10 juli 2009

Humlegårdsmanifestationen 15 juli i Stockholm

Eftersom det råder en viss förvirring kring alla olika bud rörande demonstrationer i nästa vecka, vill vi här reda upp det hela en aning.

Det tycks råda en viss osäkerhet kring vem som faktiskt anordnar den ursprungliga demonstrationen på Södermalm i Stockholm den 15 juli. Då det under gårdagen framkom att flera av de grupper som anordnar och närvarar vid den demonstrationen tillhör de inte allra mest demokratiska och lugna grupperna vi har i samhället, valde partier, ungdomsförbund och andra liberala nätverk att helt enkelt avstå att delta. Ingen vill ha bråk, sönderslagna gator eller ens risken för det.

På förfrågan från bland andra Liberalt Nätverk för Integritet, Piratpartiet och Grön Ungdom gick Nätverket Svart Måndag in och tog över huvudansvaret för att anordna en demonstration som ska vara helt befriad från alla former av odemokratiska krafter och våldsamheter. Det tog en full dag, men vi löste det tillsist.

Vi har fått en oerhörd massa hjälp från inte minst Piratpartiet. Även Liberalt Nätverk har hjälpt till. Vi har fått en hel del logistisk hjälp även av vännerna i Liberati.

Nu samlas alla demokratiska krafter under den partipolitiskt obundna flaggen hos Svart Måndag.

Klara talare är bland andra:

Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Nätverket Svart Måndag, Liberati, Folkpartiet)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Erik Laakso (Sossar mot Storebror)
Oscar Fredriksson (Centeruppropet.se)


Huvudarrangör:

Nätverket Svart Måndag


I samarbete med:

Piratpartiet
Liberalt Nätverkt för Integritet
Sossar mot Storebror
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se


Deltagande organisationer:

Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Ung Pirat
Grön Ungdom
Miljöpartiet
Liberalt Nätverk för Integritet
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se


Det skrivs om det bland annat här:
Hax, Scabernestor, Mab, BloggenBent, Oscar Swartz, Karl Sigfrid, Peter Karlberg, JensO, Erik Laakso, Olof B,

Uppdatering:

Centeruppropet.se går in som medarrangör och kommer att presentera Oscar Fredriksson som talare under demonstationen.

0 kommentarer: