3 september 2009

Svart Måndag har öppnat ett eget bankkonto

Det går nu att donera pengar till Nätverket Svart Måndag till bankkontot: Bg: 438-1349. Till följd av detta går vi nu ut i en vädjan till våra sympatisörer om ekonomiska donationer som kommer att ge Nätverket väsentligt bättre förutsättningar för aktiviteter och vårt framtida arbete och överlevnad. Svart Måndag är i stort behov av ekonomiska bidrag för att nätverket och föreningen i fortsättningen ska kunna betala sina utgifter och realisera sina aktiviteter i form av: Demonstrationer, hemsidor, arbetsresor etc.


I dagsläget är alla ansträngningar som görs i Nätverket ideella och betalas ur egen ficka av styrelseledamöter i Svart Måndag. Därför är ett naturligt steg i Svart Måndags utveckling att föreningen och Nätverket öppnar ett bankkonto med möjlighet till ekonomiska bidrag i förhoppning om att det en dag bli en självgående organisation utan att låta enskilda individers ekonomier ska bli lidande.

Vi vädjar alltså till allmänheten och våra sympatisörer som anser att ett samhälle i utveckling kräver ett ständigt och drivande opinionsarbete för våra grundläggande mänskliga rättigheter: Frihet, Demokrati och Integritet och anser att Svart Måndag utgör en viktig del i drivandet av dessa. Frihet, Demokrati och Integritet är kärnfrågor i politiken som dagligen behöver diskuteras, påminnas och drivas både i rastrummet på jobbet och i maktens korridorer i Sveriges Riksdag. Vi i Svart Måndag anser att Svart Måndags opinionsinriktade arbete är en viktigt del för upprätthållandet av demokratin i Sverige och för att våra grundläggande mänskliga rättigheter inte ska hamna skymundan.

Vi är oerhört tacksamma för alla bidrag ni kan tänkas ge oss. Både små och stora belopp välkomnas.


Elizabeth Morseby, kassör och styrelseledamot i Föreningen och Nätverket Svart Måndag

0 kommentarer: