11 april 2009

Juridik som opinionsbildning, Acta och Ipred.

Som bekant så driver vissa medlemmar i Nätverket Svart Måndag juridiska processer mot "övervakningssamhället".

Men vi behöver råd och hjälp.

Min egen process för att offentliggöra ACTA-avtalets dokument ligger lite i träda nu under påsken, men det som gäller är att på något vis formulera en överklagan som inte kan ignoreras.

Det som skett är att jag nekas möjligheten att överklaga eftersom jag begärt ut pappren på fel sätt.

Detta är mailet jag fått. (från detta inlägget)Hej

Du har i e-post till riksdagsförvaltningen begärt en omprövning av utskottets beslut den 10 mars att inte utlämna de sekretessbelagda handlingarna angående ACTA-förhandlingarna. Protokollet från sammanträdet den 10 mars justerades av utskottet den 12 mars.

Utskottets beslut i denna fråga kan inte överklagas (se 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen).

Nedan bifogas protokollen från den 10 och den 12 mars.


Med vänlig hälsning

Ulf Renberg
kanslichef i utskottet
Men jag har fått hjälp från en person (nope, tänker inte avslöja vem) som i ett mail berättade detta:


"Hej

Du kan överklaga till Länsrätten även om du vägras ett avslagsbeslut,
hänvisa till att du skriftligt begärt ett sådant men nekats detta. JO-anmäl
samtidigt tjänstemannen Ulf Renberg.

I annat fall kan du ställa förfrågan direkt till registrator på ND för att
få ett avslag med besvärshänvisning. Du har rätt att få ett sådant
skyndsamt.

Departementet är en myndighet och lyder under Förvaltningslagen."


Det jag tänkte begära hjälp av er läsare är hur jag ska författa denna överklagan.

Ni kan skicka ert förslag till niklas.starow@gmail.com

Ett annat bryderi en medlem av nätverket har är Michael Gajditzas anmälan av antipiratbyråns intrång i vad som verkar vara en stängd server.

Här skriver han i punktform det som gäller.
Här är polisanmälan + uppdatering 1 och 2.

Vill ni hjälpa Michael är det ombudet@lawyer.com som gäller.


Är ni själva involverade i en juridisk process vad gäller FRA, IPRED, Acta, telekompaketet eller annan integritetskränkande och/eller demokratifientlig lagstiftning, ta kontakt med oss så kanske vi tillsammans kan nå fram där vi som enskilda kommer till korta.
Kan ni hjälpa till så hoppas jag att ni gör det, men det ska vara riktig hjälp och inte bara goda råd, sådana kan ni posta här i kommentarsfältet.

Det är inte så att vi inte uppskattar goda råd, men ska man in i rättssalar och kämpa måste vi ha kalla fakta i ryggen, det är det enda vi kan slåss med när motståndet har mångmiljon, om inte miljarder, att plocka av för att opinionsbilda genom journalister, politiker, professorer och tyvärr även medlemmar av det juridiska samfundet.


Niklas Starow - tf talesperson för NSM-Sverige (Nätverket Svart Måndag)


Vill du nå någon av oss i kärnan av NSM så finns vi på våra separata bloggar och mail finns att tillgå om du klickar på länkarna till höger.

Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Fler som skriver om ämnet:
HD, DN, DN2, IDG,DN3, DN4.


Kommentarsfunktion nu tillgänglig.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Din medhjälpare skriver "Departementet är en myndighet och lyder under Förvaltningslagen."". Du hade väl vänt dig till riksdagsförvaltningen och inte till ett departement? Det är mycket möjligt att de har olika handlingar som omfattas av olika sekretess.

Niklas Starow sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Niklas Starow sa...

Jag vände mig till riksdagsinformationen som i sin tur skickade min begäran till näringsutskottets kansli.
Den som meddelade beslutet att neka var Inger Stålberg på NU-kansliet.

När jag begärde en överprövning av beslutet fick jag meddelat av Ulf Renberg (Kanslichef på NU) att NU's beslut inte gick att överklaga.

Blogtester sa...

Allmänt om myndighetskommunikation - https://sites.google.com/site/freediscursion/myndighetskommunikation

Anonym sa...

Frågan är om dokument hos ett riksdagsutskott har samma status som om de vore upprttade/inkomna hos övriga myndigheter. Jag vet inte, men det kan vara bra om du frågar Ulf Renberg om detta.

Niklas Starow sa...

Ulf var den som skrev att vi inte kunde överklaga, så jag tror han har sin åsikt klar.