2 juli 2010

Tvångssteriliseringar Kan inte accepteras

Tvångssteriliseringar av minoriteter, är något vi absolut inte kan acceptera i ett modernt tänkande och inom ramarna för rättssamhället. Ett av de viktigaste stegen togs igår av Folkpartiet Liberalerna, när de publicerade sin ståndpunkt i Aftonbladet. "Vi river lagen om tvångssteriliseringar"
Det kom nu strax innan politikerveckan i Almedalen, under ett valår dessutom. Det kan inte annat än betraktas som ett historiskt steg, inom den svenska politiken när tre tunga Folkpartister skrev under:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

Mer kan läsas i dagens media, där DN går ut med en ledare signerat Niclas Ericsson. Könsbyte: Låt pappa få rätt att bli mamma:


"Socialdepartementet under KD:s ledning har varit handlingsförlamat i frågan. Nu måste rapporten leda till att ett lagförslag tas fram, omgående.
Frågor om könsidentitet kan verka smala. Men ingen av oss bör acceptera att omvärlden försöker bestämma på vilket sätt vi ska vara man eller kvinna. Vi äger själva vår identitet. Den principen har vi alla ett intresse av att försvara."

En av de personer som har drivit frågan inom partiet, är riksdagskandidaten Amanda Brihed. Amanda har drivit tvångssteriliseringsfrågan och transpersoners mänskliga fri- och rättigheter i 16 år. Andra har drivit den nu i 40 år, så det var inte en dag för tidigt. Det är många som har hunnit avlida på vägen mot det här målet, när ett fåtal obehandlade når 30 års ålder (50-60% avlider i förtid). Andra vågar av rädsla för sitt eget liv, inte ta det offentliga steget fullt ut och lever i anonymitet. en annan person som har verkat öppet, är Immanuel Brändemo (Trollhare). Andra som Christine Sahlström mer i skymundan, men drar likväl ett stort lass.

Det är nu dags för oppositionen, att visa vad de går för och vad deras ståndpunkt i frågan är. Men det är märkvärdigt tyst från den Röd-Gröna alliansen. Men jag kan aldrig tro att de Röd-Gröna vill bevara tvångssterileringarna av den svenska minoritetsgrupp, som de transsexuella utgör i vårat samhälle och den lag Socialstyrelsen nu vill avskaffa. Tvångssteriliseringarna utförs för att implementera det lagstadgade fortplantningsförbudet, inte det juridiska bytet i sig
(Laholms Tidning). Vi förväntar oss ett gediget svar från den Röd-Gröna alliansen, förhoppningsvis inom en snar framtid.


Media: AB, DN, AB, DN, SvD, Newsmill.

Bloggar:  Berliners blogg, Adam Cwejman, Seved Monke, Annika Beijbom, Helena Von Schantz, Carina Boberg, Jens Odsvall, Per Pettersson, Feministiskt iniativ

1 kommentarer:

Bengt Held sa...

Hej!

Jag ska som vanligt göra en rapport om partiernas HBT-politik i samband med Stockholm Pride senare i juli. Efter att kontaktat partierna är resultatet följande.

Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt inititativ är för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tvekar ännu.

När det gäller att avskaffa kraven att någon måste vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön och att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar är s, c, fp, v, mp och fi för det medan m, kd tvekar. Även sd tvekar om att avskaffa kravet att vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön medan sd är emot att transsexuella ska få spara könsceller.

Men givetvis kan det bli förändringar av några partiers åsikter de närmaste veckorna.

Bengt