22 januari 2011

Backar EU-kommissionen om datalagringsdirektivet?

Det ser ut som att EU-kommissionen håller på att få andra tankar, det är främst justitie kommissionären Viviane Reading. Hons står bakom den tyske justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberges åsikter i frågan [Jon Wessel-Aas], [Die Welt] och [Der Spiegel]. Det är föga förvånande, när det inte finns en bevisföring för direktivets fördelar och effektivitet.

Statistik från Tyskland:Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Desvärre har den svenska sidan i stort tystats ned. Det är nu Norge som går i täten för att driva integritetsfrågor som datalagringsdirektivet och andra frågor. Det finns fler frågor att ta tag i och arbeta med, inte bara digitala frågor. Mänskliga rättigheter är ett stort och brett område, det är inte bara FRA där man nu vet att de sålt information vidare till främmande makt [IDG], Inte bara det fåtal som Datainspektionen reffererar till. Mänskliga rättigheter omfattar även på det sätt, som Sverige sköter sig mot de egna medborgarna. Tvångssteriliseringear förekommer fortsättningsvis, även om det förra året talades vitt och brett från politiskt håll om bot och bättring och en ny lagstiftning, tidigast under 2011. Nu är det 2011 och dags för våra politiker, att bekänna färg.

1 kommentarer:

Internetblogg sa...

Nu har det här ju uppdaterats en smula sedan det här inlägget men även jag tyckte att det var synd att vi inte fick höra så mycket utav Sverige i den här frågan.