14 april 2009

Någon ljuger om ACTA-Avtalet, men vem?

Enligt Handelsministern samt tre medarbetare ska inte ACTA-Avtalet handla om internet.

Varför står då detta i officiella papper?

VI. THE DRAFT ATI-COUTERFEITIG TRADE AGREEMET
23. Since 2007, four negotiation rounds have taken place on an Anti-Counterfeiting Trade
Agreement. The last one was held in Paris in December 2008 and should be followed by a
round scheduled in March 2009 in Morocco.
24. This agreement should cover mainly the following aspects:
(a) general provisions and definitions,
(b) institutional issues,
(c) border measures,
(d) international cooperation,
(e) Internet,
(f) criminal enforcement, and
(g) civil enforcement.Det påstås från regeringshåll att de arbetar för öppenhet om ACTA-Avtalet.

Varför nekas då riksdagens ledamöter och privatpersoner tillgång till dokumenten?

-----------------------------
Hej

Du har i e-post till riksdagsförvaltningen begärt en omprövning av utskottets beslut den 10 mars att inte utlämna de sekretessbelagda handlingarna angående ACTA-förhandlingarna. Protokollet från sammanträdet den 10 mars justerades av utskottet den 12 mars.

Utskottets beslut i denna fråga kan inte överklagas (se 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen).

Nedan bifogas protokollen från den 10 och den 12 mars.


Med vänlig hälsning

Ulf Renberg
kanslichef i utskottet


-----------------------------


Nu senast ska, enligt Beatrice Ask, ACTA inte förändra svensk rätt eller gemenskapsrätt (notera att hon inte skriver lagstiftning)

---------------------------------
Den svenska regeringen verkar för att bestämmelserna i ACTA-avtalet ska vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till integritetsaspekter, i enlighet med den ståndpunkt som näringsutskottet har ställt sig bakom. En förutsättning är också att bestämmelserna ryms inom ramarna för vad som rättsligt redan gäller i Sverige och/eller inom Europeiska gemenskapen. Det innebär att ACTA inte ska innebära något krav på ändringar av vare sig svensk rätt eller gemenskapsrätt.
----------------------------------

Hon skriver också:

----------------------------------
Något förslag till särskilda regler för Internet finns för närvarande inte.
----------------------------------

Något vi redan avhandlat att det inte är med sanningen överensstämmande, åtminstone inte enligt de papper som finns illgängliga för allmänheten.Det stinker om ACTA.

Vi i NSM vill påminna om heldagsseminariet om övervakning, fildelning och upphovsrätt.

Vi hoppas på stor tillströmning, speciellt från media som definitivt behöver lära sig mer om dessa frågor.

Riktar gärna er uppmärksamhet mot Le domaine de Anais bloggserie om den franska HADOPI-lagen. (Hadopi handlar i stort om att göra internet statligt kontrollerat, där en myndighet bestämmer vilken tillgång till vilka sidor en användare ska ha)Varför inte, JensO, Kvelurant, Michael Geist, HAX, Boycott Novell, Erik Josefsson.
Pinged at Twingly, Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

0 kommentarer: