9 december 2009

Extrainkallat årsmöte i Föreningen Svart Måndag 7 december 2009

Extrainkallat årsmöte

Den 7 december 2009 (i måndags) höll Nätverket Svart Måndag ett extrainkallat årsmöte.

Syftet med mötet var att göra justeringar i föreningens stadgar, samt att välja en ny valberedning då vår tidigare valberedare Victoria Drefvenborg bett att få avsäga sig sitt uppdrag för en tid sedan.

_____________________________________


Ny valberedning

Som ny valberedare valdes vår tidigare ordförande Niklas Starow, även känd under sitt blogg-alias Scaber Nestor. Ett mycket bra val, då få personer kan integritetsrörelsen så bra som just Niklas. Vi är mycket glada över att Niklas gått med på att ta denna tunga, men viktiga roll.

Nu påbörjas arbetet med att skapa ett underlag för en ny styrelse inför det kommande ordinarie årsmötet i februari 2010.

Kassören Elizabeth Morseby har tackat nej till att återkandidera och även ledamöterna André Havsjö och Michael Gajditza behöver ersättas under det kommande årsmötet. Återkandiderar gör bland andra vice ordföranden Jens Odsvall, samt tidigare kassören Christine Sahlström. Även nuvarande ordföranden Amanda Brihed återkandiderar på begäran från styrelsen, men dock inte till presidiet, då en stor del av 2010 kommer att ägnas åt valrörelsen inför riksdags- landstings- och kommunalval. För att kunna fortsätta hävda Svart Måndags politiska oberoende har Amanda Brihed avsagt sig rollen som ordförande då hon alltså kandiderar för Folkpartiet i Stockholms Län och Huddinge Kommun.

Vi kan alltså konstatera att organisationen Svart Måndag kommer att få en ny styrelseordförande och till stora delar ett helt nytt presidium i samband med nästa årsmöte. Även ett par ytterligare styrelseledamöter bör tillsättas. Är du intresserad av att kandidera till Svart Måndags styrelse inför föreningsåret 2010 är du välkommen att kontakta föreningens valberedare här.

_____________________________________


Nätverket Svart Måndag inför språkrör

En uppdelning av ordföranderollen kommer också att göras. Tidigare har Nätverket Svart Måndag haft en sammankallande eller ordförande som skött det administrativa arbetet och utöver det en talesperson som varit ansiktet utåt för organisationen.
För att lätta ordförandens arbetsbörda kommer Nätverket Svart Måndag återigen att dela upp rollerna som ordförande och talesperson och kommer därför att i samband med det ordinarie årsmötet i februari 2010 utse ett språkrör som kommer att agera mediekontakt och ansikte utåt för organisationen.

Tidigare har denna rollen tillhört Petter Axén och Niklas Starow. Vem som blir Svart Måndags nästa språkrör återkommer vi om i samband med tillsättningen av den nya styrelsen i samband med årsmötet.

_____________________________________


Svart Måndag treskiktar sin organisation

Det beslutades även om att Nätverket Svart Måndag som organisation kommer att vara tredelad hädanefter. Den stora majoriteten medlemmar i Nätverket kommer att fortsätta vara löst organiserade och räknas inte in i föreningen som sådan. Därtill kommer föreningen att finnas, där de aktiva medlemmarna (även kallade "kärntruppen") utser en styrelse som bedriver den lösa egentliga administrativa delen av organisationen.Grafik: Olof Bjarnason (NSM)


_____________________________________


Medlemskap och stödmedlemskap i Nätverket Svart Måndag

Ett medlemskap i föreningen kommer att kosta 250kr per år och medlemskap kommer att godkännas av föreningens styrelse.

Även ett stödmedlemskap införs, vilket ger möjlighet att aktivt stötta föreningen ekonomiskt. Ett stödmedlemskap ger inte rösträtt i samband med årsmöte, men stärker föreningens ekonomi och ger ytterligare tyngd åt föreningens verksamhet. Ett stödmedlemskap kostar endast 50kr årligen.

Medlemskap, stödmedlemskap och andra bidrag betalas till föreningens bankgiro 438-1349.

_____________________________________


Pågående kampanjer

En genomgång av pågående kampanjer och aktiviteter inom föreningen ger vid handen följande:

#Bitfear anordnas för att åstadkomma en decentraliserad och digital dokumentation över förändrade beteendemönster och eventuella rädslor kopplade till övervakningssamhället och den nyligen aktiverade övervakningen från FRA's sida. Twittra, länka, dokumentera och arbeta tillsammans med oss för att skapa en dokumentation rörande det svenska folkets reaktioner på övervakningshysterin, FRA, IPRED, ACTA, DLI, INDECT, Stockholmsprogrammet och annat som är på gång. Något säger oss att detta kan komma att bli viktigt vartefter.

Seminarieserien God Jul önskar storebror kommer att genomföras i Göteborg från och med helgen och in på nästa vecka. Målet är att skapa en diskussion kring i första hand ACTA-avtalet. Det är OlofB (PP/NSM), Kalle Vedin (PP/NSM), Annika Beijbom (Fp/NSM) och Johan Zandin (v) som anordnar seminariet och även Niklas Starow (NSM) kommer att delta.
Bra kortlänk tack vare Kalle: http://13-17.se/

Programmet i korthet här:

Söndag: Eva-Britt Svensson & Annika Beijbom (aka ffp): Stockholmsprogrammet.

Måndag: Niklas Starow (aka Scaber Nestor). Workshop om ACTA.

Tisdag: Anna Troberg: IPRED.

Onsdag: Mikael Nilsson (aka MiNi): FRA. Obs! Mikael har inte svarat 100% Ja ännu – men 99% :)

Torsdag: Christoffer Kullenberg (aka Intensifier): Datalagringsdirektivet.

Inga plattor under granen syftar till att genomföra en Köpbojkott 2.0 lagom till julhandeln. Syftet är att lyfta fokus från konsumtion från den alltmer aggressiva upphovsrättsindustrin och istället uppmuntra till att stödja köp av konsertbiljetter, teaterbesök och liknande som ofta ger en betydligt högre avkastning till artister och producenter bakom musiken och det konstnärliga arbetet. Ge en julklapp till konstnärerna och skaparna istället och stöd därmed deras verksamhet så aktivt du alls kan. Kampanjen finns även på Facebook.

Green Democracy! Tillsammans med Green Democracy arbetar Nätverket Svart Måndag aktivt för att stödja den gröna demokratirörelsen och studentrörelsen i Iran i deras kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst har detta engagemang sin bas i det faktum att den nuvarande illegala regimen använder närmast FRA-identisk teknik för att åsiktsregistrera, förfölja, fängsla och mörda oppositionen i landet och tysta regimkritikerna och de progressiva och demokratiska krafterna i landet. Något vi inom Svart Måndag konstaterat är fullkomligt oacceptabelt.


_____________________________________Mer information kommer vartefter.Intressant.

0 kommentarer: