29 mars 2009

Ny styrelse när Nätverket Svart Måndags Styrelse blir Föreningen Svart Måndag

Då vi under en lång tid funderat över lösningar för att kunna åstadkomma en flexibel och fungerande rörelse som är väl anpassad att kunna arbeta för mänskliga fri- och rättigheter och för ett samhälle fritt från massövervakning, integritetskränkande lagstiftningar inom expempelvis medie- och informationsteknologiområdet, beslutade vi oss för en tid sedan för att konstituera Föreningen Svart Måndag.


FSM Sverige kommer att arbeta på uppdrag av medlemmarna i Nätverket Svart Måndag, utgöra en juridisk person med ansvar för ekonomi, IT, central planering och dylikt. Föreningen är ideell, partipolitiskt obunden och kommer i sig inte att driva några politiska frågor. Syftet är att förenkla, utveckla och underhålla nätverkets möjligheter att växa och stärka sin position som en sund röst i en alltmer inskränkt värld.

Vi är en förening som arbetar partipolitiskt obundet för ett öppnare samhälle där mänskliga fri- och rättigheter respekteras och de demokratiska principerna är grunden för det samhälle vi lever i.

Föreningen Svart Måndag arbetar utan vinstintresse och all verksamhet sker helt ideellt.

Föreningen har tillkommit som en samordnande instans och juridisk person som arbetar på uppdrag av Nätverket Svart Måndag.


För att leda detta arbete har en ny styrelse valts, och vi vill nu hälsa vår nya ordförande Niklas Starow och den nya styrelsen välkomna!

Styrelsen under verksamhetsåret består av:

Niklas Starow - ordförande

Amanda Brihed - vice ordförande

Klara Ellström - sekreterare

Christine Sahlström - kassör

Övriga ledamöter är André Havsjö, Michael Gajditza, Emina Karic samt Jens Odsvall.


Svart Måndag bygger därmed vidare, stärker sin organisation ytterligare och hoppas kunna fortsätta driva ett konstruktivt och positivt arbete kring integritetsfrågor och mänskliga fri- och rättigheter i en modern och ständigt föränderlig omvärld. 


3 kommentarer:

Mikael Nilsson sa...

Kul att ni går vidare med ny organisationsform!

Jag är själv inte väldigt erfaren i föreningsdemokrati, men spontant låter det lite konstigt när föreningen ska arbeta på "nätverkets" uppdrag. Arbetar inte en förening på medlemmarnas uppdrag? Jag funderar mest på hur beslutsgången ser ut om ett "nätverk" ska bestämma över en medlemstillsatt styrelse...

Menmen, det löser väl sig efter hand.

Amanda Brihed sa...

Jo, men det går, vet du... Det beror på hur man bygger upp det hela. Föreningen i sig är inte tänkt att vara en separat organisation med massor av medlemmar. Föreningen har kommit till för att förenkla hantering av medel, domäner, tillstånd och liknande.

Politiken bedrivs fortfarande av nätverket och det ska så förbli. Men vi har nu möjligheter som vi inte haft tidigare att organisera oss på ett mer effektivt vis.

Medlemmarna är, så att säga, fortfarande nätverkets medlemmar. Föreningen är egentligen bara en styrelse och inte mycket mer. Medlemmarna är fortfarande lika fria att ta initiativ som alltid, men kan begära föreningens (styrelsens) hjälp vid behov.

Jag gissar på att det kommer behövas den närmsta tiden.

Mikael Nilsson sa...

Ok, that makes sense.