10 september 2010

Freedom Not Fear - ändrad tid

Med väldigt kort varsel har det framkommit att något blivit tokigt med bokningarna i Humlegården imorgon. Vi har blivit dubbelbokade på den tiden vi bett om och en annan tid är nu reserverad för oss. Samma ställe, nästan, men inte riktigt samma tid.

Det innebär att Freedom Not Fear den 11 september i Stockholm kommer att ligga klockan 16-19 istället för den tidigare planerade tiden 14-17.

Detta ställer till det, men det kan inte hjälpas. Just nu vill vi be er alla om hjälp att sprida information om att vi blivit tvungna att flytta fram tiden med två timmar och att vi alltså kör en kvällsdemonstration istället. Naturligtvis finns risk att talarlistan ändras till viss del. Vi beklagar detta och hoppas se så många som möjligt av er imorgon.

Till dess... hjälp gärna till att sprida detta budskapet till alla som kan tänkas vara berörda och som tänkt närvara och göra Freedom Not Fear till en riktigt fin och bra upplevelse.

13 juli 2010

Freedom Not Fear 11 september 2010

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ
FREEDOM NOT FEAR | 11 SEPTEMBER 2010


Välkommen att delta i FREEDOM NOT FEAR 2010!

För tredje året i rad anordnas den internationella aktionsdagen i Stockholm och eventuellt även i Malmö och Göteborg. Tillsammans med vänner runtom i världen har vi möjligheten att genomföra världens största globala demokrati- och frihetsmanifestation samtidigt på en och samma dag.
 AK Vorrat.


Freedom Not Fear hålls i år den 11 september. Passande dag, kan man tycka. Ursprunget bakom Freedom Not Fear är att motverka den massrädsla och övervakningsiver som kommit att omforma en hel värld efter den 11 september 2001. Det går att spinna på det temat rätt mycket. Det kommer bli rätt tight med valrörelse och allt, men vi hoppas på att många vill vara med och planera något spektakulärt.

Vill du delta som individ eller organisation - Välkommen att höra av dig till oss:

Jens Odsvall, ordförande Människorättsnätverket Svart Måndag
jodsvall [at] gmail.com, tel. +46 70 218 77 22

Amanda Brihed, språkrör Människorättsnätverket Svart Måndag
amanda.brihed [at] gmail.com, tel +46 733 211 290Arbetet har just påbörjats och vi känner att vi har möjlighet att vara väldigt flexibla i år. Vi behöver inte anordna en demonstration om vi inte vill - det är trots allt valår och vi är kanske för trötta på traditionell demokultur (eller är vi det?) - det funkar i så fall med mycket annat. Helst i kombination. Tänk såhär:

1. Traditionell demonstration
2. Litet hippad demonstration modell konsert eller liknande
3. Foto- och konstutställningar
4. Seminarier och paneldebatter
5. Flashmobs
6. Performances
7. Talarkväll på krog o/e kafé
8. Spoken Word
9. Bloggkampanjer och -debatter på temat
10. Vad ni än kommer på som kan manifestera frihet, framtidsoptimism, ett stopp för massövervakning och förföljelser, ett arbete för demokratisering och mänskliga fri- och rättigheter lokalt och globalt.

Som samordnande arrangör står som vanligt Människorättsnätverket Svart Måndag.

Vi hoppas på ert stöd och aktiva deltagande!


Stöd gärna Människorättsnätverket Svart Måndag, så att vi kan fortsätta bedriva kampen för ett samhälle utan massövervakning, förföljelser och diskriminering. Bankgiro: 438-1349.


Du kan även ansöka om medlemskap i föreningen genom att betala 250kr till samma bangiro, 438-1349, och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Vi ses i den framväxande frihetskampen!


Intressant.

Amanda.

2 juli 2010

Tvångssteriliseringar Kan inte accepteras

Tvångssteriliseringar av minoriteter, är något vi absolut inte kan acceptera i ett modernt tänkande och inom ramarna för rättssamhället. Ett av de viktigaste stegen togs igår av Folkpartiet Liberalerna, när de publicerade sin ståndpunkt i Aftonbladet. "Vi river lagen om tvångssteriliseringar"
Det kom nu strax innan politikerveckan i Almedalen, under ett valår dessutom. Det kan inte annat än betraktas som ett historiskt steg, inom den svenska politiken när tre tunga Folkpartister skrev under:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

Mer kan läsas i dagens media, där DN går ut med en ledare signerat Niclas Ericsson. Könsbyte: Låt pappa få rätt att bli mamma:


"Socialdepartementet under KD:s ledning har varit handlingsförlamat i frågan. Nu måste rapporten leda till att ett lagförslag tas fram, omgående.
Frågor om könsidentitet kan verka smala. Men ingen av oss bör acceptera att omvärlden försöker bestämma på vilket sätt vi ska vara man eller kvinna. Vi äger själva vår identitet. Den principen har vi alla ett intresse av att försvara."

En av de personer som har drivit frågan inom partiet, är riksdagskandidaten Amanda Brihed. Amanda har drivit tvångssteriliseringsfrågan och transpersoners mänskliga fri- och rättigheter i 16 år. Andra har drivit den nu i 40 år, så det var inte en dag för tidigt. Det är många som har hunnit avlida på vägen mot det här målet, när ett fåtal obehandlade når 30 års ålder (50-60% avlider i förtid). Andra vågar av rädsla för sitt eget liv, inte ta det offentliga steget fullt ut och lever i anonymitet. en annan person som har verkat öppet, är Immanuel Brändemo (Trollhare). Andra som Christine Sahlström mer i skymundan, men drar likväl ett stort lass.

Det är nu dags för oppositionen, att visa vad de går för och vad deras ståndpunkt i frågan är. Men det är märkvärdigt tyst från den Röd-Gröna alliansen. Men jag kan aldrig tro att de Röd-Gröna vill bevara tvångssterileringarna av den svenska minoritetsgrupp, som de transsexuella utgör i vårat samhälle och den lag Socialstyrelsen nu vill avskaffa. Tvångssteriliseringarna utförs för att implementera det lagstadgade fortplantningsförbudet, inte det juridiska bytet i sig
(Laholms Tidning). Vi förväntar oss ett gediget svar från den Röd-Gröna alliansen, förhoppningsvis inom en snar framtid.


Media: AB, DN, AB, DN, SvD, Newsmill.

Bloggar:  Berliners blogg, Adam Cwejman, Seved Monke, Annika Beijbom, Helena Von Schantz, Carina Boberg, Jens Odsvall, Per Pettersson, Feministiskt iniativ

1 juli 2010

Vi river lagen om tvångssteriliseringar

Det är Folkpartiet liberalerna, som tar det första steget. Det är:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

De skriver i en gemensam artikel i Aftonbladet, att lagen om tvångssterilisering av transsexuella måste rivas:

"Att varje enskild människas egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. Uppfattningen om könstillhörighet tillhör de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten. Transsexuella utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter.
Transsexuell är den som upplever en motsättning mellan sitt biologiska kön och uppfattningen om den egna könstillhörigheten. Ofta, men inte alltid, känner transsexuella en stark önskan att genom könskorrigerande behandling (det som i vardagstal kallas könsbyte) få den egna kroppens utseende att stämma överens med det psykiska könet."
Det är ett historiskt steg och ett ställningstagande från ett riksdagsparti, dessutom ett parti i regeringsställning. Det är det första och viktigaste steget, som nu har tagits. Folkpartiet är bara att gratulera, till det politiskt mycket vågade steget och kraftfulla uttalande. Det i en så pass kontroversiell frågeställning, som den om tvångssteriliseringar av transpersoner. Tvångssteriliseringen utförs för att implementera det fortplantningsförbud, vilket lagen avkräver av transpersoner vilka söker vård. Det togs ett stort steg frammåt, för att lägga åratal av missförhållanden bakom och göra upp med ett makabert förflutet.

Agneta Berliner har även ett uttalande i sin blogg.

"Efter snart fyra år i Riksdagen kan jag konstatera att vissa lagar aldrig borde funnits. Och även med förståelse för att tidsanda och värderingar förändras (förhoppningsvis i en mer liberal och medmänsklig riktning), så borde vissa lagar ha ändrats eller upphävts för länge sen. Den förlegade och inhumana ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan. En lag, som när jag blev uppmärksam på dess fulla innebörd, fick mig att tillbringa ett antal sömnlösa nätter med att försöka fatta om jag verkligen fattade rätt. Och våndas över att jag inte lagt ner kraft nog på att få bort denna diskriminerande, icke-mänskliga lag."
Mycket och ja i stort sätt allt grundarbete av vad som nu har inträffat, kan vi tacka vårat språkrör Amanda Brihed för. Hon har nu fått ett epitet till en eventuell lagändring, det är Lex Amanda för det åratal av råslit hon lagt ned, för transpersoners mänskliga fri- och rättigheter.

Intressant

På styrelsen och nätverkets vägnar:

Jens Odsvall Ordf. MRN Svart Måndag
Amanda Brihed Språkrör MRN Svart Måndag

30 juni 2010

Lagen om tvångssterilisering av transsexuella, måste skrivas om

Uppdaterar bloggen när det har rivits upp en hel del. Det visste vi inte när det hela drog igång, men nu ser det som om anden har hoppat ut ur flaskan. Det är en viktig fråga inte bara för transpersoner, men även för de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Det måste till en förändring, inte senare men NU. Att behålla det som vi nu har det i svensk lagstiftning och vård, kan på inget vis rättfärdigas. Hur många andra grupper i samhället kan tänkas behandlas på ett likarta vis, är i dagsläget fortfarande höljt i dunkel. Det behövs även här en utredning, för att klarlägga det faktiska sakförhållandet.

MRN Svart Måndags Per Pettersson, skriver om de missgrepp som transpersoner utsätts för i Sverige. Övergreppen kan mycket väl anses vara ett pågående folkmord, om vi ser till FN-deklarationen och EU-stadgarna om de mänskliga fri- och rättigheterna.


"Tvångssteriliseringar av minoriteter sysslade vi med i Sverige fram till 1970-talet. Efter det blev det olagligt och alla som utsatts för det innan förbudet fick rätt till skadestånd från staten. Däremot upphörde inte steriliseringarna och för transsexuella blev det även lag på att de var tvungna att ge upp varje möjlighet till fortplantning för att få rätt att juridiskt byta kön. De som utsatts för tvångssteriliseringar efter att förbudet trätt i kraft får heller ingen ersättning. I den förra statliga utredningen, som skulle modernisera lagstiftningen, var förslaget att kravet skulle bytas ut till ett krav på kastrering, något som är ännu värre och dessutom farligt för speciellt de transsexuella män som då skulle tvingas ta bort hela underlivet inklusive livmodern"

Det är övergrepp mot en minoritet i samhället, vi måste sätta stopp för. Förfarandet kan inte kallas för annat än genetisk utrensning av en minoritet, när de är utsatta för ett lagstadgat fortplantningsförbud (lag 1944:133, Lag 1972:119). Socialstyrelsen vill nu ha till stånd en förändring, av den rådande lagstiftningen och den vård som bedrivs.

"På Socialstyrelsens uppdrag har den externa utredaren, före detta Riksrevisorn Karin Lindell, kartlagt vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitets-störningar. Det rör sig om utsatta grupper där många lider av psykisk, fysisk och social ohälsa. Rapporten visar att patienterna ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med vården. Resurserna för utredning, behandling och uppföljning varierar i olika delar av landet, liksom väntetiderna som kan vara mycket långa.
- Hela utredningsprocessen tar i bästa fall två år. För patienterna är de långa väntetiderna psykiskt påfrestande. Vissa som har ekonomiska möjligheter väljer att söka vård utomlands istället, säger projektledaren Linda Almqvist.
"

En av de personer som aktivt driver frågan, är vårat språkrör Amanda Brihed. Genomslaget kom i en artikel i Aftonbladet (Staten låter mig inte bli mamma).
Dokumentet påvisar beviset för tvångssterilisering/kastrering för ett juridiskt byte av kön, samt även för att upprätthålla fortplantningsförbudet.

Intressant

Du kan hjälpa oss i kampen för att arbeta, för de mänskliga fri- och rättigheterna. Antingen via din egen blogg, eller en via en donation: (bankgiro: 438-1349).

Jens Odsvall (Ordf. MRN Svart Måndag).

Immanuel Brändemo, AB, DN, AB, DN, SvD.

28 juni 2010

MRN Svart Måndag i Almedalen

MRN Svart Måndag deltar i Almedalen och har representanter på plats, under hela veckan. Både för att bevaka vad som pågår, men även för att delta i paneldebatter. Den paneldebatt vi arrangerar, gör vi i sammarbete med Nätverket Liberati. Det blir troligen en av de intressantaste integritetsdebatterna under almedalsveckan, med en av de tyngsta panelerna på området integritet. Paneldabatten tar även upp det feministiska perspektivet, vilket kanske många inte direkt förknippar med och missar i det här sammanhanget. Av den anledningen sitter en välrenomerad debattör och riksdagskandidat för Feministiskt iniativ med i panelen.

DEN NYA SVENSKA FRIHETSRÖRELSEN

Tisdag 6 juli 2010 kl 10.00-12.00.
Aulan på Gotlands högskola

Arrangeras av Människorättsnätverket Svart Måndag och Liberati. En paneldebatt med intressanta delagare, med en djup insyn på området.

Finns det en ny svensk frihetsrörelse, och vart är den i så fall på väg? Vad finns det för kopplingar mellan kampen mot FRA och Datalagringsdirektivet och kampen mot sexköpslagen och för en avkriminalisering av narkotika? Kommer den nya svenska frihetsrörelsen att påverka politiken inför valet 2014? Valet 2018? Är kampen för den personliga integriteten på nätet och kampen för den morfologiska friheten inte egentligen en och samma rörelse? Är den på väg mot ett enande eller mot splittring? Växer den fram inifrån piratrörelsen eller är det piratrörelsen som måste breddas och bli ideologiskt tydligare?

Panelen:

Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Språkrör Människorättsnätverket Svart Måndag, Liberati, riksdagskandidat Fp)
Jens Odsvall (Ordf. Människorättsnätverket Svart Måndag, Liberati)
Rasmus Fleischer (Debattör, tidigare Piratbyrån)
Isobel Hadley-Kamptz (Debattör, Författare)
Linnéa Tiarafeministen Sjögren (Feministiskt Initiativ)

Moderator:

Alexander Bard

14 juni 2010

Stå upp för demokrati och yttrandefrihet

Julian Assange och Wikileaks, anses ha runt 260.000 mycket pinsamma och en för USA och andra nationer mycket störande dokument. Dokument som uppvisar vad de gör i det fördolda. Sedan dess är nu Julian Assange på flykt, undan bland annat CIA. Som en sedan länge nära allierad till USA, måste vi ifrågasätta hur Sverige kommer att agera. Det kan misstänks att Wikileaks har servrar stående i Sverige. Kan USA tvinga svenska myndigheter, att stänga ner de servrar som står i Sverige?
Här måste vi som demokratins och yttrandefrihetens förkämpar, ta tag i sakfrågan och se till dessa frågors reella allvar. Sverige har försvarsavtal med USA, om att dela erfarenheter och information:

"På fredagen den 13 april kommer Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff att underteckna en överenskommelse angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap och berör bland annat informationsutbyte och möjlig koordinering av forskningsprogram."

Den erfarenhet som vi dragit sedan 2008 och den dåvarande FRA-debatten, är det framförallt den myndigheten som lär gå i spetsen. Men vilket lär vi aldrig få veta, när allt är så hemligt, så pass viktigt och berör främmande makt. Vad vi kan dra slutsatser om, det är slutsatsen om att det är FRA som är den myndighet med den reella kunskapen och förmågan, till att kunna lokalisera. Det finns väll ingen som tror, att de inte skulle arbeta på den sakfrågan åtminstone?
Wikileaks har varit en konstant vagel i ögat och måste nu till varje pris stoppas, det är vad vi försöker förhindra. Det gör vi genom att sprida den information som finns och därmed öka medvetenheten över skeendet. Intressant.

Tvångssteriliseringar ska förpassas till historiens avfallshög

Fortfarande har vi både lagar och ingrepp, rasbiologiska ingrepp i människors liv. Tvångssteriliseringar fortgår i det svenska samhället, där minoriteter avkrävs en sterilitet-, förbud mot att få barn, ett fortplantningsförbud. Det går stick i stäv med ett modernt rättsmedvetande, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det drabbar inte enbart den som utsätts för övergreppet, det drabbar även närstående. Det är mer en hög tid att vi avskaffar en av de sista rasbiologiska företeelserna i Sverige, här måste vi lyfta frågor som transvården och hur den bedrivs. Den måste moderniseras och bli transparent, vården måste ses över och följa gällande lagar och etiska regler. Hälso- och sjukvårdslagen och grundlagen ska följas, inga särbehandlingar på föråldrade grunder. En total översyn är här av nöden krävande och ansvariga ska stå till svars, varför inget görs åt den rådande situationen. Det nya lagförslaget (sou 2007:16), vill förvisso ta bort (lag 1944:133) och ävenså tillåta fortplantning, men införa en villkorad tvångskastrering. Utredningen borde göras om från grunden och upp, när den är baserad på ett föråldrat material och även på direkta felaktigheter. Har ingreppet utförts är det för sent att ångra sig. Det inträffar under utredningens gång att personer ångrar sig, de vill inte fullfölja behandlingen eller det visar sig vara olämpligt.

Det vore inte helt förmätet att utkräva skadestånd, när den rådande utredningen och behandlingen dels är villkorad, dels inte är rättssäker för den person vilken är under utredning och senare ska genomgå behandling. Allt för mycket är beroende på olika personers tyckande och var i landet man bor, det är inte vård enligt modern paraxis och lagstiftning. Det är mer en dags att göra upp med det förflutna och kräva ett riktigt förbud mot tvångssteriliseringar och villkorad behandling.
Det kan vara svårt för människor i allmänhet, att förstå och inse vad det är fråga om. Därför är det viktigt, att frågan lyfts in i allmändebatten. Nästa steg är att föra ut frågan tills det blir ett samtalsämne i personalrum och ute i stugorna. Ett av den svenska rasbiologins sista bastioner, måste belysas och försvinna ut i historien. Det finns mer att belysa, men det blir en senare fråga. Detta är bara början, inte ett avslut. Var så säkra det kommer mera. Intressant.

5 juni 2010

Skott i huvud och rygg är mord

Skrev tidigare om Den nya Gazakrisen. Det visar sig enligt de upprättade obduktionsprotokollen, att aktivister har blivit skjutna i huvudet och ryggen.

"Obduktionsresultaten visar att männen i huvudsak träffats av 9 millimeters ammunition och att många var skjutna på nära håll, skriver tidningen som citerar Yalcin Büyük, vice ordförande vid Turkiets rättsmedicinska råd som genomförde obduktionerna på fredagen.
Resultatet från obduktionen visar att 60-årige Ibrahim Bilgen sköts fyra gånger i tinningen, bröstet, höften och ryggen".

Det finns inte många vilka skulle kunna påstå, att något sådant skulle inträffa i rent självförsvar. Vad som nu framkommit inte bara antyder, det måste betraktas som mord. Johan Westerholm (S) tar upp ett fall där den skyldige ansåg att offret hade sprungit på hans kniv 19 gånger, det är en bra analogi till vad som inträffat. I The Guardian kan vi läsa mer:
The funeral of one of the Turkish victims of the Gaza flotilla 
raid
 
"Crowds at the funeral of one of the Turkish victims of the Gaza flotilla raid, at the Beyazit mosque in Istanbul. Photograph: Vadim Ghirda/AP
Israel was tonight under pressure to allow an independent inquiry into its assault on the Gaza aid flotilla after autopsy results on the bodies of those killed, obtained by the Guardian, revealed they were peppered with 9mm bullets, many fired at close range".

Det finns inget vilket berättigar till ett sådant beteende från en statsmakt, mot oskyldiga civila. Det bekräftar det åvervåld, som den israeliska krigsmakten utsatte konvojen och enskilda personer för. Det är ett agerande från statsmakten och krigsmakten som utförde de givna orderna, det inte är acceptabelt och inte ska accepteras. Återigen vem beordrade och vad var dessa order?
Här får vi inte luta oss tillbaka och låta bero, ansvar måste utkrävas och FNs resolution införas och det i praktiken, inte bara till orden. Sveriges regering och riksdag, måste här ta ställning och göra det kraftigt. Det som inträffat är en attack mot inte bara A ship To Gaza, utan även ett fundamentalt brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna och de demokratiska processerna. Vad som inträffat riskerar hela fredsprocessen i mallanöstern, att låta bero riskerar att skapa ytterligare misstro mot oss här i väst om vi inte agerar. Vi måste samfällt agera för vad som är rätt och riktigt, sätta press på den israeliska regeringen och kräva ett ansvarstagande från den.

Intressant

DN1, DN2, DN3, SvD1, Al Jazeera, Jerusalem Post, Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, FOKUS, Expressen, SR1, SR2,1 juni 2010

Den nya Gazakrisen

I den israeliska nättidningen Ynetnews, uttalar sig Hanin Zoabi. Zoabi är den arabiske parlamentarikern till Knesset, som deltog i Ship to Gaza konvojen. Enligt henne var det mycket klart vad det vara fråga om;

"It was clear from size of force that boarded ship that purpose was not to stop sail, but to cause largest number of fatalities to prevent future initiatives"

Det rimmar väl med vad som hittills har framgått redan från starten, när de första nyheterna började komma oss tillhanda;

"de försöker nu borda oss; OBS! INTERNATIONELLT VATTEN! #Shiptogaza

Security Council SC/9940).

Den israeliska regeringen hävdar dock att det var en rättmätig attack och bordning. När det enlig den israeliska krigsmakten, hade fartyget vapen ombord. Enligt den turkiska tullen som klarerade fartyget, var så inte fallet. Oavsett om det skulle ha funnits vapen ombord eller inte, får enligt internationell rätt de israeliska stridskrafterna inte borda ett fartyg ute på internationellt vatten. Det är att betrakta som sjöröveri. Vid äntringen praktiserade de ett kraftigt övervåld mot civila, där dödsoffer skördades och ett stort antal skadades. Det talas om 10 dödade och 60 skadade, men kan inte verifieras innan Israel tillkännager namnlistorna. Vad som inträffat måste noga utredas och ett ansvar utkrävas. Vem gav order och vilka var orderna, till de israeliska stridskraftern?

Vad som inträffat får inte stoppa fortsatta konvojer till Gaza där förnödenheter, byggmaterial och mycket annat behövs. Det kommer att bli mycket allvarliga konsekvenser om det Irländska fartyget Rachel Corrie stoppas, enligt irlands premiärminister Cowen. Vi förväntar oss nu att den svenska regeringen, övriga regeringar inom EU är lika ståndaktiga som Irlands regering. Att så även sker internationellt och i FNs regi, ser vi som den enda gångbara vägen för att lösa situationen långvarigt och hållbart. Vi förväntar oss att regringar sluter upp bakom FN, den resolution som beslutats och ser till att den i praktiken implementeras och tillämpas som det är tänkt.
Vi kräver av den svenska regeringen, att den står upp bakom sina ord;

Israels ambassadör uppkallad till UD

"- Med anledning av den mycket allvarliga incidenten och bordningen av
den humanitära flottiljen har vi idag på morgonen kallat upp den
israeliska ambassadören och begärt en förklaring om vad som inträffat
och vad som hänt våra landsmän, berättade UD:s kabinettssekreterare
Frank Belfrage vid en extra sammankallad pressträff angående
händelserna i farvattnen utanför Israel och Gaza på måndagsmorgonen.
Belfrage beklagade djupt att dödsfall krävts."
Här kräver vi även att utrikesminister Carl Bildt (M), står bakom sina ord:

"STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser."
Det är situationer som denna som avgör en regerings regeringsduglighet, är den svenska regering upp till det eller inte? Det återstår nu att se.

Intressant

För mer information om det folkrättsliga/juridiska, bör läsa Mark Klambergs artikel på Second-Opinion. Den går mer in på djupet bakom, vad som faktiskt föreligger och beskriver komplexiteten i den uppkommna situationen. Det finns i praktiken många glidningar rent folkrättsligt och enligt krigets lagar.

30 maj 2010

I dag är det mors dag, men inte för alla

För en grupp i det svenska samhället, är det inte mors dag. Det är en sorgedag. Det finns personer i det svenska samhället vilka i praktiken och enligt lag, är förbjudna att skaffa barn. Egentligen helt normala och friska personer, dock inte enligt den svenska staten som kräver tvångssterilisering (Lag 1944:133, Lag 1972:119). Det är få som vågar ta upp och skriva om den diskriminering, som råder inom det svenska samhället. Ingen från regeringen eller någon av riksdagens ledamöter tar upp frågan. Eller tar den på på ett sådant allvar, att det blir en frågeställning i riksdagens kammare.

Det är Göran Hägglund (KD), som är den person som varandes socialminister har ansvaret för lagstiftningen och hur den praktiseras. Det är Göran Hägglund som styr via lagreglering och styrbrev. Det är föga förvånande att ministern inte tar tag i den frågan, när det inte går inom hans parti KristDemokraterna. Läs här deras yttrande:

Kristdemokraterna

“- Ett absolut krav för att vi ska kunna godkänna könsbyte är att inga könsceller sparats sedan tidigare eller sparas före operationen. Vi ser det i första hand utifrån barnets perspektiv och vill inte medverka till att ett barn kan få växa upp med den psykologiska otrygghet och identitetsproblematik som kan följa av att mamma i själva verket är den biologiska pappan eller tvärt om. Det är inte heller en mänsklig rättighet att bli förälder och har man gjort det medvetna valet att byta kön följer också sterilitet, säger Stig Nyman.”
Ta del av en av de personer som vågar yttra sig i frågan; Amanda Brihed. "Mors dag, men inte för alla".


"I dagens Sverige får jag inte det. Enligt lag steriliserad för att den svenska genpoolen ska hållas ren från sjukliga sexuella perversioner. För könsbytare anses ännu idag vara perversa normbrytare. Så enkelt är det tydligen. Jag vet inte om jag anses vara skadlig för barnen, deras utveckling eller så. Eller om man fortfarande tror att jag smittar."

Det är attityder i samhället, vilket det är mycket svårt att bryta igenom. Det är genomgående ett växande problem, när det inte syns och inte får höras men allt fler kommer ut som trans/intersexuella. Det är ett demokratiproblem, vi måste göra oss kvitt. Det är ett lagrum vi måste stöpa om. Men det är inte helt enkelt när det enda som hörs, är när locket läggs på runt hela debatten. Myndigheter, riksdag och regeringen vill inte ta i frågeställningen, när det inte är en valvinnarfråga. Den pekar på den kvarvarande rasismen från 1930-talet, 1948 var det de så kallade "tattarna" som fick sin helt egen kristallnatt i Jönköping. Idag är det transpersoner som en sexuell minoritet, vilka är de som utsätts för den statligt sanktionerade diskrimineringen av den minoritetsgruppen.


Intressant.

28 maj 2010

Brev till UD och Carl Bildt (M)

Herr Utrikesminister:

Detta brev skrivs med anledning av de senaste avrättningarna som har skett i Iran och som Utrikesministern säkerligen är bekant med. Tidigt på söndag morgon den 9:e maj avrättades fem människorättsaktivister, som grundlöst anklagats för att utgöra ett  hot mot landets säkerhet. Med en rättegång som hölls bakom stängda dörrar och utan att ha fått en rättvis prövning enligt FN stadgarna och EU deklarationen, dömdes dessa fem personer till döden.

Fyra av de fem avrättade, var från den kurdiska provinsen i Iran.

Farzad Kamangar, 35 år (man)
Ali Heidarian, 31 år (man)
Farhad Vakili, (man)
Shirin Alam Holi, 29 år (kvinna)
Mehdi Eslamian, 30 år (man)

Vi och våra svensk-iranska vänner, är djupt bekymrade över händelseutvecklingen i Iran. Vi befarar att många fler politiska fångar kommer att avrättas inom en snar framtid, som ett led i den Iranska regimens politiska terrorstrategi för att skrämma och kuva befolkningen samt eliminera all politisk opposition. Det är inte acceptabelt, att sitta tysta och inte göra något. Vi måste säga ifrån.

Vi begär därför  att Utrikesdepartementet kallar in den iranska ambassadören och avkräver en förklaring till dessa summariska avrättningar, av den egna befolkningen och deras språkrör.

Vi begär att Utrikesministern förklarar för den iranska ambassadören att "Svensk utrikespolitik  verkar för frihet, fred och försoning i såväl vår egen som i andra delar av världen".

Dessa värderingar kan enbart upprätthållas om vi tydligt tar avstånd från dessa brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Fri åsiktsbildning och yttrandefrihet.

Denna vädjan skrivs till dig av svenska medborgare och svensk-iranier som verkar för ett fritt Iran, undertecknat av:


Människorättsnätverket, Föreningen Svart Måndag

Jens Odsvall Ordförande
Amanda Brihed Språkrör
Niklas Starow Aktivist
Michael Gajditza Ledamot
Christine Sahlström Ledamot

5 maj 2010

Varför har transpersoner inte samma mänskliga rättigheter, som vi andra?

Något står inte rätt till i Sverige (som vanligt). Deltar i artikeln "Transpersoner har också mänskliga rättigheter". Det är mer än hög tid för Sverige att korrigera den legaliserade diskriminering, där transpersoner är fråntagna sina mänskliga fri- och rättigheter. De rättigheter de borde ha i enlighet med både FN-stadgarna och EU-konvensionen. Varför Sverige envist vägrar att godta den medicinska bevisföring, som finns angående trans/intersexualism. Personer med en trans/intersexualism behandlas inte likvärdigt, i förhållande till andra personer i det svenska samhället. Enligt svensk lag är de undermänniskor och inte i behov av en adekvat vård och omsorg, de inte behandlas som vi andra. Här måste vi betrakta vad som står i hälso- sjukvårdslagen om personers rätt till autonomi och självbestämmande, de ska kunna kräva en rättvis vård för att korrigera vad som har blivit fel. Varför måste de exempelvis åka till Thailand, för att lägga en summa på ca: 500 000:- för att bli hela?


Inte bara hela rent kosmetiskt, men även fullt fungerande i sin relation med sin partner. Få skaffa barn, eller adoptera som vilken familj i Sverige. Nu enligt svensk lag råder ett fortplantningsförbud, med ett sterilicerings krav för det juridiska bytet. Ett förbud mot att spara könsceller, för ett framtida behov. Bryts det förbudet, förloras alla möjligheter att fortsätta det svenska programmet. Ett kommande förslag ger vid handen, att en betydligt bättre men utländsk behandling ska ogiltigförklaras som grund för det juridiska bytet. Mer diskriminerande lagstiftning kan således förväntas, om det inte blir ett slut på det redan nu rådande missförhållandet. Låt oss nu en gång för alla, ge samtliga personer en lika rätt till vård och samma rätt till de mänskliga rättigheterna som de alla vi andra har.

BloggarPer Pettersson, Trollhare, Michael Gajditza.


Jens Odsvall Ordförande i Människorättsnätverket Svart Måndag.

De kan komma att skickas tillbaka, till en säker död

Återpostar vad Olof har att säga, om den svenska migrationspolitiken och flyktingar.


Jag och xorbot(Kalle) åkte hastigt och lustigt ner till Kållered söder om Göteborg ikväll.
Johan Zandin som arrade God Jul önskar Storebror tillsammans med mig, Kalle och Annika Beijbom mailade mig nämligen info om en manifestation i form av en tältning. Det var 20 Iransk-kurdiska flyktingar som protesterade mot avslag på asylansökan utanför Migrationsverket.

Jag spelade in en intervju med Ali Rezai, ordförande för Iranska flyktingars riksorganisation. Eftersom wordpress.com vägrar låta mig ladda upp ljudfilen hit, postade jag den på posterous. Lyssna.

Det är politiskt aktiva kurder, som med stor sannolikhet riskerar att skickas tillbaka till en säker död om de utvisas.

Vad svarar man på det?
Uppdatering. Jag återpostar uppropet från flyktingorganisationen här:

Upprop till Migrationsverket

Vi som strejkar idag, har varit medlemmar och aktiva i de kurdiska, oppositionella partierna Komale och det Kurdiska Demokratiska Partiet.
Vi har kämpat enligt gerillametoder och är kända av den islamska polisen och av den iranska regimen.
Om vi återvänder till Iran riskerar vi att utsättas för tortyr och avrättning.
Våra krav är nu att Migrationsverket aktualiserar våra ärenden.
Enligt den svenska lagen och enligt Genèvekonventionen har vi rätt att få uppehållstillstånd av skyddsskäl.
 Taggar: , , ,

25 april 2010

Den politiska bloggosfären, PK och likriktad

Den politiska bloggosfären, myser över att media "äntligen" uppmärksammar dem. Tror ärligt talat, att det inte är så mycket att mysa över. Det innebär enbart att de politiska bloggarna har antagit ett format och språk, anpassat efter de politiska skribenternas önskemål inom pressen. Det är inget annat än samma gamla snömos, som media är vana vid sedan gammalt och känner därför igen. Det har seglat upp en liten debatt, sedan den välkände och mycket aktade bloggaren Erik Laakso
(S) hoppade av NetRoots, det Socialdemokratiska bloggnätverket:

"När Netroots bildades så var det ett nätverk som jag uppfattade som en kreativ idésamlande gräsrotsrörelse i den sociala mediesfären. Ett nätverk som skulle kunna vara en länk för dialog kring politiken både som inspiration för politikens utveckling och som skapare av debatt utanför de vanliga leden. Det kändes inspirerande och intressant. Sedan förändrades fokus markant. Det viktigaste blev att vara det största nätverket med de högst rankade bloggarna på olika listor. Det fokuset blev jag aldrig bekväm med, framförallt inte när vägen att nå de olika listornas toppar gick genom ett gödslande med länkar i avsaknad av relevans i allt för många fall."

Det är ett kardinalbrott mot bloggande och nätverkande, att göra på det viset. Att ge avkall på kvalité i innehållet, skapa ökad likriktning och även där införa en typ av partipiska. Enbart av anledningen att andra åsikter än den centralpartistiska inte ska få råda, innebär enbart ett utarmande av den politiska, eller snarare den partipolitiska bloggen. Det är inte enbart Sosseriet, som står för det misstaget. Detsamma gäller även för Alliansbloggarna, vilket även måste uppmärksammas. Samma kardinalfel föreligger i bägge lägren, när centralpartisterna inte förstår essensen i ett politiskt bloggande eller nätverkande. Centralistiskt är det fortfarande stupröret som gäller, när de partistiska bloggarna utrycker åsikter. Fan ta den som har en egen åsikt, åsikter som valmanskåren skall gå till val på. Sanna Rayman (SvD) kallar det för "Bloggsfär i lågkonjunktur".

Det kommer inte att på något vis, påverka den övriga politiska bloggsfären. Där den riktiga debatten förs, fortfarande inte erkänd av den riktiga mediaeliten. Men där den riktiga tyngden nu är förlagd, det är där debatten förs och nätverkandet äger rum. Inte inom ett slutet bloggnätverk, där det länkas och diskuteras sinsemellan. Det ger inget, medför inget till den politiska debatten. Erik Laakso (S) är nu den förste att opponera sig mot likriktningen och konformismen inom det socialistiska blocket. Det blir till en frisk fläkt inom svenskt politiskt bloggande. Det har tidigare enbart varit förbehållet den liberala och den fristående integritestsrörelsen.

Erik Laakso är medlem och ledamot i Människorättsnätverket Svart Måndag. Som sådan tar vi hand om de våra, hos oss har han friheten att utrycka sig på det sätt han finner bäst. Inom nätverket saknas partigränser, likriktning och piskor. Som utgörandes essensen inom integritetsrörelsen, är Svart Måndag en föregångare inom den svenska politiska bloggosfären. Det på samma sätt som det mer partipolitiskt fokuserade Nätverket Liberati.
Det kommer att ta sin tid innan vi når fram, men vi har redan gjort stora genombrott inom politiken, även om mycket av det inte syns utåt. Påverkat har vi dock gjort. De 15 säkerhetspunkterna till FRA-lagen, kampanjandet runt Telekompaketet och A 138, Iranfrågan och mycket annat. Även andra politiska frågor, har ägt rum och kommer att äga rum. Så väl mött på vårt kommande seminarium i Almedalen:

"Temat, tiden och platsen.

Den nya svenska frihetsrörelsen


Finns det en sådan, och vart är den i så fall på väg?

Kommer den att påverka politiken inför valet 2014? valet 2018?
Är kampen för den personliga integriteten på nätet och kampen för den
morfologiska friheten inte egentligen en och samma rörelse? Är den på
väg mot ett enande eller mot splittring? Växer den fram inifrån
piratrörelsen eller är det piratrörelsen som måste breddas och bli
ideologiskt tydligare?

Plats och tid:
Gotlands Högskola, aulan mellan kl 10-12 den 6 juli".


Jens Odsvall. Ordförande, Människorättsnätverket Svart Måndag

11 april 2010

Den svenska demokratins fall

Hur ser den svenska demokratin ut? Som den ser ut nu, består den av ett stort antal viljelösa knapptryckare. Går vi efter vad Staffan Danielsson (C) säger, ska det systemet i stort sätt bestå. Riksdagen är sveriges högsta beslutande organ, inte regeringen. Riksdagens ledamöter skall alltså ta ställning till den sittande regeringens FÖRSLAG, de ska verka för sveriges bästa inte efter regeringens behag. Eller efter partiets behag när de sitter på befolkningens mandat när vi har en representativ demokrati. Riksdagen och dess representanter skall stå för folkviljan som befolkningens ombud och via deras omförsorg se till landets och befolkningens bästa. Det är något vilket är vitt skilda från partiers önskemål, eller regeringens, när regeringen inte är folkvald. Regeringen representerar den exekutiva makten, är den som agerar på riksdagens mandat med undantag för utrikespolitiken.

Populärt kallas  den rådande metoden, för att hålla riksdagsledamöterna på mattan för "partipiskan". Hur det i praktiken gick till, blev vi varse under debatten om FRA-lagen sommaren 2008. De som inte underställde sig, blev tvångsutkvitterade med ett missbruk av kvitteringsregeln. Johan Norberg höll den 16 september 2008 (Hoppets demonstration, anordnat av Svart Måndag) under en demonstration i Stockholm ett flammande tal mot lagen:


Videon är synnerligen värdefull, som ett samtidsdokument. Bara av den anledningen är det en nödvändighet, med en riktig konstitution.

"Konstitutionalism innefattar både bemyndigandet och begränsandet av makten, både beviljar maktbefogenhet och specificerar dess omfattning och syfte. Konstitutionalismen anses främja rättsstatens principer, förutsägbarhetsprincipen, och förhindra godtycklig rättsskipning. Enligt konstitutionalism kan lagar och domar i länder med common law förklaras ogiltiga eftersom de strider emot konstitutionen om det sker i enlighet med uppenbarhetsprincipen, vanligen av en författningsdomstol eller domstol med liknande befogenhet".

Det är således regeringen och regeringsmakten som skall styras, inte dess diametrala motsats riksdagsmakten och folkets representanter. Det finns de vilket hävdar, att en riktig författningsdomstol förhindrar regeringens arbete. En författningsdomstol förbättrar regeringens arbete, med att i praktiken förhindra lagstridiga  och grundlagsstridiga lagar stiftas och implementeringar av direktiv (Cecila Malmström). Som det är nu kan regeringen köra över det enda skydd vi i praktiken har, Lagrådet. Det blev vi varse senast när Beatrice Ask (M) och Johan Pehrson (Fp), kör över Lagrådet och deras remissvar angående tvångsdrogtester på minderåriga. Det är en debatt som intressant fortsätter, vilket i sig är föga förvånande.

Svart Måndag grundades i Juni 2008, för att driva frågor på området Människorätt och folkrätt. Primärt för att styra debatten och upplysa om FRA-lagen och vad den innebar. Nu arbetar vi betydligt bredare på området MR, internationellt som nationellt.

Jens Odsvall Ordförande.

5 april 2010

Team från Reuters dödade i Irak

De personer som är "mycket" känsliga, bör absolut undvika att se videon!

Förs den text som finns på Collateralmurder:

"The military did not reveal how the Reuters staff were killed, and stated that they did not know how the children were injured.

After demands by Reuters, the incident was investigated and the U.S. military concluded that the actions of the soldiers were in accordance with the law of armed conflict and its own "Rules of Engagement".

Consequently, WikiLeaks has released the classified Rules of Engagement for 2006, 2007 and 2008, revealing these rules before, during, and after the killings."


Det finns absolut ingen ursäkt för det inträffade, i videons kallas det för mord.

Efter att ha studerat videon, går det inte att påstå något annat. Men det är upp till var och en att dra sina egna slutsatser. Här nedanför är nu videon:
Intressant!Videon är läckt till Wikileaks, se till att bevara yttrandefriheten och förhindra censur. En censur som kan bli fallet, om och när kommissionär Cecilia Malmström får igenom sitt nya censurförslag[tyska] Hon får hård kritik från den tyska justitieministern, för det lagförslaget. Läs mer hos Olof, för en lättfattlig genomgång.

Svensk media: Sydsvenskan.

"Den 12 juli 2007 sköts minst tolv människor till döds av en amerikansk attackhelikopter i Bagdad."

Whashington Post: 13 juli 2007

Reuters söker förklaring från USA: Fri Jul 11, 2008

"BAGHDAD, July 11 (Reuters)

Photographer Namir Noor-Eldeen, 22, and driver Saeed Chmagh, 40, were killed in a U.S. helicopter air strike in eastern Baghdad on July 12, 2007."

Etiketter:

, , , ,

1 april 2010

Svart Måndag och Liberati, följer upp om Johan Pehrson i tidningen Nu

Människorättsnätverket Svart Måndag publicerar idag en gemensam artikel med Nätverket Liberati i tidningen Nu. I en gemensam ståndpunkt till Johan Pehrsons (Fp) tidigare svar i Nu. Vi riktade tidigare kritik mot Johan Pehrson och proppositionen om drogtester på minderåriga [Ex]

Nedanför är den hela och oförändrade versionen:


En kortare version av detta debattutspel finns publicerat i Tidningen NU den 1 april 2010. Eftersom Tidningen NU inte finns på webben publicerar vi härmed den kompletta texten på www.liberati.se. Länka gärna och sprid vidare.

Under rubriken “Liberaler får inte ducka för verkligheten” går Johan Pehrson till angrepp mot nätverket Liberati och dess 128 aktiva bloggare. Här svarar nio av Liberatis ledande företrädare på Pehrsons kritik.

Vi håller med Johan Pehrson om att Folkpartiets politik ska vara tydlig. Men den ska vara tydligt socialliberal, inte tydligt enfaldig och omänsklig. Ända sedan Johan Pehrson fick förtroendet att agera som Folkpartiets rättspolitiska talesperson har förslagen ensidigt handlat om hur polisen ska bli större, starkare och mäktigare. Pehrson har haft litet tid över för annat. Under FRA-bråket 2008 gjorde han sig till en hel generation ungdomars fiende. Folkpartiet hade stöd av 11% av de unga väljarna 2006, nu når vi knappt upp till 3%. Alla undersökningar pekar ut vår rättspolitik som det ungdomar med rätta har kommit att avsky.

Det stora problemet är att allt annat försvinner bakom denna enda fråga. Jan Björklunds och Tobias Krantz utmärkta utbildningspolitik, Cecilia Malmströms och Birgitta Ohlssons visionära Europapolitik, Nyamko Sabunis kreativa integrationspolitik, Camilla Lindbergs nyskapande IT- och datapolitik, Karin Pilsäters och Agneta Berliners engagemang för arbetsmarknadsreformer, Barbro Westerholms hjälteinsatser för de äldre, Jasenko Selimovics och Madeleine Sjöstedts nytänkande kulturpolitik: Allt detta förnämliga politiska arbete hamnar helt i skuggan av Pehrsons poliser och övervakningskameror. Unga och kvinnliga väljare associerar inte längre Folkpartiet med något annat. Och de flyr Folkpartiet eftersom det upplevs som helt oförstående för värdet av den personliga integriteten.

Opinionsläget lär knappast bli bättre av att det är ungdomarna själva som nu har hamnat i Pehrsons skottglugg. Eller snarare barnen (och därmed även deras föräldrar). För nu ska barnen också jagas av poliser med trubbiga provtagningsinstrument och nya befogenheter att kroppsbesiktiga i häkte. Det handlar inte om att ducka för någon verklighet, det här handlar om att Pehrson är tondöv. Det handlar om förslag som inte efterfrågas och inte behövs, åtgärder som är kontraproduktiva och strider mot grundläggande krav på rättssäkerhet. För att inte tala om att förslagen går på tvärs mot såväl FN:s Barnkonvention som Europakonventionen.

Liberalismen ska i första hand tillvarata barnets intressen, därefter föräldrarnas, sist statens. Pehrsons prioritering är den exakt motsatta. Polisen ska jaga ungarna utan inblandning från vare sig föräldrar eller socialtjänst. Det Pehrson ignorerar är att det finns ett barn bakom varje tvångsdrogtestning som görs. Pehrson sätter statens brottsbekämpning i första rummet, istället för värnandet av barnets bästa genom den sociala omsorgen.

Folkpartiets rättspolitiska talesperson bagatelliserar intrång i barnets rätt till integritet och beskydd. Samtidigt som vår utbildningsminister Jan Björklund talar om föräldraansvaret för barnen i skolan upphäver Folkparties rättspolitiska talesperson motsvarande ansvar för de ungdomar som har hamnat snett. Björklund och Pehrson skickar helt motsatta budskap. Det är inte konstigt om väljarna får en schizofren uppfattning om Folkpartiet. Var är tydligheten som Pehrson vurmar så mycket för?

Om man tror att man räddar barn med tvångsdrogtester (skola och socialtjänst vet redan vilka barn som befinner sig i ett utsatt läge) med hjälp av poliser, förstår man överhuvudtaget inte socialtjänstens roll. En tvångsdrogtestning kan aldrig tolkas som eller vara en förbyggande åtgärd. Johan Pehrson har blivit så fartblind i sin jakt på narkotika att alla andra hänsyn kastats på soptippen. Förslagen på buggning, drakoniska utegångsförbud för alla ungdomar som råkar bo i ett speciellt område och massdrogtestning av skolbarn avslöjar samma rättspolitiska torftighet. Längre bort från socialliberalismen än så här kan man överhuvudtaget inte komma.

Eftersom Pehrson inte förstår varför han ständigt hamnar på kollisionskurs med den stora majoriteten liberaler som värnar om barnens rättigheter och socialliberalismens hjärta, måste det sägas:

När Johan Pehrson stämplar Lagrådets kritik av sitt och Beatrice Asks förslag om tvångsdrogtester av barn med att ursinnigt peka ut Lagrådet som en samling drogliberaler, då ser vi behovet av en författningsdomstol mer än någonsin.

När Johan Pehrson i sitt senaste bloggutspel vill avskaffa rättspsykiatrin och rättspsykiatrisk vård som påföljd och ersätta denna med enbart fängelsestraff, då vill vi påpeka att Pehrson slänger psykiskt sjuka människor i fängelse, vilket skulle orsaka stort lidande både bland de sjuka och bland övriga intagna.

När Perhrson hela tiden utgår från hårdare tag, mer makt till polisen och en modell som alltmer liknar det amerikanska systemet, då måste vi lyfta barn- och individperspektivet.

Pehrsson ropar tillsammans med Moderaternas Beatrice Ask på hårdare tag och åberopar då ”individens bästa”. Fundamentala rättsprinciper som att personer är att betrakta som oskyldiga och okränkbara tills motsatsen är bevisad väger fjäderlätt i deras argumentation. Pehrsons överhetsvurm för oss snabbt till en polisstat där Staten alltid vet bäst och sätter sig på individerna. Är detta ett liberalt samhälle – eller bara en förvärring av socialdemokraternas redan förkvävande folkhem?

Som talesperson i partiet och gruppledare i Riksdagen måste Pehrson utgå från Folkpartiets partiprogram och Landsmötesbeslut. Vid senaste Landsmötet tog Folkpartiet beslutet att partiet ska driva att FN:s barnkonvention skrivs in i grundlagen. Det innebär i klartext att underordnade lagar som strider mot Barnkonventionen får ge vika. Det gäller naturligtvis alla idéer om att tvinga barn till drogtester. Åtminstone fyra artiklar i Barnkonventionen står i bjärt kontrast till drogtestning av barn under 15 år utan medgivande av föräldrar och sociala myndigheter.

Artikel 5 i konventionen lyder: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.” Staten får inte ta över ansvaret från föräldrarna när barnet ska utöva sina rättigheter. Polisen får inte egenmäktigt tvinga barnet att dra ner byxorna. Artikel 16 i konventionen lyder: “Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.” Ett polisövervakat kissprov kan omöjligt betraktas som något annat än ett respektlöst intrång i privatlivet.

Artikel 26 i konventionen lyder “Varje barn har rätt till social trygghet.” Med tvång skapas ingen social trygghet. Tvärtom. Sociologen Jens Sjölander från Lund har undersökt effekterna på barnens psykiska hälsa från de “frivilliga drogtester” som Folkpartiet i Landskrona införde i sin kommun. Hans slutsats är en förödande kritik av experimentet. Barnen upplevde aldrig testerna som det minsta frivilliga. Däremot upplevde barnen testerna som ett grovt integritetsbrott och ett stort förtroendesvek från myndigheter och vuxenvärld. Och det hittades inte ett dugg mer narkotika. Detta är den verklighet som Johan Pehrson duckar för.

Artikel 40 i konventionen lyder: “Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.” Att tvinga ett barn att kissa framför poliser kan knappast betraktas som respektfull behandling, och då rör det sig inte ens om anklagade eller dömda barn utan om de som ser osnutna ut enligt polisens subjektiva bedömning. Och att poliser använder drogtester helt godtyckligt som ett hot om bestraffning av ungdomar, har vi sett prov på redan tidigare.

Så nu frågar vi, som partikamrater och sympatisörer: Respekterar Johan Pehrson Landsmötets beslut om att placera FNs barnkonvention i grundlagen? Varför finns till att börja med inte landsmötesbeslutet om barnkonvention som grundlag överst på Folkpartiets rättspolitiska hemsida? Agerar Johan Pehrson i öppet trots mot Landsmötets beslut att sätta barnet först och hitta tillbaka till vårt socialliberala hjärta?

Om Johan Pehrson respekterar landsmötets beslut så ska Beatrice Asks lagrådskritiserade proposition om polisiära tvångsdrogtestningar av barn förpassas till papperskorgen. Och om Johan Pehrson fortsätter ignorera Landsmötets beslut bör Folkpartiet snarast välja en ny talesperson i rättspolitiska frågor. Principen att det är landsmötet och inte talespersonerna som bestämmer i Folkpartiet måste försvaras med kraft.

Jens Karlsson, Liberati
Malin Nävelsö, Liberati
Mårten Schultz, Liberati
Alexander Bard, Liberati
Jan Rejdnell, Liberati
Louise Persson, Liberati
Jan Söderqvist, Liberati
Jens Odsvall, Liberati
Amanda Brihed, Liberati

28 mars 2010

En farlig trend i samhället

Det debatteras intensivt över Beatrice Ask (M) och Johan Pehrson (Fp). Det är föga förvånande när vad de sagt, antyder på en mycket farlig trend i samhället. När en justitieminister och en rättspolitisk talesperson, yttrar sig på det sätt som de har gjort, skapar de samtidigt politik och sätter en praxis. Vad de har sagt sätter agendan, för en mycket obehaglig strömning. Det öppnar upp för antidemokrati, när de åsidosätter både lagar och grundlag. Oskuldspresumtionen (oskyldig tills motsatsen är bevisad), är ett sådant åsidosättande. Vad Beatrice Ask har sagt (UNT) antyder på, att skampålen, eller attityden därom är på väg tillbaka. Vad hon säger tyder på att de tankegångarna finns inom justitiedepartementet och därmed inom regeringen, på detsamma sätt som medförde en sjuk socialförsäkringslag och en icke fungerande försäkringskassa.

Nu finns det dock de vilka kallar det för en nätmobbning (Marteus), men så är icke fallet, när det är en debatt med fakta i ryggen. Nätmobbning var det som pågick i Bjästa, mot den våldtagna minderåriga flickan. Det även från skolledningen. Det tyder på vad jag tidigare har sagt, om trenderna i samhället. Som det ser ut nu, går vi raskt fort utför, mot en ny medeltid. Rätssäkerheten nedmonteras, medeltida idéer som skampålen är tillbaka. Det råder en mycket liten tvekan, över att så är fallet och den finns troligen även rotad i regeringen. Varför uttrycker sig annars en justitieminister, på det sätt som Beatrice Ask gör, utan större åthäver från Fredric Reinfeldt, statsministern? Vad ämnar Jan Björklund (Fp), göra åt dissidenten från de liberala idéerna och partiets riksrådsbeslut om att upphöja barnkonventionen till svensk grundlag, vilket nu Johan Pehrson bryter mot. Pehrson har all rätt att öppet tycka vad han vill, men inte bryta mot ett fastlagt beslut som utklassar hans egen och gör den invalid.

Mitt i den rådande situationens elände, finns det dock ljusningar. Det är inom Feministiskt iniativ och deras Interneträtt, som nu lanseras som en del i deras valplattform. Partiet har i den klart formulerat, på ett helt annat sätt infört en betydligt djupare förståelse för både lag, rätt och den nya digitala eran, än vad något av de andra partierna har kunnat förmå. Vilket i sig inte är förvånande, med tanke på den medeltida battongidéologi som har framträtt på senaste tiden.

Tvärt emot Marteus och andra bedömare, är myten om det negativa nätet inte helt korrekt. Den är mycket rak, konkret och ärlig. Med få undantag. Rak konkret och ärlig, måste nätdebattörerna vara, annars förloras förtroendet när ingen kan dölja sig bakom en tidningsredaktion eller i mörkret bakom en tv-studio.

Vad kan mer komma från vår regering? Nästa steg kam mycket väl bli något som liknar den danska lymmellagen, både Pehrson och Ask skulle älska den och tillsammans med andra antidemokratiska grupperingar gå i toppspinn.

"Av 968 personer som greps därför att de gick gatan fram och demonstrerade var det bara 13 som hölls längre än tolv timmar. 955 var alltså helt oskyldiga men behandlades ändå värre än en gripen mördare."

Även den får vi nu se upp med, så den INTE kommer innanför våra gränser. Intressant.


Bloggar om: , , , , , , ,

25 mars 2010

Svart Måndag och Liberati skriver i Expressen

I onsdagens publikation av Expressen, publicerade Människorättsnätverket Svart Måndag och nätverket Liberati en gemensam artikel: "Liberati och Svart måndag: Därför kokar nätet av ilska mot Ask"

Det är inte bara mot Beatrice Ask (M) som det stormas, men även mot Johan Pehrson (Fp). Ingen av dessa tu tycks ha ett uns av rättsmedvetande, eller förstående för den upprördhet som råder. Deras framträdande kan mycket väl riskera att kosta Alliansen, en valseger i riksdagsvalet den 19 september. Visserligen "halvpudlade" Beatrice Ask, om olikfärgade kuvert beroende på vilket brott man skulle vara misstänkt för. Men kvarstår gör den rättsvidriga proppen om hantering av minderåriga, som misstänks använda droger. Den strider mot barnkonvensionen, samma konvension som Folkpartiet vill höja till svensk grundlag. Pehrson och Ask hänvisar till barnkonvensionen, för att rättfärdiga ingreppet mot minderåriga. Det kan de inte göra i praktiken, när det är knarkkonvensionen de använder för sitt rättfärdigande. Det är den de syftar på och använder, inte barnkonvensionen.

Trots att Lagrådet totalt sågade proportionen, vägrar de bägge att inse hur mycket de riskerar när de kör över Lagrådet. Johan Pehrson kallar lagrådets beslut och slutsatser för stolpskott. För att sedan uttala sig så här:

"Lagrådets yttrande är ett sammelsurium i politisk argumentation/retorik och bidrar knappast till något annat än att alla vi som menar att Sverige egentligen borde ha en författningsdomstol tappar i argument. Det framstår som om Lagrådet helst av allt skulle vilja avkriminalisera eget bruk. Jag känner inte till dessa aktuella domares historia, men det vore intressant att gräva i hur de agerade på 70- och 80-talet när detta debatterades och vi senare kriminaliserade eget bruk av narkotika."

Dels talar Pehrsons och Asks uttalanden, snarare för införandet av en författningsdomstol. Där deras lag skulle fällas omgående. Dels insinuerar Pehrson mot lagrådet och som personer, för att mer eller mindre vara gamla knarkare och drogliberaler. Är det personer som Pehrson och Ask, vi vill se som ministrar i en kommande Alliansregering? Alla bör ställa sig den frågan, inom de bägge personernas respektive partier och vid valet i höst bör de röstberättigade göra det. Det finns betydligt mer att lägga till, men vår artikel säger mer en väl vad vi tycker och tänker. Intressant.

Emil Broberg, Anna Troberg, Peter Andersson, Svart på vitt, Erik Svansbo, Röda Berget, Skapandets moral, Livbåten, Erik Herbertson, Trollan, HAX, Liberati, MaryXJ, Svensk Myndighetskontroll, In your face, Pennelina, Roger, Grevad Lux, Anders S Lindbäck, Falkvinge, Adam Cwejman, JensO, Per Pettersson, LouiseP, Aftonbladet.se, Anna Troberg, Ex, Liberati, Sanna, Lisa M, Jan Rejdnell, Svensk Myndighetskontroll, Liberati, Amanda Brihed.

20 mars 2010

Den nya styrelsen konstituerad

Under fredagskvällen 18/3 2010, hade den nya styrelsen för Människorättsnätverket Svart Måndag, sitt första konstituerande möte.

Den kompletta sammansättningen för presidiet, är nu fastslagen. Årsmötet beslöt tidigare att:

Jens Odsvall, ordförande (vald på 2 år)
Per Pettersson, kassör (vald på 1 år)

Det konstituerande mötet beslöt enhälligt, att dessa personer valdes in till presidiet:

Andreas Froby, förste vice ordförande (vald på 1 år)
Amanda Söderberg, andre vice ordförande (vald på 2 år)
Jimmy Ferm, sekreterare (vald på 2 år)

Årsmötet beslöt tidigare, att inrätta ett språkrör för nätverket och den sittande styrelsen/presidiet. Språkröret ingår i styrelsen, men inte i presidiet.

Till posten som språkrör valdes enhälligt:

Amanda Brihed, språkrör (vald på 1 år)

Vi konstaterade att Människorättsnätverket Svart Måndag, nu är komplett i sin sammansättning till presidiet och styrelsen. Därmed har presidium och styrelsen kompetens att verka fullt ut, under det innevarande verksamhetsåret.

På presidiets och styrelsens vägnar, Jens Odsvall (ordförande).

16 mars 2010

Håll Beatrice Ask och hennes snutar borta från våra ungar!

Att sätta demokratin på undantag, det är vad som inträffar just nu, här i Sverige. Johan Pehrson (Fp) och Beatrice Ask (M), vill tvinga igenom en lagstiftning som inte hör hemma i en modern tid. Johan Pehrson med Beatrice Asks hjälp ämnar köra över lagrådet, vist lagrådet är ett råd och inte en författningsdomstol. Hade lagrådet varit det, hade det inte gått. Vad de vill åstadkomma är en tvångslag för minderåriga, så de med polishjälp ska kunna tvingas till drogtester utan föräldrars vetskap och medgivande. Det är tänkt att bli en proaktiv lag, att utan bevis tvinga minderåriga till polisstationen, urinera under övervakning, för att se om de använder droger eller ej. Det är direkt kriminellt, bryter mot barnkonvensionen, proportionalitetsprincipen och befinnas vara oskyldig tills det bortom alla tvivel, föreligger en skuld om brott. Det är inte ens ett brott, att vara påverkad av droger. Hillevi Engström (M), vill faktiskt gå en längre i en artikel från 2007.

Det vill regeringen Reinfeldt ändra på. I ett nytt lagförslagsdirektiv vill de se över möjligheterna för polisen att utreda fler brott där den misstänkte är under 15 år. Utredaren ska se att poliser ska få drogtesta barn.

– Lagen är inte tillräcklig, säger Hillevi Engström (m).

I direktivet öppnar de också upp för hemlig teleavlyssning och kameraövervakning mot barn under 15 år. DNA-prover utan målsmans medgivande kan bli aktuellt.

Svart Måndags Michael Gajditza, beskriver de effekter på samhället det kan få.

Minskas värdet av denna process blir det i framtiden inte alls så farligt längre att få ett förslag kritiserat av lagrådet och på så sätt har man eliminerat en instans som under hela den här mandatperioden varit lite av ett nålsöga att ta sig igenom för alla de integritetskränkande lagar som tillkommit.

Det är en synnerligen farlig väg, som här nu tas. Det är en synnerligen brant sluttande väg utför, att tumma så grovt på de demokratiska principerna, ja faktiskt sätta dessa helt ur spel. I praktiken hotar det inte bara minderåriga, det hotar hela vårat rättssystem och rättstänkande.
De säger att de gör det för barnens skull, men hur brännmärkta blir inte de barn som blivit utsatta, för ett sådant övergrepp? För ett övergrepp är det, hur man en vänder och vrider på det. Vad blir nästa steg? Sänka åldern ytterligare? Till vilken gräns kan det betraktas vara lämpligt, ned till sex års ålder kanske?

Vad de vill är att med hugg och slag, skrämma till lydnad och eftergift. För mycket och för sent. Ska det sättas in åtgärder, ska det göras betydligt tidigare och på rätt sätt och metoder. Malin Nävelsö skriver på Liberati, hur det borde gå till.

Det som behövs är lärare som vågar anmäla när barn far illa, för att de kan vara säkra på att det händer något. Socialtjänsten behöver få lov att arbeta på ett nytt sätt och utnyttja den kompetens man faktiskt sitter på. Att hitta problembarnen är sällan svårt – frågan är oftast vad man skall göra med dem.

Redan i inkörsporten för resonemanget kring, den bestraffning som förordas går det helt fel. När det helt saknas stöd för det, ingen bevisföring för att det skulle vara en bra metod. Det är tro utan vetskap, en religiös övertygelse om att vilja ha rätt, kosta vad det kosta vill.

Vi har tidigare tagit upp justitieministerns sätt att bedriva sitt ämbete, det var under sommaren 2009, under förhandlingarna över Stockholmsprogrammet. Det blev inga goda vitsord över hennes, sätt att bedriva politik. Då som nu får hon en kraftig kritik av oss, Svart Måndag ställer sig på barrikaderna för vad som är rätt och riktigt. Vi ser gärna att fler ställer upp, bakom oss och de vi samarbetar med. Gå med i den Facebookgrupp som är skapad för ändamålet. Det är samma namn som i rubriken, vänta inte gör oss och andra sällskap för att värna om våra barns rätt i samhället.


Andra skriver:

Per Pettersson, Liberal och långsint, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, Humblebee.net, Lucky, Hornstull & världen, Tango för enbenta, Svensk Myndighetskontroll, ConnyT, Scaber Nestor, Yami och pandorna, Gerdaus skolblogg, Silvertörne, Anders Svensson, Pezster, Jens O, Olsson, Thomas Tvivlaren.


Intressant!

7 mars 2010

Rapportering från Svart Måndags årsmöte

I samband med årets styrelsemöte beslutade Föreningen Svart Måndag att föreningen ska öppnas upp och att ansökan om medlemskap ska öppnas upp. Tidigare har medlemskap i Föreningen godkänts av styrelsen.

Årsmötet beslutade även om större transparens och öppenhet rörande möteshandlingar och dylikt, samt

att en ny styrelseposition ska införas. Från och med det konstituerande mötet som den nya styrelsen förväntas hålla inom kort kommer föreningen att ha en förste och en andre vice ordförande.

Årsmöte i Svart Måndag - ny styrelse vald

Idag, den 7 mars, höll Föreningen Svart Måndag årsmöte. I samband med detta valdes en ny styrelse enligt nedan:

Jens Odsvall - ordförande

Per Pettersson - kassör

Michael Gajditza - ledamot
Christine Sahlström - ledamot
Emina Karic - ledamot
Amanda Brihed - ledamot
Annika Beijbom - ledamot
Andreas Froby - ledamot
Amanda Söderberg - ledamot
Agnes Hedberg - ledamot
Louise Persson - ledamot
Jimmy Ferm - ledamot
Erik Hultin - ledamot
Erik Laakso - suppleant
Olof Bjarnason - suppleant
Klara Ellström - ledamot


Det kommande årets valberedning består av:

Niklas Starow
Linda Nordlund


Till revisorer valdes:

Patrik Standar
Runo Andersson


Vi vill härmed hälsa vår nye ordförande Jens Odsvall välkommen som ny ordförande.

Och vi hälsar den nya styrelsen varmt välkommen. Vi är stolta över er alla och hoppas att ni alla ska trivas i Svart Måndag.

Vi tackar Amanda Brihed för hennes arbete som ordförande, samt avtackar den avgående styrelsen.

Vi vill också särskilt tacka Elizabeth Morseby, André Havsjö och Victoria Drefvenborg som lämnar sina uppdrag för Föreningen Svart Måndag och som valt att inte återkandidera.

Vi hoppas på ett fantastiskt kommande år och är väldigt taggade inför framtiden. Det är ett väldigt bra team vi fått ihop och vi tror att detta kan bli i stort sett hur bra som helst.

/Den avgående styrelsen
gm Amanda Brihed

13 februari 2010

Kallelse till årsmöte 7 mars 2010 kl 15.00

Kallelse till årsmöte, Föreningen Svart Måndag.


Kallelse till årsmöte utlyses härmed av styrelsen för Föreningen Svart Måndag, huvudman för Människorättsnätverket Svart Måndag.

Tid för möte:
Söndag 7 mars 2010 klockan 15:00.

Plats:
Online.

(Preliminärt via Skype. Kan komma att flyttas till föreningens nya Teamspeakserver om den är uppe och rullar i tid. Mer information inom kort).

Motioner:
Inför årsmötet har medlemmar rätt att lämna in motioner rörande föreningens verksamhet och inriktning, et c. Dessa bör vara föreningens styrelse tillhanda senast måndag 1 mars 2010. Skicka gärna motioner till vice ordförande Jens Odsvall. Mail går bra: jodsvall@gmail.com.

Nomineringar till styrelsekandidatur:
Medlemmar i föreningen har möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Just nu söker vi, för att åstadkomma en bra bredd i styrelsen, gärna kandidater som tillhör andra partier än Folkpartiet (en viss folkpartistisk övervikt existerar just nu bland våra kandidater). Till presidiet kommer endast icke riksdagskandidater att vara valbara, då vi vill uppnå ett presidium som i så hög grad som möjligt kan hållas fritt från ifrågasättanden på grund av sina övriga politiska engagemang. För att nominera kandidater till årets styrelse, var vänlig kontakta valberedare Niklas Starow. Mail går bra: niklas.starow@gmail.com.

Medlemsavgifter och röstlängd:
För att ha möjlighet att skrivas upp på röstlängden i samband med årsmötet, samt kandidera till en plats i styrelsen, ber vi er att betala medlemsavgift till föreningens bankgirokonto 438-1349. Medlemsavgiften är satt till 250kr/helår.
Medlemsavgiften bör vara inbetald i god tid innan årsmötet den 7 mars. Vi ber dig att tydligt ange namn i samband med inbetalning.


Mötesförfarande:
1. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med majoritet.
2. Nedlagda röster räknas ej, men antecknas i protokollet.
3. Varje person med rösträtt har en röst (röstning via ombud är tillåten efter registrering hos styrelsen i god tid innan mötets början).
4. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst, med möjlighet att föra ytterligare diskussion.Mötesordning:


1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av 2 st rösträknare.

5. Val av 2 st justerare.

6. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.

7. Fastställande av röstlängd (genomgång av närvarande föreningsmedlemmar och betalda årsmedlemsavgifter.

8. Godkännande av dagordning.

9. Presentation av verksamhetsberättelse.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av ny ordförande för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

12. Val av ny vice ordförande för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

13. Val av ny sekreterare för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

14. Val av ny kassör för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

15. Val av ytterligare 8 styrelseledamöter.

Ledamoten Michael Gajditza är vald på 2 års mandat och sitter kvar till årsmötet 2011.
Ytterligare 8 ledamöter ska väljas, varav 3 stycken på 1 års mandat och 5 stycken på 2 års mandat enligt föreningens stadgar.


16. Val av 2 st styrelsesuppleanter som väljes in på vardera 1 års mandat.

17. Val av 1-2 st revisorer. Vid val av 2 st revisorer väljes den ena på 1 års mandat och den andre på 2 års mandat.

18. Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av minst 2 personer som väljes på vardera 1 års mandat. Ledamöter i valberedningen får inte vara medlemmar i styrelsen.

19. Val av språkrör/medieansvarig som även är vald som ordinarie ledamot i styrelsen, men dock ej sittande i presidiet.

20. Behandling och votering av inkomna motioner.

21. Fastställande av stadgar och eventuella stadgeändringar.
Inga stadgeändringar är för närvarande redan aviserade. Stadgarna säger att för att en aviserad (via kallelse till årsmötet) stadgeändring ska godkännas ska denna stödjas av 2/3 majoritet. Icke aviserad stadgeändring kan genomföras endast av en enhällig församling enligt aktuell röstlängd. Hänsyn tas dock till inkomna motioner så länge de lämnas i tid innan motionstiden upphör. Motioner tas beslut om av årsmötet.

22. Fastställande av nätverkets policydokument.

23. Genomgång av pågående och kommande aktiviteter.

24. Övriga frågor.

25. Mötets avslutande.För styrelsen

Amanda Brihed
Ordförande

Jens Odsvall
Vice Ordförande