29 september 2009

Den politiska processen är inte bra nog

I Sydsvenskan startar en ny artikelserie:

"Under hösten kommer riksdag och regering att fortsätta bygga övervakningssamhället.
Den personliga integritetens försvarare vinner debatten men förlorar de politiska besluten. Varför?"

En anledning är att den politiska viljan, att lyssna inte finns. Men även att våra politiker inte nås, av den debatt som finns.
En annan anledning är den politiska struktur och process, vi har i Sverige. Den tillåter inte avsteg, från de rådande partinormativen.
Det är inte helt lätt och enkelt, att dels sätta sig in i sakfrågorna och sedan bryta mot den rådande partilinien.
Sakfrågorna är både svåra att sätta sig in i och besluten redan fattade, innan de når ut till de som inte sitter i utskotten. Därefter blir det partilinien som avgör, att bryta mot den är det få som vågar göra.
Framför allt om man inte behärskar och är inläst på just det specifika området, som det ska beslutas om.
Då går inte att ställa de riktigt besvärliga och djuplodande frågor som krävs, för att en riktig debatt ska kunna föras i riksdagen.
Upplägget är inte till för att information utifrån, ska kunna nå in och igenom hela den politiska processen.
Vilka har förövrigt tiden, till att lyssna utåt och ta reda på vad som föreligger?

Som ett exempel kan vi ta striden om Telekompaketet, som Farmorgun beskriver i: "Många vill styra internets användning".
Hur många har dels kunskapen och dels den tid det tar, att sätta sig in i det mastodontiska direktivet om internet och infrastruktur?
FRA-lagen är ett annat bra exempel, som även är uppe till diskussion igen.
En mycket bra och ilustrativ bild håller Olof Bjarnason med, för att beskriva FRA-lagen och hur den fungerar rent tekniskt.

För att komma till en bot, måste det till betydligt längre beredningstider, information utifrån komma in. De egna partierna och utskotten måste bli mer öppna och den politiska processen mer transparent, både för oss medborgare och för våra förtroendevalda.

Tokmoderaten; Sossar mot storebror; Scaber Nestor; Hanna Wagenius; Mitt i steget; Erik Hultin; och Christian Valtersson; Hax. Intressant.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Vill måhända NSM delta i arrangering av demonstration mot FRA-lagen 10 oktober? Gå då till http://forum.piratpartiet.se/Topic174268-303-1.aspx och diskutera/planera (även öppet för icke-piratpartister att diskutera på)!