5 maj 2010

Varför har transpersoner inte samma mänskliga rättigheter, som vi andra?

Något står inte rätt till i Sverige (som vanligt). Deltar i artikeln "Transpersoner har också mänskliga rättigheter". Det är mer än hög tid för Sverige att korrigera den legaliserade diskriminering, där transpersoner är fråntagna sina mänskliga fri- och rättigheter. De rättigheter de borde ha i enlighet med både FN-stadgarna och EU-konvensionen. Varför Sverige envist vägrar att godta den medicinska bevisföring, som finns angående trans/intersexualism. Personer med en trans/intersexualism behandlas inte likvärdigt, i förhållande till andra personer i det svenska samhället. Enligt svensk lag är de undermänniskor och inte i behov av en adekvat vård och omsorg, de inte behandlas som vi andra. Här måste vi betrakta vad som står i hälso- sjukvårdslagen om personers rätt till autonomi och självbestämmande, de ska kunna kräva en rättvis vård för att korrigera vad som har blivit fel. Varför måste de exempelvis åka till Thailand, för att lägga en summa på ca: 500 000:- för att bli hela?


Inte bara hela rent kosmetiskt, men även fullt fungerande i sin relation med sin partner. Få skaffa barn, eller adoptera som vilken familj i Sverige. Nu enligt svensk lag råder ett fortplantningsförbud, med ett sterilicerings krav för det juridiska bytet. Ett förbud mot att spara könsceller, för ett framtida behov. Bryts det förbudet, förloras alla möjligheter att fortsätta det svenska programmet. Ett kommande förslag ger vid handen, att en betydligt bättre men utländsk behandling ska ogiltigförklaras som grund för det juridiska bytet. Mer diskriminerande lagstiftning kan således förväntas, om det inte blir ett slut på det redan nu rådande missförhållandet. Låt oss nu en gång för alla, ge samtliga personer en lika rätt till vård och samma rätt till de mänskliga rättigheterna som de alla vi andra har.

BloggarPer Pettersson, Trollhare, Michael Gajditza.


Jens Odsvall Ordförande i Människorättsnätverket Svart Måndag.

1 kommentarer:

LukasRomson sa...

Det är kul att se att ni jobbar för frågorna, mera sånt!

En kort kommentar bara, inga transpersoner, varken transsexuella eller andra, har någonsin varit förbjudna att adoptera i Sverige. Det förbudet har bara funnits för samkönade par.