världen. Aktionen riktar sig mot den massövervakning som allt fler länder inför gentemot sina egna medborgare.

Demonstrationen är sampolitisk, vilket innebär att alla som känner ett missnöje mot det övervakningssamhälle som Sverige och den övriga västvärlden håller på att utvecklas till är välkomna att delta. På agendan den 12 september på Sergels Torg bjuder vi på en blandning av politiska tal och musikuppträdanden. Vi hoppas även kunna erbjuda konst- och fotoutställningar skapade av konstnärer runt om i landet under en eller ett par veckor i anslutning till aktionsdagen. Målet är att ge en tilltalande blandning i ett arrangemang som tillsammans skapar en fredlig demonstration mot vårt nya övervakningssverige.


Svart Måndag är ett partipolitiskt obundet nätverk där vem som helst kan engagera sig. Känner du igen dig i ett samhälle som mer och mer präglas av stagnation i samhällsutvecklingen och rädsla inför vad som är nytt? Det är den samhällsutvecklingen vi ser idag samt anledningen till Svart Måndags uppkomst i samband med FRA-lagens tillblivelse.

Det är vår fasta övertygelse att ett demokratiskt samhälle inte kan byggas på rädsla och upprättandet av murar mot det som är främmande i vår omvärld. Det uppenbara alternativet är en ökad öppenhet mot omvärden och de egna medborgarna. Öppenhet snarare än utökad repression. Det är vad historien lärt oss är den rätta vägen framåt. Hotet är inte vår omvärld, utan snarare vår rädsla för densamma.

Murar behöver inte vara av sten, armeringsjärn och betong, de kan lika gärna bestå av lagar, regler och förordningar. Lagar som ger statsmakt och myndigheter en i stort sett obegränsad insyn, makt och ett inflytande över våra liv. Allt under förespeglingen att det är för vår egen skull - för vår egen säkerhet. På detta vis försöker regeringen tysta opinionen genom att svenska folkets säkerhet och trygghet blir liktydiga med rädsla och total massövervakning av svenska folket. Men vill vi ha en ohälsosam samhällsutveckling präglad av rädsla och massövervakning eller ett mycket sundare alternativ som främjar frihet och öppenhet hos alla världens folk och därmed även för oss medborgare i Sverige? Svaret torde vara uppenbart, då så inte är fallet, är det allas vår uppgift att påminna beslutsfattarna om det.


Underhållning:
Nothing Divine
DJ Doozer
Beabella
Die Kinkies
Live-poeterna Henke-poet och Kniv-Johan med komp


Talarlista:
Rola Brentlin, politisk sekreterare och styrelseledamot (Moderata Ungdomsförbundet)
Maria Wetterstrand, Språkrör (Miljöpartiet)
Linda Nordlund, andre vice ordförande (Liberala Ungdomsförbundet)
Maria Ferm, Språkrör (Grön Ungdom)
Linnéa Sjögren, (Feministiskt Initiativ)
Amanda Brihed Ordförande, (Nätverket Svart Måndag), Riksdagskandidat (Folkpartiet), Liberati
Jens Odsvall, Vice Ordförande, (Nätverket Svart Måndag)
Elizabeth Morseby, Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag)
Zaida Catalán, Jurist och ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige, (Miljöpartiet)
Klara Ellström, Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag)
Annika Beijbom Styrelseledamot, (Nätverket Svart Måndag), Riksdagskandidat (Folkpartiet Göteborg), Liberati
Jonas Nordgren, (Piratpartiet)
Mattias Bjärnemalm, (Piratpartiet)
Mark Klamberg, (Folkpartiet Stockholm)
Erik Hultin, Riksdagsledamot, (Centerpartiet), Centeruppropet.se
Max Andersson, Riksdagsledamot (Miljöpartiet)
Erik Wassén, Advokat, Ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige (Folkpartiet), samt ledamot i Tryckfrihetskommittén.
Peter Karlberg, Sossar Mot Storebror
Ida Gabrielsson, Ordförande (Ung Vänster)
Hanif Irandoost, (Green Democracy)
Gudrun Schyman, Talesperson (Feministiskt Initiativ)
Kalle Larsson, Riksdagsledamot (Vänsterpartiet)Arrangör:
Nätverket Svart Måndag

I samarbete med:
Studiefrämjandet
Green Democracy
Piratpartiet
Ung Pirat
Miljöpartiet
Grön Ungdom
Feministiskt Initiativ
SSU
Vänsterpartiet
Ung Vänster
Sossar mot Storebror
Liberala Ungdomsförbundet
Liberati
Centeruppropet.se
MUF
Borgerligt Nej till FRA
Liberalt Nätverk för Integritet
Freiheit Statt Angst International Action Day Network
AK Vorrat


Vi agerar för att:
* Stoppa massloggning av kommunikation och registrering av positionsangivelser rörande samhällets medborgare
* Stoppa insamlande och registrering av biometrisk data och RFID i exempelvis pass
* Stoppa massinsamling av genetisk data
* Stoppa permanent kameraövervakning (CCTV) och automatisk detektionsteknik
* Stoppa massregistrering av samtliga flygresenärer (PNR-data)
* Sätta stopp för utbyte av information om fria medborgare med USA och andra stater som saknar effektiva system för säker datahantering
* Sätta stopp för utbyte av information med ickedemokratiska stater och stater som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter för individen på grund av exempelvis politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning eller identitet, etc.
* Sätta stopp för ökad federalisering och internationell centralisering av övervakningssystem kopplade till exempelvis FRA
* Stoppa genomsökningar av privatpersoners hemdatorsystem, såväl online som offline (såsom är fallet med den franska HADOPI-lagstiftningen)
* Stoppa massövervakning och filtrering av kommunikationen på internet i enlighet med EU's telekompaket.
* Stoppa en utbyggnad av FRONTEX och eBorder som i praktiken skapar ett Fästning Europa
* Stoppa en vidare integration mellan polis, säkerhetstjänst och militär
* Stoppa massövervakningen av flyktingar via exempelvis SIS II, VIS och EuroDAC
* Stoppa de delar av Stockholmsprogrammet (Europeiska Unionens nästkommande femårsprogram för säkerhet, juridik och asylrätt för åren 2010-2014) som inskränker mänskliga fri- och rättigheter samt individens rätt till ett liv skyddat från förföljelse och diskriminering
* Värna press-, meddelar- och yttrandefrihet på och utanför internet.
* Värna rätten att utan risk för övervakning korrespondera eller tala med själavårdare, vårdpersonal, företrädare för religiösa samfund, kvinnojourer, etc.
* Värna en demokratisk världsutveckling där människor kan leva i frihet, öppenhet och demokrati utan risk för förföljelse, hot, fängsling, tortyr etc.
* Stoppa nationaliseringar av och enskilda länders rätt att stänga ner hela eller delar av internet.


Vi vill ha en genomlysning av de övervakningslagar och riktlinjer i exempelvis handelsavtal som redan införts eller står på tur att införas inom kort, såsom:
* FRA-lagen
* IPRED
* De kvarvarande delarna av EU's telekompaket
* Datalagringsinitiativet
* ACTA
* Stockholmsprogrammet


* Vi eftersträvar en fristående utvärdering av existerande lagar avseende deras reella effektivitet, samt deras mer skadliga effekter på mänskliga fri- och rättigheter
* Vi vill ha ett sampolitiskt program för genomförandet av effektiva alternativ till de nuvarande antiterrorlagarna och lagar som ska stävja tung och/eller internationell brottslighet, exempelvis genom att:
* Utvidga möjligheterna till utbildning på en internationell nivå
* Intensifiera insatserna för att bekämpa fattigdom i Europa och i Världen
* Utöka dialogen mellan olika kulturer och religioner
* Utveckla en fungerande infrastruktur i syfte att hjälpa offer för krig, brottslighet, fattigdom och naturkatastrofer
* Utveckla brottsförebyggande program och utbildningskampanjer för att sätta stopp för tung brottslighet och sexuellt våld


Efter de senaste årens upprustning av massövervakningssystemen kräver vi ett omedelbart stopp för nya "Homeland Security-lagar" som inskränker medborgarnas rättigheter.Vi ses på Sergels Torg den 12 september, klockan 17-21.


För Nätverket Svart Måndag/AK Vorrat/Freedom Not Fear

Amanda Brihed
Mediekontakt för Freedom Not Fear i Stockholm
Ordförande, Nätverket Svart Måndag
Liberati
Folkpartiet Huddinge
Kontakt:
Tel. 0733-211290
amanda.brihed@gmail.com


Jens Odsvall
Vice Ordförande, Nätverket Svart Måndag
Kontakt:
Tel. 0702-187722
jodsvall@gmail.com


Elizabeth Morseby
Projektledare, Nätverket Svart Måndag
Kontakt:
0730-706570
elizabeth.morseby@hotmail.com


http://freedomnotfear2009.org/
http://www.nsm-sverige.se/
http://svartmandag.blogspot.com/
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?lang=en

Intressant